јан 23

ПОВЕЉА ГРАДА СОМБОРА ПРИМ. ДР МИЛАНУ ЗОБЕНИЦИ

Градско веће је на 100. седници, одржаној 23. јануара 2018. године  утврдило Предлог одлуке о уређењу града Сомбора и упутило га Скупштини града на разматрање и усвајање. Члановима Већа достављен је и  извештај о одржаној  јавна расправи. У извештају је наведено да је на расправи истакнуто да је циљ измена и допуна Одлуке,  постизање и одржање комуналне и опште уређености града на већем нивоу у односу на 2017. годину,  и то на начин који ће у најмањој могућој мери додатно оптеретити власнике, односно закупце  локала у склопу културно-историјске целине  „Историјско језгро Сомбора-Венац“.

Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о утврђивању назива комплекса индустријске зоне у граду Сомбору,  према којем би  постојећи комплекс индустријске зоне имао назив „Индустријска зона  Сомбор“. Предлогом ове одлуке све парцеле које се у Служби за катастар непокретности воде као „Стапарски пут“,  убудуће би се у листу непокретности водиле као „Индустријска зона Сомбор“, чиме би се избегли проблеми приликом поступка прибављања, отуђења и размене непокретности. Предлог одлуке о утврђивању назива комплекса индустријске зоне у Сомбору, размотиће и одборници на седници Скупштине града Сомбора.

На 100-ој седници утврђен  је и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Енергана“ Сомбор, као и Предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору. О наведеним предлозима Одлука изјасниће се и одборници Скупштине града.

Градско веће је прихватило предлог Комисије и донело закључак у којем се наводи да се Повеља града Сомбора за 2018. годину додељује прим. др Милану Зобеници, као признање за достигнућа у 2017. години.

Осим прим. др Милана Зобенице, којег је за доделу Повеље града, предложио Управни одбор Црвеног крста Сомбор,  кандидати за доделу овог признања били су и Владимир Јерковић, дипл. филолог и проф. др Стојан Бербер.

Веће је прихватило и информацију о учешћу града Сомбора у пројекту „Социјално  предузетништво за жене у руралним подручјима“, који је одобрило Програмско тело програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2014-2020, а у којем је град Сомбор водећи партнер.

Градско веће је дало сагласност на годишњи оквирни Програм подизања споменика  и постављања скулптуралних дела  на територији града Сомбора за 2018. годину и   одлучило о финансијским  и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација