окт 04

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ: У ИНТЕРЕСУ ГРАДА, ПОСЛОДАВЦА И РАДНИКА ЈЕ ДА ФИРМА „ДАРФУР БОРЕЛИ“ НАСТАВИ  СА РАДОМ

Седници Социјално-економског савета града Сомбора присуствовали су радници и представник фирме „Дарфур Борели“

Актуелна ситуација у фирми „Дарфур Борели“, односно расправа око престанка рада запослених, ставовима радника и послодавца и превазилажење тренутне ситуације била је тема о којој су чланови Социјално-економског савета града Сомбора (скраћено СЕС) разговарали са радницима и послодавцем Драганом Перовићем.

Након исцрпног излагања радника и послодавца и разматрања њихових ставова чланови Социјално-економског савета су као први, усвојили закључак у којем се наводи да је „у интересу Града, послодавца и радника да фирма „Дарфур Борели“ настави са радом.

СЕС предлаже послодавцу да у складу са законом, а најкасније до 10. октобра 2017. године, измири заостале обавезе према радницима (доприноси ПИО и зараде).

Чланови СЕС-а су позвали раднике да наставе са радом и власницима фирме „Дарфур Борели“ предложили да у Управни одбор фирме именују и представнике локалне самоуправе и синдиката.

СЕС града Сомбора ће о одржаној 7. седници и закључцима обавестити Агенцију за лиценцирање стечајних управника, Министарство привреде РС, Покрајински социјално-економски савет, СЕС Републике Србије и градоначелницу града Сомбора.

Седници су присуствовали:  Сава Дојић и Мирослав Ковачић, чланови СЕС-а испред града Сомбора, Радослав Прокић, председавајући и представник Уније послодаваца, Зоран Пурић, члан СЕС-а испред Самосталног синдиката града Сомбора и Петар Замбо, члан СЕС-а испред УГ „Независност“, Горан Нонковић, председник Комисије за имплементацију градског Локалног акционог плана за запошљавање, Секула Тањевић, директор Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор и Зоран Булатовић, директор Регионалне привредне коморе Западнобачког управног округа.

                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација