јул 27

КОЛЧЕЊЕ-ОМЕЂАВАЊЕ АТАРСКОГ ПУТА У КОЛУТУ

 

Дарко Радуловић Члан Градског већа за област пољопривреде

Дарко Радуловић Члан Градског већа за област пољопривреде

Због учесталих узурпација атарских путева који су у јавној својини града Сомбора, локална самоуправа је у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, одлучила да стане на пут овој појави и издала је налоге за омеђавање узурпираних – одораних атарских путева.

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине са овим активностима кренуло је 2017 године у новембру месецу и до сада је извршено колчење-омеђавање једног атарског-пољског пута у к.о. Алекса Шантић, једног атарског-пољског пута у к.о. Риђица и атарског пута у к.о. Растина, а данас (27. Јула) приступило се омеђавању атарског пута у к.о. Бачки Брег, с тим да је према узурпаторима поступљено у складу са прописима.

Омеђавању пута у к.о. Колут присуствовао је Дарко Радуловић члан Градског већа за област пољопривреде, који је истакао да се са увођењем реда у коришћење јавне својине града Сомбора наставља и да Одељење за пољопривреду припрема омеђавање атарских путева и у другим сеоским месним заједницама.

Пре издавања налога за колчење атарског пута на терену, као и до сада, о истом ће се обавестити месна заједница на чијој територији се налази предметни пут, ради упознавања грађана о дану и времену колчења конкретног атарског пута, рекао је Радуловић и упозорио закупце   државног пољопривредног земљишта као и  власнике катастарских парцела које  се међе са атарским путевима да престану са даљом узурпацијом  пољских путева. У супротном, Одељење за пољопривреду ће поступити у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете и поднети прекршајну пријаву против лица које узурпира пољски пут.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација