У ТОКУ ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА

У просторијама Пољопривредне стручне службе Сомбор данас су се одржале седнице радних група за израду Плана развоја Града Сомбора 2022-2028.

Седнице су Одржане за области: конкурентност привреде и запошљавање; инфраструктура, урбанизам и комуналне делатности; друштвене делатности: млади, култура, спорт, медији и односи са јавношћу; образовање, социјална и здравствена заштита; заштита животне средине и енергетска ефикасност.

Средства у износу од милион динара за пројекат израде Плана развоја Града Сомбора 2022-2028. обезбедио је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу путем конкурса, док је Град Сомбор у буџету издвојио нешто мање од 200 хиљада динара.