нов 10

РОК ЗА УПЛАТУ ЧЕТВРТЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ 16. НОВЕМБАР

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 16. новембра 2020. године доспева четврта рата по основу локалних јавних прихода на територији Града Сомбора за 2020.годину.

Редовним и благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Градског услужног центра (зграда „Жупанија“) или на телефоне 025/468-158  и 025/468-198.

Званична интернет презентација