УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ДОБРЕ УПРАВЕ – УВОЂЕЊЕ УМРЕЖЕНОГ СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И АДМИНИСТРИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА

Изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је увођење јединственог информационог система локалних пореских администрација у којем је јединица локалне самоуправе дужна да води податке који су од значаја за утврђивање пореза на имовину и других изворних јавних прихода, као и податке о наплати тих јавних прихода.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, као служба Владе Републике Србије, надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе, успоставља и води јединствени информациони систем локалних пореских администрација. Рок за увођење таквог система је први јануар 2019. године и у складу са тим Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у сарадњи са Амбасадом Швајцарске, а у оквиру програма Реформе пореза на имовину, издвојила је средства за успостављање новог система са циљем ефикасније и прецизније наплате пореза на имовину.

Представници 31 локалне самоуправе, међу којима је и град Сомбор, присуствовали су састанку који је у Палати Србије одржан 8 маја. 2018. године. Поред представљања новог електронског система евиденције и наплате пореза на имовину и других јавних прихода, присутнима се обратила и Урсула Лојбли, директорка Швајцарске канцеларије за развој и сарадњу. Према њеним речима, „грађани ће у блиској будућности путем портала Е-управе моћи на једном месту да, у било које време, приступе актуелним и транспарентним подацима и задужењу пореза за сву своју имовину у Републици Србији, без обзира на то у ком граду или општини се та имовина налази. Тиме ће порески обвезници тачно и у сваком тренутку знати колико им је задужење за порез, чак и пре него што на своју кућну адресу добију Решење локалне пореске администрације. План је да се, у предстојећем периоду, омогући и плаћање пореза путем интернета“.

Након одржаног састанка, градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић, заједно са градоначелницима и председницима општина који су присуствовали састанку, потписала је постер којим  потврђује учешће у Програму реформе пореза на имовину-Унапређење система добре управе, финансираном од стране Републике Србије и Швајцарске Конфедерације.