ЗА ПЕТАК, 12. ЈАНУАР, ЗАКАЗАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник  Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, упутио је одборницима

сазив за 21. седницу  Скупштине  за 12. јануар 2018. године.

Према сазиву, Скупштина би требало да почне са радом  у  9.00 часова, у великој сали зграде локалне самоуправе, тзв. Жупанија, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

На 21. седници одборници ће размотрити Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора, те одлучити о именовању директора ЈКП „Водоканал“ и о другим предлозима Одбора за кадровска и административна питања и радне односе града.

Оригиналан сазив за 21. седницу Скупштине града, доступан је овде.

                                                          Послови информисања и односа са јавношћу