У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ЗА СВА ВОЗИЛА ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ

Главна улица

У пешачкој зони Сомбора забрањен је саобраћај за сва возила, прописано је Одлуком о уређењу града Сомбора.

Изузетно, на захтев заинтересованог лица, Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора може одобрити пролаз  возилима у пешачкој зони у следећим случајевима:

–  у времену од 5.30 до 7.30 часова – сопственим возилима носивости до 5 тона за  снабдевање предузећа, продавница, угоститељских објеката и радњи;

–  у времену од 5.30 до 7.30 часова и од 12.00 до 16.00 часова – возилима која за потребе власника објеката у пешачкој зони врше селидбу, доставу беле технике, намештаја, огревног материјала, као и возилима  за потребе грађења, извођења радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и одржавању објеката у пешачкој зони;

–  у времену од 00.00 до 24.00 часа возилима која служе за личну употребу лица које има неспособност доњих екстремитета од 60 и више процената.

Возилима  јавних предузећа, здравствених установа, Министарства унутрашњих послова и инспекцијских органа дозвољен је пролаз, односно пролаз и заустављање у пешачкој зони, за време вршења интервенција.

Надзор над спровођењем наведене одлуке, односно кретању возила у пешачкој зони, врши Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора путем комуналне инспекције и комуналне полиције. Надзор се врши  свакодневно,  у преподневним и поподневним сатима и у дане викенда. У случају непоштовања  одредби Одлуке о уређењу града надлежни комунални инспектор и комунални полицајац предузимаће  прописане мере.

„Апелујемо на грађане да се придржавају прописане забране саобраћаја у пешачкој зони града“ наводи се у обавештењу  Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу