ТРИБИНА „ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА“ У СОМБОРСКИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

У част обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, Локална омбудсманка града Сомбора, у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана –омбудсманом, у сомборским основним и средњим школама организује трибину „ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА“ .
У част обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, Локална омбудсманка града Сомбора, у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана –омбудсманом, у сомборским основним и средњим школама организује трибину „ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА“ .

У част обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, Локална омбудсманка града Сомбора, у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана –омбудсманом, у сомборским основним и средњим школама организује трибину „ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА“ .

У част обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, Локална омбудсманка града Сомбора, у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана –омбудсманом, у сомборским основним и средњим школама организује трибину „ФЕСТИВАЛ ПРАВА ДЕТЕТА“ .
Конвенција о правима детета усвојена је на Генералној скупштини Уједињених нација, 20. новембра 1989. године. Реч је о једном од највидљивијих, универзално прихваћених споразума о људским правима у историји у којем су деца по први пут препозната као носиоци својих права. Република Србија је једна од 196 држава које су ратификовале Конвенцију чиме су се обавезале да ће поштовати, штитити и промовисати права детета.
Међународним даном детета проглашен је 20. новембар, а у светлу 30. јубилеја Конвенције, ове године је присутна идеја да се ангажовањем шире друштвене заједнице друштво подсети на одговорност коју имамо према деци.

„Наш је основни задатак да помогнемо у процесу формирања нове генерације одговорних, самосвесних и племенитих људи који поред тога што штите своја, воде рачуна да не повреде и права других људи. Такође,обзиром не свеприсутну појаву вршњачког насиља, сваки вид превентивног деловања може бити само бенефитан.“ истиче локална омбудсманка града Сомбора, Чарна Петричевић.

У циљу одржавања несметане комуникације, у насељеним местима где је у службеној употреби мађарски језик, услуге превођења, као и помоћ око организације пружили су г. Силард Јанковић, члан Градског већа за област националних мањина и сарадње са верским заједницама и г.Атила Прибила,Помоћник градоначелнице града Сомбора за областа месне самоуправе.

Трибине су одржане у ОШ“Мирослав Антић“ Чонопља , ОШ „ Киш Ференц“Телечка, ОШ „ Братство-јединство“Светозар Милетић, ОШ“ Алекса Шантић“ Алекса Шантић и ОШ“Петефи Шандор „ Дорослово . У наредном периоду Трибина ће се одржати према следећем распореду:

1. 25.10.2019.године ОШ “22.октобар“ Бачки Моноштор и ОШ“Лаза Костић“ Гаково

2. 28. 10.2019.годинеОШ „ Братство-јединство“ Бездан и ОШ „Моше Пијаде“Бачки Брег

3. 30. 10.2019.године ОШ“ Никола Вукичевић “Сомбор и ОШ“Братство и јединство“ Сомбор

4. 31. 10.2019.године Средња текстилно кожарска школа „Свети Сава“Сомбор

5. 01.11.2019. године Средња економска школа Сомбор

6. 05.11.2019. године ОШ“ Иво Лола Рибар“ Сомбор

7. 06.11.2019. године Школа за основно и средње образовање са домом „ Вук Караџић“ Сомбор

8. 08. 11.2019.године ОШ“Аврам Мразовић“ Сомбор и ОШ „Доситеј Обрадовић“Сомбор

Послови информисања и односа са јавношћу