У ТОКУ РАДОВИ НА ОБНОВИ ВЕТРОЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ИЗМЕЂУ СОМБОРА И БАЧКОГ МОНОШТОРА

Радове су обишли заменица градоначелника Љиљана Тица и члан Градског већа Слободан Станић
Радове су обишли заменица градоначелника Љиљана Тица и члан Градског већа Слободан Станић

Радове су обишли заменица градоначелника Љиљана Тица и члан Градског већа Слободан Станић

Садњом 1000 садница тополе на потесу између Сомбора и Бачког Моноштора настављена је ревитализација ветрозаштитног појаса на територији Града Сомбора, а радове који су у току обишли су данас заменица градоначелника Љиљана Тица и члан Градског већа за област заштите животне средине Слободан Станић.

Осим што смањује брзину ветра, спречава ерозију земљишта и спречава снежне сметове, ветрозаштитни појас знатно утиче и на побољшање квалитета пољопривредног земљишта, као и на смањење исушивања земљишта.

Интензивна садња ветрозаштитног појаса на нашем подручју почела је 80-тих година прошлог века, да би две деценије касније дошло до његовог уништавања. Имајући у виду вишеструке користи које пружа ветрозаштитни појас, Град Сомбор одлучио је да спроведе његову обнову.

Уклањање ветрозаштитног појаса није дозвољено. Уколико у самом појасу постоје појединачна сува стабла потребно је обратити се ЈП „Војводина шуме“ Шумско газдинство „Сомбор“ везано за процедуру око саме сече и промета дрвета. Дозвољено је орезивање грана као и њихово сакупљање и одношење уколико угрожавају саобраћај и онемогућава обрађивање суседних парцела, уз надзор Пољочуварске службе. Сечење свог растиња које је изашло изван граница ветроизаштитног појаса и узурпирало пољопривредно земљиште је дозвољено, али је неопходно обратити се стручним лицима Шумског газдинства „Сомбор“ ради добијања потребне документације.