УКЉУЧИ СЕ И ТИ, РЕЦИКЛИРАЈ СТАКЛО!

Стаклу треба више од 5.000 година да се распадне, aли правилним управљањем овом врстом амбалаже, можемо му бесконачно продужити век. Уз то, рециклажом једне стаклене флаше уштеди се енергија довољна да сијалица од 100W светли 4 сата!

Тренутни проценти коришћења стаклене амбалаже која улази у процес рециклаже у региону западног Балкана су далеко од просека у Европске уније. Већина коришћене стаклене амбалаже заврши на депонијама, где је стаклу потребно више од 5.000 година да се разгради.

У оквиру пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ предвиђено је постављање контејнера за одлагање стакленог амбалажног отпада и пилотирање система прикупљања стаклене амбалаже у градским и руралним срединама, као и у угоститељским објектима, тако да сваки појединац на једноставан начин може да одложи стаклену амбалажу и допринесе заштити своје животне средине.

#zvonotezove @naled @giz @sekopak @JelenPivo