јул 27

УТВРЂЕН ПЛАН КОМУНАЛНО-ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА ТОКОМ АВГУСТА

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе, утврдило је план вршења комунално-инспекцијског надзора током августа у сомборским селима.

Према плану, контрола комуналног реда вршиће се према следећем распореду:

– 08.08. Стапар и Дорослово

– 09.08. Чонопља

– 15.08. Кљајићево и Телечка

– 16.08. Станишић и Риђица

– 22.08. Св. Милетић и А. Шантић

– 23.08. Гаково и Растина

– 29.08. Б. Брег и Колут

– 30.08. Бездан и Б. Моноштор

Контакт са Одељењем инспекције и комуналне полиције грађани могу остварити и мимо редовних посета селима и то путем телефона број: 025/468-241, путем електронске поште на е-маил:komunalnapolicija@sombor.rs, писаним путем редовном поштом на адресу: Одељење инспекције и комуналне полиције, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, као и посредством месне заједнице.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација