Povratak na Употребне дозволе

Захтев усвојен

Решење бр. 351-0010-2020-V од 16.01.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0013-2020-V од 16.01.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0015-2020-V од 17.01.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0026-2020-V од 24.01.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0041-2020-V од 29.01.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0051-2020-V од 04.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0074-2020-V од 06.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0085-2020-V од 11.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0100-2020-V од 18.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0107-2020-V од 19.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0128-2020-V од 24.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0136-2020-V од 28.02.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0146-2020-V од 02.03.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0156-2020-V од 09.03.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0157-2020-V од 03.04.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0186-2020-V од 17.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0198-2020-V од 10.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0204-2020-V од 30.03.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0208-2020-V од 21.04.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0213-2020-V од 15.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0225-2020-V од 17.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0233-2020-V од 15.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0240-2020-V од 15.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0278-2020-V од 30.04.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0279-2020-V од 15.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0287-2020-V од 15.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0293-2020-V од 17.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0390-2020-V од 09.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0404-2020-V од 17.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0416-2020-V од 29.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0426-2020-V од 04.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0465-2020-V од 20.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0490-2020-V од 11.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0503-2020-V од 20.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0514-2020-V од 18.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0515-2020-V од 22.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0520-2020-V од 18.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0532-2020-V од 22.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0534-2020-V од 22.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0535-2020-V од 17.06.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0541-2020-V од 06.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0563-2020-V од 24.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0592-2020-V од 09.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0623-2020-V од 25.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0698-2020-V од 29.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0700-2020-V од 28.07.2020.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1395-2019-V од 06.01.2020.године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација