УРЕЂЕН НАСИП УЗ БАЈСКИ КАНАЛ

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД "Западна Бачка"
Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД "Западна Бачка"

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД „Западна Бачка“

Насип  уз Бајски канал, од границе са Мађарском до улива Бајског канала у основну каналску мрежу  Бездан-Бачки Брег, после вишедеценијског немара рашчишћен је и проходан.

Уређење насипа и депоније уз Бајски канал  извршило је ВД „Западна Бачка“, а како је  круна насипа, небрањена и брањена косина насипа била потпуно непроходна, приступило се сечи дрвећа, кресању грана и  машинском уклањању шибља.

Радове на уређењу насипа и депоније уз Бајски канал у укупној дужини од око 12 километара финансирали су  град Сомбор и ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Вредност извршених радова са ПДВ-ом износи 8.760.940, 50 динара.

Радови на уређењу насипа и депоније уз Бајски канал,  који су друга одбрамбена линија од поплава, уз прекиде због неповољних временских прилика,  трајали су два месеца – од 12. фебруара до 12. априла 2018. године.

Пред завршетак радова, насип су обишли Антонио Ратковић, заменик градоначелнице  и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине.

Послови информисања и односа са јавношћу