нов 22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О    БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

У периоду јануар-септембар 2017. године укупни  приходи остварени су у износу од  1.744.720.050,00  динара и представљају остварење плана укупних прихода са 55,01 одсто, наведено је у извештају о извршењу Одлуке о буџету града за наведени период. Према извештају, у истом периоду укупни буџетски расходи извршени су у износу од 1.655.717.125,00 динара, односно на нивоу од 51,32 одсто. Градско веће је, на 91. седници, размотрило и прихватило достављени извештај и на даље разматрање и усвајање  упутиће га Скупштини града Сомбора.

Чланови Већа утврдили су Предлог стратешког плана комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године, а о предлогу ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора.

На 91. седници, одржаној 22. новембра 2017. године, прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ о обављању зимске службе у сезони 2017/2018. године, за шта је потребно 23.969.752,40 динара.

Градско веће је  прихватило извештај о спроведеном конкурсу за самозапошљавање незапослених лица, у оквиру којег ће  путем оснивања задруге или радње, бити запослено 31 лице, те конкурсу стручне праксе у оквиру којег ће 18 лица бити оспособљено за рад.

  Веће је именовало и  стручни тим за израду Програма развоја туризма града   Сомбора за период 2017-20125. године. У тим су именовани: Иван Шимунов, помоћник градоначелнице за област међународне сарадње,  Милан Стојков, градски архитекта, а испред Одсека за локални економски развој Михаел Плац, шеф Одсека и Николина Ковачић, правник у Одсеку. Чланови  тима испред Туристичке организације града Сомбора су туризмолози Ангелина Нађ и Игор Петровић, те Миријана Ивковић, правник. Руководилац тима је Иван Шимунов.

Градско веће је одлучило и о расписивању конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2018. години, као и пројеката и програма удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора у наредној години. Градско веће је одлучило и о расписивању јавног позива за доделу средстава за реализацију  Локалног акционог плана Рома у 2018. години.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

нов 21

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ВРТИЋУ – ОДРАЗ ДОБРЕ САРАДЊЕ ГРАДА, УДРУЖЕЊА НЕМАЦА „ГЕРХАРД“ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“

Градоначелница са Немањом Сарачем, чланом Градског већа , представницима ХУН Герхард и директорком вртића Александром Перовић

Градоначелница са Немањом Сарачем, чланом Градског већа , представницима ХУН Герхард и директорком вртића Александром Перовић

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања  посетили су данас  вртић „Ђанић“ у Сомбору,  један од три објекта Предшколске установе „Вера Гуцуња“ у којем се  реализује билинвална настава у којој је други језик немачки.

Повод за посету било је уручење донације која садржи потребна учила за учење немачког језика за децу предшколског узраста.

Донацију вртићу, односно директорки вртића Александри Перовић, уручио је  Антон Бек, председник  Хуманитарног  удружења Немаца „Герхард“.

Градоначелница се захвалила представницима ХУН „Герхард“ и истакла да је и ова донација потврда добре сарадње са ХУН „Герхард“, како када је у питању предшколско васпитање и образовање, тако и када је реч о основном и средњошколском образовању.

„Радимо на свим пројектима који се односе на билингвалну наставу,  генерално у целом систему,  када је у питању територија града Сомбора.  Неколико година радили смо на развоју  ове идеје.  У објекту „Ђанић“, прошле  године,   започело  је учење  делом и немачког језика, а ове године смо тај програм проширили на још три објекта, тако да је укупно око 120 деце у припремном предшколском програму укључено у програм билингвалне наставе. Мислимо да је овај програм користан и за децу и њихово даље образовање и у том смислу ценимо напоре предшколске установе која је омогућила да се оволики број деце ове године укључи у програм. Ценимо и напоре удружења „Герхард“ који су донирали један део опреме за овај објекат и дали велику подршку у смислу кадрова које су  из Немачке  дошли да са децом раде на немачком језику и даљем развоју програма“, казала је градоначелница Душанка Голубовић.

Председник ХУН „Герхард“ истакао је да се пре 20 година експериментално радило на увођењу билингвалне наставе на немачком.

„Сада смо дошли до веома високог нивоа рада и све лепо функционише, јер имамо изузетно добру сарадњу и са градом и са забавиштем. Битно је за све Сомборце, а не само за немачку  националну мањину, што смо програм успели  довести до стадијума у којем  деца прате наставу  на немачком од забавишта, преко  основне и средње школе. Када заврше средњу школу имају једну добру базу знања немачког језика и добијају вредну диплому која је призната у целом свету“, навео је Бек.

У име све деце, а посебно деце објекта „Ђанић“, на донацији се захвалила директорка ПУ „Вера Гуцуња“, која се захвалила и градоначелници  и локалној самоурпави што подржавају пројекат билингвалне наставе на немачком језику.

Деца су на лицу места гостима показала колико су свестрана, као и да се најлакше учи кроз игру, наравно уз свесрдну подршку васпитачица.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

нов 17

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Од 17. до 25. новембра 2017. године трајаће јавна расправа о Нацрту  одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

Јавна презентација одлуке и завршна расправа одржаће се 27. новембра 2017. године, у времену од 10.00 до 11.00 часова у сали 108, у згради локалне самоуправе (Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Разлози за измене и допуне одлуке произилазе из чињенице да су створени формални услови за преузимање водовода у Алекси Шантићу, Дорослову, Риђици, Светозару Милетићу, Станишићу, Стапару, Телечки, Бачком Моноштору, Колуту и Бачком Брегу, од стране ЈКП „Водоканал“, али нису створени технички услови за очитавање потрошње воде преко водомера у наведеним селима.

Да би се створили потребни технички услови потребно је извршити баждарење водомера, а тамо где их нема извршити уграђивање и извршити друге техничке припреме, што изискује одређени временски период и  материјална средства.

Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, предлаже да се у наведеним селима  потрошња воде утврђује паушално и то 3м³ воде по члану домаћинства, уз накнаду за одржавање водоводног прикључка по домаћинству. На овај начин потрошња воде би се утврђивала све док се не стекну услови за очитавање потрошње воде преко водомера.

Предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке грађани могу доставити у писаном облику  на адресу: Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, и у електронском облику на е-маил vdespotovic@sombor.rs, најкасније до 25.11.2017. године.

Након завршетка расправе, Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора сачиниће  извештај о јавној расправи који ће са Нацртом  одлуке на даље одлучивање доставити Градском већу града Сомбора.

Нацрт одлуке можете погледати овде.

                                                            Послови информисања и односа са јавношћу

нов 16

РАДИОНИЦЕ О ПОТРЕБИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ВИЗИЈИ  ТУРИЗМА ГРАДА СОМБОРА,  ОДРЖАЋЕ СЕ 20. И 21. НОВЕМБРА

У складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије од 2016-2025. године и Акционим планом за њено спровођење, локална самоуправа има обавезу да изради  Програм развоја туризма града Сомбора 2017-2025. У жељи да на најбољи начин дефинише даље правце и циљеве развоја ове сфере привредног живота локална самоуправа жели да у припрему програма укључи све заинтересоване,  да својим предлозима и смерницама употпуне и обогате доношење овог програма.

Сви који желе да се укључе у овај пројекат, позивају се да своје предлоге представе на радионицама које ће бити организоване 20. и 21. новембра 2017. године у просторијама Пољопривредне стручне службе Сомбор, Стапарски пут, бр. 35.

На првој радионици, 20. новембра  од 11.00 часова, говориће се  о потреби Програма развоја туризма, а тема друге радионице која ће се одржати од 10.00 часова, 21. новембра, биће „Визија и мисија развоја туризма града Сомбора“.

Радионице ће реализовати београдска агенција „Саветник у туризму“, а модератори ће бити доцент доктор Бранко Красојевић и докторант Данијела Вићентијевић.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

нов 16

Њ.Е. ГОРДАН БАКОТА, АМБАСАДОР ХРВАТСКЕ ПОСEТИО СОМБОР

Копију Повеље слободног краљевског града Сомбора из 1849. године, градоначелница је уручила Њ.Е. Бакоти

Копију Повеље слободног краљевског града Сомбора из 1849. године, градоначелница је уручила Њ.Е. Бакоти

Њ.Е. Гордан Бакота, амбасадор Републике Хрватске у Србији,  посетио је Сомбор и са  градоначелницом Душанком Голубовић је, у згради локалне самоуправе, разговарао о питањима хрватске националне мањине у Сомбору, као и другим питањима која су од заједничког интереса за град Сомбор и  пограничне градове из региона Хрватске, али и за две државе.

Састанку су присуствовали и генерални конзул Републике Хрватске Велимир Плеша и Михаел Томшић, конзул првог разреда конзулата Републике Хрватске у Суботици, као и сарадници градоначелнице, Антонио Ратковић, заменик, Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања и Иван Шимунов, помоћник градоначелнице за област међународне сарадње.

Градоначелница и њени сарадници представили су потенцијале Сомбора у свим областима, а посебно у области економије, културе и туризма, и указали на посебан значај заједничког наступа пограничних градова према фондовима Европске уније.

Говорећи о правима хрватске националне мањине,  градоначелница и њени сарадници истакли су да је хрватски језик у службеној употреби у Бачком Брегу и Бачком Моноштору, те да се од школске 2017/18. године, једно одељење ученика првих разреда образује на хрватском матерњем језику.

Градоначелница је истакла значај заједничких пројеката  који имају подршку фондова Европске уније  и навела пројекте које локална самоуправа и поједина сомборска предузећа  реализују у партнерству са градовима и предузећима из Хрватске, што је и Њ.Е. Бакота оценио као веома значајно за обе стране.

Њ.Е. Бакота се захвалио на могућности да се деца хрватске националне заједнице могу школовати на матерњем језику и нагласио да поштовање права мањина може бити одличан весник повезивања Хрватске и Србије.

Њ.Е. амбасадор Хрватске у Србији казао је да је Сомбор у Хрватској надалеко познат, те да је то одлична основа за развијање сарадње у области туризма.

Генерални конзул Плеша, захвалио се градоначелници што је учињен напор да се Конзуларни дани Хрватске у Сомбору организују у простору који је комфоран и  обезбеђује одличне услове рада.

Домаћини су гостима, након званичног састанка одржаног 13. новембра 2017. године, показали део културног богатства Сомбора: незаобилазну слику „Битка код Сенте“ и сталну поставку слика Милана Коњовића у Галерији која носи маестрово име.

                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

нов 16

ОД 20. ДО 24. НОВЕМБРА ЗАВРШНО ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ГРАЂАНА У ОКВИРУ КРЕИРАЊА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Анкетни листић са предлозима

Завршно гласање за предлоге пројеката за које су, у фази прикупљања предлога, грађани доставили највећи број упитника, одвијаће се од 20. до 24. новембра 2017. године до 13.00 часова.

 

 

 

 

На флајеру (гласачком листићу) биће следећа три предлога:

  1. КЉАЈИЋЕВО – реконструкција вртића  ПУ „Вера Гуцуња“
  2. СОМБОР – изградња лифтова,  у згради Градске управе („Жупанија“) и Градској кући,  прилагођених за превоз особа које користе инвалидска колица и особа које се отежано крећу
  3. СОМБОР – реконструкција дечјег игралишта и парка у улици Вере Гуцуње

Гласаће се путем заокруживања броја на флајерима који ће се, као и гласачка кутија, налазити у Градском услужном центру Градске управе града Сомбора (приземље зграде „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор), као и електронским путем.

Код гласања електронским путем, са ЈЕДНЕ е-маил адресе моћи ће се гласати само ЈЕДНОМ, a анкетни листићи ће се прослеђивати на е-маил:  participativno@sombor.rs

Грађани ће, 24. новембра 2017. године, моћи гласати и на Тргу Светог Ђорђа, у времену од 10.00 до 11.00 часова где ће бити постављена гласачка кутија са флајерима.

Да подсетимо,  за три предлога на листићу стигао је највећи број упитника и то за предлог реконструкције вртића и забавишта у Кљајићеву достављено је 565 упитника, за предлог изградње лифтова 220, а за предлог реконструкције дечјег игралишта  и парка у улици Вере Гуцуње 14 упитника.

                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!