У ТОКУ РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција Ђорђе Зорић, данас је заједно са представницима МЗ „Кљајићево“ и МЗ „Црвенка“, те представником ЈКП „Простор“ Сомбор, обишао новоизграђена аутобуска стајалишта са надстрешницама у Кљајићеву и Шапоњама.

У оквиру поменутих радова извршена је припрема подлога за изградњу, након којих је уследило бетонирање, те постављање самих надстрешница и клупа. Два аутобуска стајалишта у Кљајићеву су завршена, а тренутно се завршавају радови на аутобуском стајалишту у Шапоњама.

Аутобуска стајалишта су направљена од квалитетне металне конструкције и заштићена су лексаном од ветра и кише.  У 2024. години су поред ова три, планирана и аутобуска стајалишта у Станишићу, Бездану, Риђици, Билићу, Растини и Алекси Шантићу.

Према речима градског већника Зорића, поред планираних, пројекат ће бити настављен и на осталим локацијама на којима се укаже потреба.