дец 11

ГРАД СОМБОРУ ОДОБРЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРОЈЕКАТА

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић данас је  у Великој сали Скупштине АПВ, уручила 70 уговора којим се додељују бесповратна средства у укупном износу од 98,7 милиона динара, корисницима који су остварили право на финансијску подршку по основу другог овогодишњег јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.

Град Сомбор је на овај конкурс аплицирао са три пројекта „ПОБОЉШАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА ИЗМЕЂУ БАЈЕ И СОМБОРА II – SО-BАЈА 2“, „СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА ЖЕНЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – WOMEN TO SAVE“, и „РАЗВОЈ ТУРИЗМА ЗАСНОВАН НА ЛОКАЛНИМ, КУЛТУРНИМ И ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА – CULTOUR“. За ове пројекте из Покрајинског секретаријата за финансије граду Сомбору је одобрено 5.771.414,00 динара.

У име града Сомбора уговор је примила градоначелница Душанка Голубовић која је овом приликом изразила захвалност Покрајинском секретаријату за финансије који је овим уговором тј. овим средствима пружио значајну подршку за реализацију три пројекта која су била одобрена у оквиру позива између Србије и Мађарске и односе се на веома различите ствари.

„За нас најзначајнији пројекат  је II фаза пута Сомбор – Баја који подразумева реконструкцију и проширење пута у дужини од неких 14 км, што представља једну велику шансу да једног дана на Бачком Брегу добијемо гранични прелаз за теретни саобраћај, што не би било значајно само за град Сомбор и привреду града Сомбора, већ и за Војводину и за Србију, Други пројекат је веома  значајан с обзиром да се бави једном осетљивом категоријом а то су жене из руралног подручја којима ћемо кроз пројекат Социјалног предузетништва побољшати социјални и финансијски положај. Трећи пројекат је пројекат којим је аплицирала месна заједница Светозар Милетић  а тиче се како одржавања туристичких манифестација тако и ревитализације једне од најстарије а запуштене бање,“ рекла је градоначелница Душанка Голубовић и додала да су заједнички локалне самоуправе и Покрајина покрили спектар пре свега надлежности локалних самоуправа.

„Морам истаћи да је ово прилика коју имају само локалне самоуправе у Војводини. То није прилика које имају и друге локалне самоуправе у Србији Прилика да добију одређену помоћ и са других нивоа власти  када су у питању Европски пројекти. Због тога смо тако успешни и добри, те се искрено надам да ће АПВ и даље наставити са овом праксом“ истакла је Душанка Голубовић градоначелница Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

дец 11

ЗАКАЗАНА 30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПОНЕДЕЉАК 17. ДЕЦЕМБАР

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић сазвао је 30. седницу Скупштине града Сомбора за 17. 12. 2018. године (понедељак), са почетком у 9,00 часова.

Седница ће се одржати у Великој сали зграде Жупаније у Сомбору, Трг цара Уроша бр. 1.

Одборници ће размотрити и одлучивати о 22 питања из делокруга рада Скупштине , и то:

Предлог одлуке о буџету за 2019. годину, предлог одлуке о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима, као и о градским административним таксама и о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора. За дневни ред седнице предложени су и програми пословања јавних комуналних предузећа Енергана, Водоканал, Чистоћа, Зеленило, Простор и Паркинг сервис, као и програми јавних установа у области друштвених делатности.

Одборници ће размотрити и одлучити  о имовинско правним предметима и осталим питањима из делокруга рада Скупштине града.

Сазив за 30. седницу Скупштине је доступан овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

дец 11

ОДРЖАНА 143. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

143. седница Градског већа

143. седница Градског већа

На 143. седници Градског већа града Сомбора, чланови већа су усвоји предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2019 годину. Према овом предлогу у структури процењених прихода за наредну буџетску годину највећи обухват заузимају порези, а у оквиру њих порез на зараде. Структура процењених прихода за буџет 2019. Године износи 2.986.755.000,00 динара. Од тога Порези на доходак, добит и капиталне добитке 1.186.175.000 динара, порези на имовину 661.000.000 динара, трансфери 400.000.000 динара и други приходи 619.580.000 дин.

Глобална расподела, на расходној страни буџета  је следећа: Градска управа, Извршни орган, Скупштина и правобранилаштво 13,46% , Издвајања за комуналну област су најзначајнија и захватају највећи проценат средстава 31,82%, за Друштвене делатности  20,16%,  Образовање  19,58% док су расходи опште намене према овом предлогу одлуке о буџету за 2019. годину 14,98%.

Законом о изменама и допунама закона о локалној самоуправи предвиђена је обавеза јединица локалне самоуправе да свој Статут и друга општа акта ускладе са овим законом у року од 9 месеци од ступања на снагу или најкасније до 28. марта.2019.године. Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна акта сачинио је Нацрт статута града Сомбора у сарадњи са секретаром скупштине града и спровео јавну расправу, на којој није било примедби. Чланови већа су усвојили предложени Нацрт те ће се исти доставити министарству државне управе и локалне самоуправе, ради прибављања мишљења.

Чланови већа су на 143. седници усвоји предлог одлуке о градским административним таксама, локалним комуналним таксама на територији града Сомбора као и предлог одлуке о накнадама за услуге које градска управа врши другим лицима.

Чланови већа дали су сагласност на програме пословања јавних комуналних предузећа Водоканал, Чистоћа, Зеленило, Простор, Енергана и Паркинг сервис, као и  на програме пословања јавних установа у области друштвених делатности.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

дец 10

У СОМБОРУ ОДРЖАНА ДРУГА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић и градски већник за комуналну област Мирослав Ковачић

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић и градски већник за комуналну област Мирослав Ковачић

Друга у низу конференција на тему регионалног развоја, коју организује Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу одржана је 10. децембра 2018. године у Сомбору, а циљ је упознавање представника локалних самоуправа и канцеларија за локални економски развој са значајем и могућностима регионалног развоја, кроз паметну специјализацију и путем коришћења доступних европских фондова.

Подсекретар у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Војновић поздравио учеснике и овом приликом поручио да је важно да постоји обострана комуникација између локалних самоуправа и ресорног секретаријата, јер без идентификовања потреба локалних самоуправа не могу да се креирају правци деловања виших нивоа власти.

Присутнима је о регионалном развоју и циљевима Стратегије „Европа 2020“ говорила заменица директора Регионалне развојне агенције „Панонрег“ из Суботице Љубица Месарош, која је овом приликом истакла да се креирањем регионалних политика, као инструмената за постизање уједначеног и одрживог развоја ствара предуслов за иновације које ће донети највећу стопу поврата улагања.

“Један од предуслова за регионални развој је специјализација регија, јер нису све регије исте, свака има своју специфичност у чему је успешна, а то се може дефинисати кроз сарадњу универзитета, истраживачких центара, предузећа и јавне управе. Тиме се може створити платформа за стратегију паметне специјализације путем дефинисања приоритета,“ истакла је Љубица Месарош.
О регионалном развоју и европским фондовима говорио је Ендре Балаша, менаџер у канцеларији Регионалне развојне агенције „Панонрег“ из Бачке Тополе, а Владица Војиновић са Универзитета „Едуконс“ је овом приликом истакла да је циљ да се имплементира јединствено софтверско решење „Смар дев“ за управљање пројетима и стратешко планирање, који би све локалне самоуправе требало да користе ради боље искоришћености ресурса.

Испред градске управе града Сомбора на конференцији „Регионални развој“ учествовали су заменик градоначелнице Антонио Ратковић и градски већник за комуналну област Мирослав Ковачић.

Послови информисања и односа са јавношћу

дец 10

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „VISITUS“

Учесници радионице у оквиру пројекта „Виситус“

Учесници радионице у оквиру пројекта „Виситус“

У организацији града Сомбора уз подршку партнера општине Ердут и Института економских наука Републике Србије, данас је одржана радионица у оквиру пројекта „Виситус“.

За овај пројекат из ИПА фонда издвојено је 300.000 евра, а по завршетку ће организоване туристичке туре за слабовиде и слепе особе на подручју Западнобачког управног округа и у Осијечко-барањској жупанији постати устаљена пракса.

Општи циљ пројекта је креирање услова за унапређење туристичке понуде у прекограничном подручју Западнобачког управног округа и Осијечко-барањске жупаније, кроз диверзификацију туристичке понуде за слепе и слабовиде.

Предвиђено је да укупно буде 30 туристичких тачака у Сомбору, Апатину, Бачком Моноштору, Сонти, Бездану и Телечкој, а на четири места ће бити постављени уређаји које ће слабовидим и слепим особама омогућити бољи доживљај и приближавање свега онога што Западнобачки округ нуди.
„Туристичка циљна група слабовидих и слепих особа има одређене потребе, које морају у инфраструктури и понашању према њима бити задовољене. Они, такође, желе да путују и да доживе нешто ново, као и сви ми видећи људи и зато сви они који се баве понудом туристичких услуга морају бити упознати са животом једне такве особе и унапредити своје ресурсе, како би могли да приме такве туристе,“ истакла је Изабел Лањи Хнис, из Суботичког туристичког кластера, на данашњој радионици одржаној у просторијама Пољопривредне стручне службе Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

дец 10

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На 7. седници Савета за запошљавање извршена је анализа незапослености по социјалним категоријама, детаљно је анализирано: тренутно бројчано стање по евиденцији НСЗ и Центра за социјални рад Сомбор; број незапослених за неколико година уназад; време боравка лица на евиденцијама НСЗ и Центра за социјални рад Сомбор; односи између лица која се налазе у обе евиденције; програми и мере који би допринели запошљавању лица који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор; број слободних радних места која су објавили послодавци у 2018. години и њихова структура, у корелацији са стручном спремом; жељи за радом незапослених лица у односу на ниске плате које нуде послодавци; могућности увођења и обука за послодавце; сарадњи НСЗ са Школом за основно образовање одраслих која је изузетна по питању обука, доквалификација и преквалификација.

Због свега горе наведеног закључак Савета је да је потребно  интензивирати сарадњу између НСЗ – филијала Сомбор и Центра за социјални рад Сомбор са циљем да се спрече злоупотребе и могућности одбијања послова од стране корисника помоћи који се остварују преко Центра за социјални рад.

Сава Дојић, председник Савета за запошљавање града Сомбора информисао је чланове Савета о плановима, програмима и мерама које Град Сомбор има у плану за 2019. годину да спроведе кроз Локални акциони план запошљавања 2019. године.

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!