јул 12

УСПОСТАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО КЉУЧНА ТАЧКА СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ГРАДА СОМБОРА И РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ЗАПАДНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Посебан облик сарадње биће реализован отварањем канцеларије за развој предузетништва и шалтера за привреду

Споразум о  пословно-техничкој сарадњи  града Сомбора и Регионалне привредне коморе Западнобачког управног округа, потписали су градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и вршилац дужности директора РПК  Западнобачког управног округа Зоран Булатовић.

Потписивањем  Споразума, према речима  градоначелнице, допринеће се повећању  и побољшању  привредно-економског амбијента у граду Сомбору.

„Споразум  има за циљ да се са  привредном комором на одговарајући начин успостави боља сарадња, боља размена информација, да се на заједнички, конструктиван начин приступа пре свега привреди и привредним проблемима и питањима економског и привредног  развоја.  Кључно за закључење овог Споразума  јесте  успостављање  канцеларије  за развој предузетништва и шалтер за привреднике  у оквиру Градске управе. Шалтер за предузетнике омогућиће  не само бољу информисаност и комуникацију, него   и одговарајућу подршку како предузетницима, тако и привреди уопште, а захваљујући потенцијалима града Сомбора и РПК која делује на нашој територији“ , казала је градоначелница.

Зоран Булатовић је истакао да је лепа сарадња између локалне самоуправе и коморе довела  до  потписивања  споразума.

„Наишли смо на разумевање градоначелнице која је уважила иницијативу Привредне коморе Србије – РПК Западнобачког управног округа да се потписивањем споразума   допринесе  стварању бољег амбијента, бољој  информисаности  привреде о свим могућим бенефитима. Шалтер за предузетнике олакшаће рад предузетника у контексту отварања фирми, упознавања са законским нормама и бенефитима, пореским олакшицама и у другим ситуацијама. Овај споразум представља верификацију претходне добре сарадње и основу за још бољу будућу сарадњу“, истакао је Булатовић.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација