јан 24

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА ПРВИ ФЕБРУАР

Седница  Скупштине града Сомбора заказана је за 01. фебруар 2018. године.  Према сазиву који је одборницима упутио председник Скупштине града  прим. др Зоран Парчетић, Скупштина би требало да почне са радом у 9.00 часова, у великој сали у згради локалне самоуправе („Жупанија“), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одборници ће размотрити осам тачака дневног реда:

 

 

1.       Предлог одлуке о покретању иницијативе за успостављање  сарадње и удруживања  са општинама у сливу горњег тока Дунава-Бачки водотоци;

2.      Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града;

3.      Предлог одлуке о утврђивању назива комплекса индустријске зоне у Сомбору;

4.      Предлог одлуке о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору;

5.      Давање сагласности на Програм рада и финансијски план Туристичке организације града Сомбора за 2018.  годину;

6.      Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Енергана“, Сомбор и предлог текста јавног конкурса;

7.      Имовинско-правни предмет и

8.      Избори и именовања.

Оригиналан сазив за 22. седницу, који је председник Скупштине града прим. др Зоран Парчетић упутио одборницима, доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација