јан 09

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПОДРЖАЛО ИНИЦИЈАТИВУ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ СА ОПШТИНАМА У СЛИВУ ГОРЊЕГ ТОКА ДУНАВА

Градско веће – 97. седница

Градско веће је на  97. седници, одржаној 8. јануара 2018. године, утврдило предлог програма рада и финансијског плана Туристичке организације града Сомбора (ТОГС) за 2018. годину. Према финансијском плану за финансирање ТОГС-а, потребно је 18.909.000,00 динара, од којих  средства из буџета града износе 15.854.000,00 динара, а из сопствених прихода планирано је 3.055.000,00  динара.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања  са општинама у сливу горњег тока Дунава – Бачки водотоци. Разлози за успостављање сарадње са општинама које припадају наведеном сливу, односно са Апатином, Оџацима, Кулом, Бачом и Бачком Паланком, су  смањење ризика и последица после елементарних непогода и других несрећа. Идеју удруживања градова и општина по сливу као географском појму који обједињује заједничке ризике на једном простору,  али који захвата територије више градова и општина, подржавају Влада Републике Србије – Канцеларија за управљање  јавним улагањима, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Стална конференција градова и општина и Уједињене нације – Програм  за развој. О предложеној иницијативи изјасниће се и Скупштина града Сомбора.

Градско веће је одлучило и о усклађивању правилника који се односе на реализацију одлуке о буџету града, са најновијим изменама и допунама Закона о буџетском систему. Усклађени су: Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета,  Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Сомбора и Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора града Сомбора.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација