мар 08

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 14. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Седница Скупштине града Сомбора (фото архива)

Седница Скупштине града Сомбора (фото архива)

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, упутио је одборницима сазив за 23. седницу Скупштине града. Према сазиву, седница ће  се одржати 14. марта 2018. године, у великој сали зграде локалне самоуправе (зграда „Жупаније“), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор. Скупштина почиње са радом у 9.00 часова.

Одборницима је предложено девет тачака дневног реда, а прва је Информација са  извештајем о извршеној екстерној ревизији консолидованих извештаја завршног рачуна и правилности пословања буџета града Сомбора за 2016. годину.

У оквиру друге тачке, одборници ће размотрити извештај о раду Градске управе града Сомбора за 2017. годину, а потом следе два предлога одлука: Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Сомбора и Предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини д.о.о. „Холо компанија Дорослово“.

Одборници ће размотрити и Статут Туристичке организације града Сомбора и одлучити о давању сагласности на исти, а у оквиру шесте тачке дневног реда одлучиће о Предлогу првих измена и допуна колективног уговора Предшколске установе „Вера Гуцуња“, Сомбор.

На дневном реду Скупштине града Сомбора је и Предлог решења о измени решења о образовању Комисије за давање предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2018. годину, те Одлука о отуђењу грађевинског земљишта – парцела бр. 9450/1 и 9451/1 у КО Сомбор 1.

У оквиру последње тачке дневног реда, одборници ће одлучити о предлозима Одбора за кадровска и административна питања и радне односе града.

Оригиналан сазив 23. седнице доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација