СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА: УСВОЈЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У Великој сали зграде Жупаније данас је одржана 22. седница Скупштине града Сомбора. Седницом је председавао Зоран Рус, a oдборници су одлучивали о 17 тачака дневног реда.

Између осталог, Скупштина града усвојила је Одлуку о изменама и допунама Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута. Овај плански документ се мења како би се будућа саобраћајница имала све одговарајуће услове за измештaње транзитног и теретног саобраћаја из градског језгра града Сомбора из долазних праваца Апатин и Оџаци и њиховог повезивања са правцем ка граничном прелазу Бачки Брег и правцем ка граду Суботици.

На 22. седници Скупштина града усвојила је Програм коришћења средстава за заштиту животне средине Града Сомбора за 2023. годину. Према овом предлогу средства у износу од 14.000.000 динара, која су обезбеђена у градском буџету, расподелиће се за програме и пројекте праћења стања животне средине у оквиру којих ће се пратити квалитет ваздуха, ниво комуналне буке и квалитет површинских и подземних вода;  суфинансирање активности у области заштите животне средине кроз учешће града Сомбора у расписаним конкурсима покрајинских и државних институција, као и на едукације и јачање свести о потреби заштите животне средине.

Одборници су донели и одлуке о оснивању установа културе Галерија „Милан Коњовић“, Културни центар „Лаза Костић“, Народно позориште Сомбор и Градски музеј Сомбор, ради усклађивања са законским оквирима.

На данашњој седници Скупштина града именовала је неколико школских одбора, а за директора Регионалног центра за управљање отпадом „Ранчево“ именован је Мирослав Ковачић, те за директора Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Милан Стакић.