апр 16

УСВОЈЕН ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Командант Штаба, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић председавала је седницом

Командант Штаба, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић председавала је седницом

У понедељак 15. априла 2019. године одржана је редовна седница Штаба за ванредне ситуације града Сомбора, којом је председавала командант Штаба, градоначелница Душанка Голубовић.

На седници су разматрани и усвојени Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину и План рада Штаба за ванредне ситуације града Сомбора за 2019. годину.

Према овом Плану, приоритети у раду Шаба за ванредне ситуације града Сомбора у 2019. години биће: мере за смањење ризика од поплава; разматрање епидемиолошке ситуације; израда Планова заштите и спасавања; остваривање сарадње са суседним општинским   штабовима за ванредне ситуације; анализа стања система раног упозоравања и јавног узбуњивања, едукација становништва са акцентом на децу предшколског и школског узраста; анализа стања дивљих депонија; као и редовно праћење опасности, обавештавање становништва о опасностима, о предузимању превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа, као и о предузимању потребних мера.

Представници Завода за јавно здравље изложили су информације о епидемиолошкој ситуацији на територији града Сомбора, а чланови Штаба су информисани и о усвојеним ресорним законима.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација