Povratak na Usluge

Lokalna poreska administracija

Internet aplikacija za pregled i podnošenje poreskih prijava Lokalnoj poreskoj administraciji- KLIKNITE OVDE

Zvanična internet prezentacija