дец 12

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИМ САВЕТОМ НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА ПРЕДСЕДАВАЋЕ СИНДИКАЛИСТА ЗОРАН ПУРИЋ

Зоран Пурић, преузео председавање СЕС-ом

Зоран Пурић, преузео председавање СЕС-ом

На 8. седници Социјално-економског савета града Сомбора (СЕС), чланови су усвојили извештај о раду за 2017. годину и изабрали председавајућег СЕС-а у наредној години.

Једногласно је одлучено да СЕС-ом у 2018. години председава Зоран Пурић, представник Савеза самосталних синдиката града Сомбора.

На предлог Томислава Бошњака, члана СЕС-а испред Уније послодаваца Војводине – послодавци Сомбора, једногласно је прихваћено да се покрене поступак регистрације Социјално-економског савета града Сомбора.

Чланови СЕС-а су се сагласили и да поднесу захтев, Градском већу града Сомбора, односно Скупштини града, да седницама Скупштине града присуствују три члана СЕС-а, и то  председавајући и два члана СЕС-а, који нису из реда представника локалне самоуправе.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација