ЗАКАЗАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић одборницима је упутио сазив за 14. седницу. Седница је заказана за 26. јун 2017. године у 9.00 часова,  у великој сали зграде локалне самоуправе тзв.  „Жупанија“ (Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Одборницима је упућен дневни ред који садржи 14 тачака, од којих је прва Предлог локалног антикорупцијског плана за Град Сомбор.

Скупштина ће размотрити и одлучити о Предлогу одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора.

Предмет разматрања и одлучивања биће и предлози измена и допуна шест одлука и то: Одлуке о давању у закуп  пословног простора којим управља ЈКП „Простор“, Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју Града Сомбора. Одборници ће одлучити о изменама оснивачких аката јавних комуналних предузећа: „Чистоћа“, „Зеленило“ и „Паркинг сервис Сомбор“.

Скупштина ће размотрити и извештаје о пословању јавних комуналних предузећа за 2016. годину и то: ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Енергана“, ЈКП „Зеленило“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

Скупштина ће одлучити о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Енергана“ за 2017. годину, као и о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именоваће вршиоца дужности правобраниоца Града Сомбора.

У оквиру тачке имовинско-правни предмети биће размотрен захтев о исправци међа суседних парцела, а у оквиру тачке избори и именовања о именовању директора Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, разрешењима и именовањима два члана у два  школска одбора.

                                                           Послови информисања и односа са јавношћу