УСВОЈЕНА ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ НА ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

У Свечаној сали зграде Жупаније данас је одржана четрнаеста седница Скупштине града Сомбора. Седницом је председавао Зоран Рус, a oдборници су одлучивали о 11 тачака дневног реда.

Између осталог, Скупштина града усвојила је Одлуку о успостављању међуопштинске сарадње града Сомбора, општине Кула, општине Оџаци, општине Апатин и општине Бач и Одлуку о усвајању уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“. Удруженим снагама ових пет локалних самоуправа успоставиће један заједнички центар за управљање отпадом, који ће захваљујући савременим методама и уз рационално коришћење ресурса, својим радом директно утицати на заштиту животне средине читавог региона. Центар за управљање отпадом омогућиће да се највећи део комуналног отпада преради и поново искористи.

На четрнаестој седници Скупштина града Сомбора именовала је Јасмину Бобић за директорку ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Гордану Вуловић за директорку ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор, Дејана Кубатова за директора ЈКП „Водовод“ Бездан и Ђурађа Милановића за директора ЈКП „Енергана“ Сомбор.