окт 20

ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ ВРЕЛОВОДА У ДЕЛУ БЛОКА 82, ВАН УПОТРЕБЕ ДЕО ПАРКИНГ ПРОСТОРА

Почели су радови на изградњи вреловода у делу Блока 82,  односно улици Грује Дедића, у делу од улице Милете Протића до улице Проте Матеје Ненадовића.

За време извођења радова ван употребе ће бити део паркинг простора  са леве стране улице према улици Проте Матеје Ненадовића, јер траса вреловода пролази преко паркинг простора. На наведеном делу паркинга паркирање возила  неће бити могуће.

Дужина вреловода који се гради износи 185 метара, а радове изводи фирма „Петро-монт“доо из Зрењанина.

Рок за извођење радова је 30 радних дана.

                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација