дец 04

ЗА 6. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ЗАКАЗАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Седница Скупштине града (фото архива)

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић упутио је одборницима сазив за 19. седницу.  Седница је заказана за 6. децембар 2017. године у великој сали у згради локалне самоуправе (тзв.  „Жупанија“, Трг цара Уроша 1, Сомбор), у 9.00 часова.

На седници ће бити размотрене следеће тачке дневног реда: Деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину, Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода на подручју града Сомбора, Предлог стратешког плана комуналне полиције за период 2018-2023. године.

У оквиру последње тачке – избори и  именовања, одборници ће одлучити о предлозима Одбора за кадровска и административна питања и радне односе.

Оригиналан сазив 19. седнице доступан је овде.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација