феб 06

РОК ЗА УПЛАТУ ПРВЕ АКОНТАЦИЈЕ 14. ФЕБРУАР 2019.г.

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације, подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је рок за уплату прве аконтације по основу локалних јавних прихода за 2019. годину 14. фебруар 2019. године.

Износ пореске обавезе (аконтације) коју треба измирити за први квартал ове године, исти је као и за последњи квартал прошле године.

Уколико се новим решењем утврди већи износ пореске обавезе, него што је плаћена аконтација, разлику је потребно уплатити у року од 15 дана од дана достављања решења.

Такође, Одељење подсећа да ће, обвезницима који уредно не измирују своје обавезе по решењима о одлагању плаћања пореског дуга, бити укинута решења и принудно наплаћен укупан дуг, укључујући и камату која је требало да буде отписана у случају уредног измирења обавеза.

Редовним и благовременим измиривањем пореских обавеза, обвезници не подлежу обрачуну и наплати законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-202, 025/468-203.

 Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација