СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: ГРАД ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ „REINDUSTRIALISATION FOLLOWING THE BROWNFIELD IS BETTER THAN GREENFIELD PRINCIPLE“

Градско веће града Сомбора одржало је 204. седницу на чијем дневном реду се нашло 22 тачке.
Између осталог, утврђен је Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације Балканске, Зрмањске и Велебитске улице у Сомбору, у циљу дефинисања јавне површине саобраћајница и смештаја потребне инфраструктуре и зеленила. Такође, утврђен је и Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације Дравске, Багремове и Пољске улице, те Улице Вељка Чубриловића у Сомбору.
На 204. седници Градског већа, дата је сагласност на захтеве „Сомбор – гас“ д.о.о. Сомбор, за изградњу прикључних гасовода ниског притиска преко катастарских парцела у власништву Града за потребе прикључења стамбених и других објеката на гас.
Градски већници су прихватили предлог за учешће града Сомбора у пројекту „Reindustrialisation Following the Brownfield is Better than Greenfield Principle“. Пројекат за циљ има постизање одрживог управљања за реиндустријализацију према принципу „Браунфилд је бољи од гринфилда“ (ББГ). Браунфилд локације града Сомбора ће се наћи на мапи инвеститора Европе, чиме ће се повећати прилив страних инвестиција у нашем граду. Партнерство на овом пројекту је формирано око шест малих и средњих локалних самоуправа у Словенији, Босни и Херцеговини, Србији, Бугарској, Румунији и Црној Гори са циљем да се подржи реиндустријализација по принципу ББГ. Користећи се претходним искуствима и пројектима, доносиоци одлука, приватни сектор, НВО и академски партнери ће сарађивати како би развили и тестирали решења вишег нивоа управљања која омогућавају стварање изводљивих сценарија реиндустријализације према ББГ. Овај процес ће укључити и побољшану сарадњу између институција, као и примену партиципативних приступа за укључивање заједнице.