СКУПШТИНА УСВОЈИЛА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕМА КОЈЕМ ЈЕ РАСПОЛОЖИВИ НИВО СРЕДСТВА УВЕЋАН ЗА 11,2 ОДСТО

15. седница Скупштине града

Скупштинском Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора текући приходи су  у односу на првобитну Одлуку увећани за 11,2 одсто, односно 299,9 милиона динара и дефинисани су на нивоу од 3.171.452.587,00 динара.

Према образложењу које  је Сава Дојић, члан Градског већа (ГВ) за финансије и привреду навео на 15. седници Скупштине града, одржаној 11. јула 2017. године, ребаланс  буџета је  условљен распоредом суфицита који је утврђен Одлуком о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2016. годину, а који је износио 115.237.552,00 динара. Осим тога, како је навео члан ГВ Дојић, поједини корисници буџетских средстава изразили су потребу за преструктурирањем појединих буџетских ставки, а измењени су и  одређени закони и пратећи акти који утичу на функционисање буџетског сектора, што је такође требало дефинисати  првим ребалансом буџета за 2017. годину.

Како је наведено,  највиши ниво раста планиран је у оквиру улагања у комуналну инфраструктуру, како у облику самосталног финансирања из буџета, тако и у облику суфинансирања путем пројеката са вишим органима власти.

Одборници су већином гласова усвојили Одлуку о првом ребалансу Одлуке о буџету града за 2017. годину.

Скупштина је донела и Одлуку о партиципативном буџетирању која подразумева и афирмише учешће грађана у креирању буџета, те Одлуку о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора према којем се број запослених на неодређено време са  1133 мора умањити за 62 запослена, односно може износити 1071. Према новој одлуци органи Града, месне заједнице и јавне установе могу имати укупно 579, а јавна предузећа 492 запослена, рок за усклађивање броја запослених са новом одлуком је 60 дана од дана доношења на 15. седници Скупштине града Сомбора.

Одборници су већином гласова донели и: Одлуку о уређењу града Сомбора, Одлуку о стварању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту  грађана града Сомбора. Овом одлуком се стварају услови да Град Сомбор, као оснивач потпунију здравствену заштиту обезбеди  издавањем  у закуп слободног простора и капацитета Апотеке Сомбор, у граду и сомборским селима.

Скупштина је донела и одлуке о првим изменама и допунама одлуке о изради измена и допуна планова детаљне регулације  у Дорослову, Стапару и Риђици. Донета је и Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији града Сомбора, а Скупштина је дала и сагласност на решење о реду вожње превозника „Севертранс“.

Донета је и Одлука о изради плана детаљне регулације дела пута Стапар-Сивац на делу подручја Града Сомбора до територијалне границе са  општином  Кула, а одборници су дали и сагласност на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Водовод“ Бездан.

На 15. седници Скупштина је усвојила Правилник о финансирању и суфинансирању програма удружења која су од јавног интереса за град Сомбор, извештај о раду месних заједница на територији Града, одлучила о имовинско-правним питањима, као и о именовању Николе Јовичића за члана Одбора за образовање, просвету и културу.

                                                                            Послови информисања и односа са јавношћу