Јавни позив за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора

Градско веће Града Сомбора је на својој 115. седници донело Одлуку о расписивању Јавног позива за избор корисника помоћи за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора доделом пакета грађевинског материјала.

Предмет Јавног позива представља доделу пакета грађевинског материјала за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора. Помоћ је бесповратна.

Заинтересована лица поднесе пријаве на Јавни позив са потребни доказима Комисији за избор корисника за унапређење услова становања Рома града Сомбора, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана јавног оглашавања.

Документа:

Градска управа града Сомбора