СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: АКЦИЈА „МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ И У 2023. ГОДИНИ

Градско веће града Сомбора одржало је данас, 145. седницу, на чијем дневном реду се нашло 8 тачака.

Између осталог, Градско веће прихватило је понуду Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор за санацију мањих дивљих депонија у граду и насељеним местима – „Месец чистоће“ за 2023. годину. Град је у буџету обезбедио средства у износу од 32.000.000,00 динара, како би грађани и ове године имали прилику да потпуно бесплатно одложе кабасти отпад који ће ЈКП „Чистоћа“ прикупити и превести на депонију „Ранчево“, према распореду који ће бити утврђен и објављен. Веома је важно да суграђани отпад изнесу и прописно одложе тако да не угрожава безбедност и функционисање саобраћаја, најраније два дана пред термин одношења који ће бити означен у распореду по улицама. Уколико суграђани изношење отпада не буду спровели у складу са прописаним правилима акције „Месец чистоће“, Комунална милиција спровешће прописане казнене одредбе.

У оквиру финансијских питања Градско веће одобрило је суфинансирање пројекта „Умрежена Србија“ и „Крос серије РТС-а“. Пројекти су подржани од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства спољњих послова, Министарства омладине и спорта, а и Град Сомбор наставља сарадњу. У оквиру пројекта „Умрежена Србија“ деца ће имати прилику да уче немачки и француски језик и културу кроз пројектне активности вођене директном комуникацијом између ученика коришћењем електронских алата, а на такмичењу из Крос серије РТС-а учестваће предшколци, основци, средњошколци и сениори из земље и иностранства. Први програм радио Београда преносиће такмичење и припремиће се специјална емисија-репортажа уз представљање града домаћина.

На 145. седници Градско веће прихватило је предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2023. годину, као и предлог Решења о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2024. годину, који ће се наћи пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града.