јан 12

ЗАКЉУЧЕНИ  УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА – СТИПЕНДИСТИМА ГРАДА

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић са студентима – стипендистима града

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић, данас је уручио уговоре о стипендирању 25 –оро студената који су током студија остварили најбољи успех. Сви студенти имају  пребилаште на  територији града Сомбора,  студирају на неком од факултета чији је оснивач Република Србија,  и на режиму су финансирања из републичког буџета.

Ратковић је студентима пожелео много успеха у школској 2017/2018. години, као и током целог школовања.

Стипендија износи 11.176,00 динара и исплађује се ратама током школске године.

***

На конкурс о додели стипендија у школској 2017/2018. години, конкурисао је 81 студент, након чега је извршено бодовање по основу дефицитарности струке и по основу оствареног успеха.

По основу дефицитарности највише, односно 30, бодова  остварили су студенти који се школују за звање дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, а са 20 бодова бодовани су студенти који ће након школовања имати звање: дипломирани професор математике, дипломирани инжењер мехатронике, дипломирани социјални радник и дипломирани инжењер пољопривреде-заштита биља.

Двадесет петоро студената са највише бодова постали су стипендисти града.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација