мај 24

ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ МИЛИОН ДИНАРА ОД ПОКРАЈИНЕ

Представницима локалних самоуправа додељени уговори о суфинансирању пројеката у области регионалног развоја

Граду  Сомбору, за изградњу дела саобраћајнице Пб са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору, од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу додељено милион динара.

Средства су остварена учешћем на Конкурсу за суфинансирање пројеката локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, а уговор о додели бесповратних средстава потписан је 21. маја у Новом Саду.

Покрајински секретаријат је за израду и реализацију пројектно техничке документације за опремање индустријских зона и израду студија изводљивости за стратешке пројекте, доделио  укупно  16,5 милиона динара.

Учешћем на конкурсу, чији је основни принцип за доделу средстава био је равномеран  регионални развој,  остварило је  16 општина и два града, међу којима и Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација