мај 23

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на територији Града Сомбора.

Одлуком су прописани услови и начин организовања у обављању комуналних делатности: пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, одвођење и пречишћавање употребљених вода и одвођење атмосферских вода, те права и обавезе корисника услуга, цена комуналне услуге и начин наплате и услови за ускраћивање пружања услуга.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Нацрт Одлуке биће на јавној расправи до 31. маја 2017. године, када ће бити одржана јавна седница, на којој ће Нацрт Одлуке бити презентован.
Одељење за комуналне делатности, као овлашћени предлагач, позива грађане да примедбе и предлоге на Нацрт Одлуке доставе у писаној форми путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора – Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, уз напомену примедбе на Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће. Примедбе у писаној форми могу се предати и лично на шалтеру 11 или 12 Градског услужног центра, приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор, уз напомену за Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове – „примедбе на Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцијиј воде за пиће“

Примедбе и предлоге грађани могу упутити и усмено на јавној седници која ће бити одржана 31. маја 2017. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова у сали 108, први спрат зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 22

ОДРЖАНА 62. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

62. седница Градског већа

Градско веће је на 62. седници, одржаној 22. маја 2017. године донело решења о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава из буџета града Сомбора у 2017. години за предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

На 62. седници чланови Већа прихватили су понуду ЈКП „Водоканал“ и доделили овом предузећу послове на одржавању јавних чесми у граду Сомбору и бунара у приградским насељима у 2017. години, те послове на одржавању атмосферске канализације у граду и насељеним местима у 2017. години.

Градско веће је утврдило критеријуме и текст конкурса „Програми за децу 2017“, те прихватило информацију која се односи на стављање у функцију општинског пута Сомбор-Гаково-Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина-Бачсентђерђ“. У информацији је наведено да је због отварања међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“, потребно да општински пут Сомбор-Гаково-Растина буде прекатегорисан у државни пут IIА реда.

„Пошто садашње карактеристике општинског пута не задовољавају у потпуности услове прекатегоризације, извршена је анализа од стране стручних лица ЈП „Путеви Србије“ и постојећа траса је издељена на четири карактеристичне деонице“, наведено је у информацији .

У информацији је наведено и да је након заједничког састанка овлашћених представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, ЈП „Путева Србије“ Београд и Града Сомбора, усаглашен Споразум о стављању у функцију деоница општинског пута Сомбор-Гаково-Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“. Градско веће је прихватило предлог Споразума у којем је дефинисано тренутно стање општинског пута, радови, фазе извођења радова и вредност радова, финасирање и додатне обавезе уговорних страна и који ће бити прослеђен на потписивање Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“.
Градско веће је размотрило и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 18

У НЕДЕЉУ, 21. МАЈА, ОДРЖАЋЕ СЕ „38. СОМБОРСКИ ПОЛУМАРАТОН“

38. Сомборски полумаратон

Најстарија улична трка у Србији одржаће се у Сомбору 21. маја 2017. године . За учешће се пријавило 740 тркача, а рачунајући и „Трку пужића“, сомборским улицама у недељу ће трчати више од 1000 љубитеља овог спорта – предшколци, рекреативци и маратонци.

Старт „Трке пужића“ је у 9.00 часова, а старт полумаратона (21,0975 км), штафетне трке 3 x 7 км и трке на седам километара је у 10.00 часова.
На промоцији трке , Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа за област спорта, деце и омладине, Дамир Марковић, испред организатора АРК „Сомаратон“, Драган Максимовић, председник Спортског савеза града Сомбора и Ђуро Тодорић, в.д. директора Туристичке организације града Сомбора, позвали су Сомборце да подрже тркаче и буду најбољи домаћини, као што су били свих претходних година.

„Циљ нам је да Сомборски полумаратон буде најлепши спортски и туристички бисер Сомбора“, речено је на промоцији трке.
Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 17

У ДЕЛУ УЛИЦЕ СИМЕ ШОЛАЈЕ У СОМБОРУ, ОД 18. ДО 30. МАЈА, БИЋЕ ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ САОБРАЋАЈА

жупанијаРадници ЈКП „Водоканал“ ће 18. маја 2017. године, почети да постављају инсталације за канализацију отпадних вода у делу улице Симе Шолаје у Сомбору.

За време постављања инсталација, у периоду од 18. до 30. маја 2017. године биће измењен режим саобраћаја и то у временском периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Саобраћај ће се у наведеном периоду одвијати према пројекту саобраћајне сигнализације који је урадио „ДП-ИНГ“ ДОО, Нови Бечеј.
Извођач радова има обавезу да, по потреби, обезбеди присуство радника саобраћајне полиције и да предузима све потребне мере у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 17

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 23. МАЈ 2017. ГОДИНЕ

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић упутио је одборницима сазив за 13. седницу Скупштине града. Седница је заказана за уторак, 23. мај, у 9.00 часова, а одборницима је предложен дневни ред од 17 тачака.

Одборници ће размотрити Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2016. годину, Предлог одлуке о иступању Града Сомбора из Агенције за регионални развој АПВ д.о.о. Нови Сад, предлог Локалног акционог плана за младе Града Сомбора 2017-2021., као и прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Простор“ за 2017. годину.

Одборници ће се изјаснити и о предлозима одлука које се односе на постављање бисте Вељку Петровићу и Николи Тесли, Предлогу одлуке о подизању споменика „Сомборској алтернативи“, као и о постављању скулптура Павла Блесића.

На седници Скупштине града биће размотрени и извештаји о раду и пословању јавних установа у области друштвених делатности у 2016. години, те извештај о раду Туристичке организације града Сомбора и Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор.
Одборници ће се изјаснити и о предлозима за прихватање почетног ликвидационог извештаја за предузећа у ликвидацији и то: ЈП „Урбанизам“ и ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“.

На дневном реду Скупштине су и имовинско-правни предмети, информација о финансирању активности на одржавању пруге на деоници Сомбор-Врбас, као и информација о опремању, изградњи и другим активностима које се односе на центар за прихват миграната.
Одборници ће се изјаснити и о предлозима Одбора за кадровска и административна питања и радне односе.

Послови и информисања и односа са јавношћу

мај 17

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора позива привредне субјекте који послују на територији Града Сомбора да, уколико то до данас нису урадили, поднесу пријаву за утврђивање локалних јавних прихода за просторе на којима обављају пословну делатност на територији Града Сомбора.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети овде, као и у Градском услужном центру, шалтер број три, Трг цара Уроша 1, Сомбор (приземље зграде Жупаније).

Оверене пријаве се могу предати лично, на шалтеру број три Градског услужног центра (приземље зграде Жупаније) или путем поште на адресу:

Градска управа града Сомбора –
за Одељење локалне пореске администрације,
Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Додатна објашњења могу се добити путем телефона: 025/468-158 и 025/468-198.

Оригинални позив Одељења локалне пореске администрације доступан је у рубрици обавештења.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О АКТИВНОСТИМА НА ОДРЖАВАЊУ ПРУГЕ СОМБОР-ВРБАС

61. седница Градског већа

Градско веће је на 61. седници, одржаној 16. маја 2017. године, прихватило извештај о раду Туристичке организације града Сомбора за 2016. годину и упутиће га на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора.

Скупштина града ће размотрити и информацију о центру за прихват миграната за време трајања мигрантске кризе. У информацији, коју је Веће усвојило и упућује је одборницима на разматрање и усвајање, су хронолошки наведене све радње и активности које се односе на објекат за прихват миграната – од обезбеђења и опремања локације за изградњу објекта, изградње центра и пратећих објеката: трпезарије са дистрибутивном кухињом и управне зграде са амбулантом – до изградње дневног едукативно-рекреативног центра за децу и мајке, чију изградњу ће финансирати Екуменска хуманитарна организација – ЕХО Нови Сад.

Објекат ће, наведено је у свим уговорима закљученим између Комесаријата за избеглице и мигранте и Града Сомбора, за време мигрантске кризе користити и њима управљати Комесаријат, а по истеку кризе биће предат у посед локалној самоуправи. На седници Већа је речено да Град није учествовао у доношењу одлуке о одабиру локација за изградњу центра, већ је одлуку да се центри за прихват миграната граде у пограничним подручјима донело надлежно Министарство, а реализовао Комесаријат за избеглице.

Градско веће је прихватило информацију о потреби финансирања активности на одржавању пруге на деоници Сомбор-Врбас, као пружног правца од виталног локалног интереса за развој града Сомбора. Веће је прихватило и нацрт уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре, односно „Инфраструктуре Железнице Србије“ АД и локалне самоуправе. О наведеној информацији изјасниће се и одборници на седници Скупштине града.
Чланови Градског већа усвојили су и Предлог Локалног акционог плана за младе града Сомбора за период 2017-2021. године, а Предлог ЛАП-а ће размотрити и одборници СГ.

Градско веће је одлучило и о имовинско-правним предметима, као и о финансијским питањима.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 16

ОД НОВЕМБРА ПРЕКРШАЈНЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ УЗУРПАТОРА НЕКАТЕГОРИСАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Због одоравања некатегорисаних атарских путева који су у јавној својини града Сомбора Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора ће предузети мере заштите јавне својине Града, наводи се у саопштењу Одељења.

Узурпације, односно одоравања атарских путева су учестала и Одељење за пољопривреду моли закупце државног пољопривредног земљишта и власнике катастарских парцела које се граниче, односно међе са атарским путевима да престану да их одоравају.

Уколико се настави са узурпацијом Одељење ће против узурпатора, од 1. новембра 2017. године, подносити прекршајне пријаве.

Прекршајни налози, односно прекршајне пријаве ће се подносити у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете.

Оригинално саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине доступно је у рубрици обавештења.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 15

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

60. седница градског већа

Градско веће је утврдило Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града за 2016. годину према којем су у прошлој буџетској години укупни приходи остварени у износу од 2.448.745.559 динара, односно на нивоу од 91,37 одсто планираних прихода. Од наведеног износа текући приходи чине 2.425.061.584 динара, а пренета средства из претходне године 23.683.975 динара.

У буџетској 2016. години расходи су извршени у износу од 2.333.507.993. динара, односно на нивоу од 85,74 одсто планираних расхода.

У образложењу Предлога завршног рачуна је, осим осталог наведено: „Оствареним приходима буџета у 2016. години можемо бити веома задовољни, јер је њихова наплата омогућавала благовремено извршавање преузетих обавеза по буџету, тако да ликвидност КРТ-а није била угрожена, а функције буџетских корисника су редовно финансиране. Током целе буџетске 2016. године у примени су биле прописане мере штедње и рационалног трошења буџетских средстава“. Предлог завршног рачуна за 2016. годину размотриће и Скупштина града Сомбора.

Градско веће је дало сагласност и на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Простор“ Сомбор, које су настале ради спровођења јавног рада „Уређење и чишћење гробаља“, у оквиру којег ће бити ангажовано 16 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. О предлогу измена изјасниће се и одборници Скупштине града Сомбора.

На 60. седници, одржаној 15. маја 2017. године, Градско веће је прихватило и информацију о вршењу стручно-техничког надзора над извођачем радова и дало мишљење на предлоге Комисије за подизање споменика и постављање скулптуралних дела.

Послови и нформисања и односа са јавношћу

мај 15

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Социјално-економски савет града Сомбора – 5. седница

Информација о анексу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, била је једина тачка дневног реда о којој је било речи на 5. седници Социјално-економског савета града Сомбора.

Према речима мр Милана Грујића, председника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије суштина измена Посебног колективног уговора односи се на дефинисање исплате солидарне помоћи радницима запосленим у јавном комуналном сектору Града Сомбора.

Синдикат је, према Грујићевим речима, 14 месеци интензивно преговарао са Владом РС и на састанцима наводио изузетно тешко стање у којем се налазе запослени у комуналној делатности.

„На састанку са Владом смо изложили да је овај сектор изузетно угрожен, да више од 30 одсто запослених прима минималну зараду и да је просечна плата за 19 одсто мања од републичког просека. Тражио се начин да се тај лош положај предупреди, а да се не уруши цео економски концепт“, казао је мр Грујић и објаснио да се комунални сектор не финансира из средстава буџета, већ из властитих средстава. Према речима мр Грујића, комунална предузећа су сврстана у индиректне буџетске кориснике искључиво због тога што у саставу Надзорног одбора већину имају представници оснивача.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 13

АМБАСАДОР САД-а: ПРЕПОРУЧИЋУ СОМБОР АМЕРИЧКИМ ИНВЕСТИТОРИМА

Размена поклона – од Сомбора, копија Повеље слободног и краљевског града

Привредни и потенцијали у области културе Града Сомбора, били су тема разговора амбасадора Сједињених Америчких Држава Њ.Е. Кајла Скота и градоначелнице Душанке Голубовић приликом посете Њ.Е. Сомбору.

Разговорима су присуствовали саветници за политичка питања амбасадора САД-а, Колин Смит и Денис Ибисбеговић, као и сарадници градоначелнице Сомбора за област културе, образовања и информисања – Немања Сарач, члан Градског већа и Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице, те Милена Рацков Ковачић, в.д. директора Галерије „Милан Коњовић“.

У обраћању медијима Њ.Е. Скот и градоначелница Голубовић изразили су задовољство што је дошло до сусрета у Сомбору и најавили наставак досадашње добре сарадње.

„Представницима Америчке амбасаде имали смо прилику да укажемо на све оно што су досадашњи примери добре сарадње између Америчке амбасаде и Града Сомбора, али и на привредне и друге развојне потенцијале које наш град има. Указали смо и на предности нашег града у области образовања и културе, али и предности које произилазе из чињенице да на територији града живе бројне националне заједнице. Разговарали смо и о могућностима даље добре сарадње између Амбасаде САД-а и града Сомбора“, казала је градоначелница и додала да је резултат добре сарадње и одржавање концерта Америчког војног оркестра и оркестра Војске Србије
Њ.Е. Скот је изјавио да је ово његов први долазак у Сомбор и да је импресиониран „зеленим Сомбором“.
„Заиста сам импресиониран градом. Градоначелница је говорила о предностима овог града и потенцијалу, не само у пољопривреди него и о индустријском потенцијалу, као и о њеним плановима да још више развије економију овог подручја. Ја сам много тога чуо данас и када се вратим у Београд и када будем имао прилику да разговарам са америчким инвеститорима који су заинтересовани за инвестиције у Србији, препоручићу им да инвестирају у Сомбор“, казао је амбасадор Скот.

Амбасадор Скот је у пратњи супруге Невене, саветника и домаћина присуствовао и концерту Америчког војног оркестра и оркестра Војске Србије, који је синоћ (12. мај) одржан на Тргу Косте Трифковића.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 12

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ ДОМАЋИН „УЧИТЕЉИЈАДЕ 2017“

„Учитељијаду“ је отворила Александра Рашета, представник студентског парламента

На „Учитељијади 2017“, од 12. до 14. маја, у Сомбору ће се у неколико спортских дисциплина и беседништву надметати студенти Учитељског факултета (УФ) у Београду, УФ – Ужице, Факултета педагошких наука у Јагодини, УФ – Врање, УФ – Лепосавић, Педагошког факултета у Бијељини и домаћини – студенти Педагошког факултета у Сомбору.

Студенте је поздравио декан проф. др Жељко Вучковић који је казао да факултет није само место на којем се учи, на којем се пишу научни радови и изводи настава.

„Факултет је место сусрета, заједништва, пријатељстава и надам се да ћемо ове вредности заједно потврдити“, обратио се студентима декан Вучковић и пожелео им много успеха у активностима које их у оквиру „Учитељијаде“ очекују.

Студентима је речи добродошлице, испред локалне самоуправе упутила и Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа за област спорта, деце и омладине.
„Част нам је да се „Учитељијада“ одржава у Сомбору, свима желим пуно спортске среће, да поштујете фер-плеј правила и да се лепо дружите. Сигурна сам да ће сомборски студенти бити добри домаћини и да ће гостима показати све чаролије овог града. Надам се да ћете се кући вратити са много лепих познанстава и успомена“, поздравила је студенте Нађ Косановић.

„Учитељијаду 2017“ је отворила Александра Рашета, представник студентског парламента.

Најављено је да ће домаћин сусрета студената 2018. године бити Педагошки факултет у Бијељини.

Послови информисања и односа са јавношћу

Starije objave «

Zvanična internet prezentacija
No Notify!