СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 7. МАЈ

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић упутио је одборницима сазив за 24. седницу. Према сазиву седница ће се одржати 7. маја 2018. године, са почетком у 9.00 часова у великој сали локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одборници ће размотрити и одлучити о 22 питања из делокруга рада Скупштине, од којих су 14  предлози одлука, од којих је прва Предлог одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета града за 2017. годину.

Предмет расправе биће и Предлог одлуке  о оснивању Историјског архива Сомбор, о одржавању чистоће, о одређивању акустичких зона на територији града и други предлози одлука.

Одборници ће одлучити о именовању директора ЈКП „Енергана“, као и о разрешењу дужности директора и именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Чистоћа“, Сомбор.

Оригиналан сазив за 24. седницу Скупштине града доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу