јан 12

СКУПШТИНА ЗА ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ ИМЕНОВАЛА ЈАСМИНУ БОБИЋ

Oдборници донели Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда

Oдборници донели Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда

Скупштина града Сомбора на 21. седници, одржаној 12. јануара 2018. године, размотрила је  Предлог  Одлуке  о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора, предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ и предлог решења о разрешењу и именовању члана Одбора за комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине.

О разлозима доношења Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора, говорио је Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција. Ковачић је навео да  локална самоуправа има обавезу да својим актом пропише минималне износе које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни да издвајају на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда.

„Локална самоуправа има обавезу и да утврди висину накнаде коју плаћају  власници посебних делова зграда у случају када локална самоуправа професионалног управника поставља као вид принудне мере“, навео је Ковачић.

Након образложења Скупштина је донела Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора.

Према Одлуци, минимални износи месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора су, за зграде са лифтом старости до 10 година издвајање износи 2,50 динара, за зграде старости од 10 до 20 година и које имају лифт издвајање износи четири динара, за зграде од 20 до 30 година старости пет динара, а преко 30 година старости шест динара.

За зграде које немају лифт, а старе су до 10 година најмање месечно издвајање износи два,  за зграде од 10 до 20 година старости три динара, од 20 до 30 година старости четири динара и за зграде преко 30 година старости најмање месечно издвајање може износити пет динара.

На име трошкова текућег одржавања, Одлуком је утврђено да је минимални месечни износ за сваки посебни део зграде: за зграде са лифтом 287,00, а за зграде без лифта 220,00 динара.

Одлуком је утврђен и износ накнаде за принудно постављене професионалне управнике и накнада  је у зависности од броја посебних делова зграде. Тако, накнада за рад принудног управника у згради до осам посебних делова износи 147,00 динара, накнада за управљање у згради од осам до 30 посебних делова износи 176,00, а за управљање у згради са више од 30 посебних делова накнада  принудног професионалног управника износи 205,00 динара за сваки посебни део зграде (стан).

Након тога, одборници су већином гласова донели Решење о именовању Јасмине Бобић, дипл. инжењера архитектуре за директора ЈКП „Водоканал“ и донели Решење о разрешењу Снежане Бајчета чланства у Одбору за комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине, а за члана у наведеном Одбору именован је Милан Миланко.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација