мај 29

ГРАДСКО ВЕЋЕ О РАДОВИМА НА ГЛАВНОМ ДОВОДНИКУ ВОДЕ ЛУГОВО-СТАПАР, СУФИНАНСИРАЊУ ЛАГ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“…

Градско веће, 63. седница

Градско веће је на 63. седници, одржаној 29. маја 2017. године, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији оснивач је Скупштина града Сомбора. Информација садржи активности предузећа у периоду од 1. јануара до 31. марта 2017. године. Констатовано је да значајна неусклађеност планираних и реализованих активности у оквиру билансних показатеља који се односе на укупне приходе, укупне расходе и нето резултата постоји код ЈКП „Водовод“, ЈКП „Зеленило“ и ЈКП „Простор“.

Градско веће је наложило свим ЈКП чији је оснивач Скупштина града Сомбора, а имају одступања у односу на усвојени програм пословања за 2017. годину, да до подношења извештаја за други квартал, а најдаље до подношења извештаја за трећи квартал 2017. године, реализацију трошкова по овим основама, доведу у склад са усвојеним планираним износима на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП, биће достављена надлежном сектору Министарства привреде Републике Србије. Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 26

СОМБОРСКУ ИНДУСТРИЈСКУ КУЛТУРУ НА САЈМУ У КИНИ УСПЕШНО ПРЕДСТАВИО МОМИР БУЛОВИЋ

Пријем код градоначелнице

Србија је учествовала на 13. Међународном сајму индустрија културе који је одржан у кинеском граду Схензхену. Међу репрезентима индустрија културе наше земље био је и сомборски уметник Момир Буловић.

Наступ Србије је био запажен и награђен – наградом 13.

По повратку у Србију, односно Сомбор, градоначелница Душанка Голубовић приредила је пријем за Момира Буловића, чији је пут у Кину помогла локална самоуправа.

Буловић и генерални менаџер Ђурађ Грубишић, у разговору са градоначелницом говорили су о успостављању сарадње са кинеским културним центром у Србији који функционише при Филолошком факултету у Београду.

Пријему су присуствовали Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања и Бранислав Сворцан, помоћник за културу и информисање.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 25

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, ИЗВЕШТАЈЕ О РАДУ ЈАВНИХ УСТАНОВА…

13. седница Скупштине града

Скупштина града Сомбора је на 13. седници, одржаној 23. маја 2017. године донела Одлуку о завршном рачуну града Сомбора за 2016. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника.

У претходној години су, према подацима које је у образложењу навео Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду, остварени укупни приходи у износу од 2.448.745.559 динара, односно на нивоу од 91,37 одсто планираних. Укупне приходе чине текући приходи у износу од 2.425.061.584 динара и средства пренета из претходне године у износу од 23.683.975 динара.

Расходи у 2016. години извршени су на нивоу од 85,74 одсто у односу на планиране, односно износили су 2.333.507.993. динара.

Одборници Скупштине града су размотрили и донели Одлуку о иступању града Сомбора из Агенције за регионални развој АПВ Д.О.О. Нови Сад и усвојили Локални акциони план за младе града Сомбора 2017-2021 који је образложила Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа града Сомбора за област спорта, деце и омладине.

Одборници су дали сагласност на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Простор“ Сомбор за 2017. годину, те донели одлуке о постављању две бисте и то: Вељку Петровићу и Николи Тесли, те подизању споменика „Сомборској алтернативи“. Скупштина је, након образложења Немање Сарача, члана Градског већа за област културе и образовања, донела Одлуку о постављању скулптура Павла Блесића. Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 24

МИНИСТРИ, АНА БРНАБИЋ И МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ, ПОСЕТИЛИ СОМБОР

Од Жупаније до Гимназије домаћини су са гостима прошетали Главном улицом

Отварање специјалног информатичког одељења у сомборској Гимназији „Вељко Петровић“ и добро обављен посао преношења матичних књига у електронски облик који је обавила Градска управа града Сомбора и међу првима у Србији прогласила јединствено матично место, били су повод за посету Ане Брнабић, министарке државне управе и локалне самоуправе и Младена Шарчевића, министра просвете, науке и технолошког развоја.

Градоначелница Душанка Голубовић је са министарком Брнабић разговарала о даљем унапређењу рада Градске управе, а са министром Шарчевићем о реформи образовања и захвалила се Министарству просвете што је Гимназију „Вељко Петровић“ уврстило у реализацију програма према којем ће од наредне школске године у Гимназији бити формирано информатичко одељење.

Након састанка у Градској управи и обиласка Градског услужног центра градоначелница и и министри Брнабић и Шарчевић су посетили Гимназију „Вељко Петровић“, где су са директором Ладиславом Фекетеом одржали састанак, а потом обишли кабинет хемије и информатике и погледали како теку радови на реконструкцији и доградњи фискултурне сале у овој школи.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 24

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД УПОЗОРИО НА ОПАСНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ – ОБИЛНУ КИШУ И ГРАД

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење у којем се наводи да су у периоду до 25.маја 2017. године у 00:00 могуће велике количине падавина, које могу бити праћене градом.

Процењује се да би за три сата могло пасти и до 20 литара кише по квадратном метру.

Према упозорењу РХМЗ, издатом 24. маја 2017. године, на подручју Западнобачког управног округа могућа је појава грмљавине са градом.

Такозвани наранџасти метеоаларм Републичког хидрометеоролошког завода важи до 25. маја 2017. године, у 00:00 часова.

Оригинално упозорење РХМЗ доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 23

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на територији Града Сомбора.

Одлуком су прописани услови и начин организовања у обављању комуналних делатности: пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, одвођење и пречишћавање употребљених вода и одвођење атмосферских вода, те права и обавезе корисника услуга, цена комуналне услуге и начин наплате и услови за ускраћивање пружања услуга.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Нацрт Одлуке биће на јавној расправи до 31. маја 2017. године, када ће бити одржана јавна седница, на којој ће Нацрт Одлуке бити презентован.
Одељење за комуналне делатности, као овлашћени предлагач, позива грађане да примедбе и предлоге на Нацрт Одлуке доставе у писаној форми путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора – Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, уз напомену примедбе на Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће. Примедбе у писаној форми могу се предати и лично на шалтеру 11 или 12 Градског услужног центра, приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор, уз напомену за Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове – „примедбе на Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцијиј воде за пиће“

Примедбе и предлоге грађани могу упутити и усмено на јавној седници која ће бити одржана 31. маја 2017. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова у сали 108, први спрат зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 22

ОДРЖАНА 62. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

62. седница Градског већа

Градско веће је на 62. седници, одржаној 22. маја 2017. године донело решења о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава из буџета града Сомбора у 2017. години за предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

На 62. седници чланови Већа прихватили су понуду ЈКП „Водоканал“ и доделили овом предузећу послове на одржавању јавних чесми у граду Сомбору и бунара у приградским насељима у 2017. години, те послове на одржавању атмосферске канализације у граду и насељеним местима у 2017. години.

Градско веће је утврдило критеријуме и текст конкурса „Програми за децу 2017“, те прихватило информацију која се односи на стављање у функцију општинског пута Сомбор-Гаково-Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина-Бачсентђерђ“. У информацији је наведено да је због отварања међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“, потребно да општински пут Сомбор-Гаково-Растина буде прекатегорисан у државни пут IIА реда.

„Пошто садашње карактеристике општинског пута не задовољавају у потпуности услове прекатегоризације, извршена је анализа од стране стручних лица ЈП „Путеви Србије“ и постојећа траса је издељена на четири карактеристичне деонице“, наведено је у информацији .

У информацији је наведено и да је након заједничког састанка овлашћених представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, ЈП „Путева Србије“ Београд и Града Сомбора, усаглашен Споразум о стављању у функцију деоница општинског пута Сомбор-Гаково-Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“. Градско веће је прихватило предлог Споразума у којем је дефинисано тренутно стање општинског пута, радови, фазе извођења радова и вредност радова, финасирање и додатне обавезе уговорних страна и који ће бити прослеђен на потписивање Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“.
Градско веће је размотрило и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 18

У НЕДЕЉУ, 21. МАЈА, ОДРЖАЋЕ СЕ „38. СОМБОРСКИ ПОЛУМАРАТОН“

38. Сомборски полумаратон

Најстарија улична трка у Србији одржаће се у Сомбору 21. маја 2017. године . За учешће се пријавило 740 тркача, а рачунајући и „Трку пужића“, сомборским улицама у недељу ће трчати више од 1000 љубитеља овог спорта – предшколци, рекреативци и маратонци.

Старт „Трке пужића“ је у 9.00 часова, а старт полумаратона (21,0975 км), штафетне трке 3 x 7 км и трке на седам километара је у 10.00 часова.
На промоцији трке , Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа за област спорта, деце и омладине, Дамир Марковић, испред организатора АРК „Сомаратон“, Драган Максимовић, председник Спортског савеза града Сомбора и Ђуро Тодорић, в.д. директора Туристичке организације града Сомбора, позвали су Сомборце да подрже тркаче и буду најбољи домаћини, као што су били свих претходних година.

„Циљ нам је да Сомборски полумаратон буде најлепши спортски и туристички бисер Сомбора“, речено је на промоцији трке.
Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 17

У ДЕЛУ УЛИЦЕ СИМЕ ШОЛАЈЕ У СОМБОРУ, ОД 18. ДО 30. МАЈА, БИЋЕ ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ САОБРАЋАЈА

жупанијаРадници ЈКП „Водоканал“ ће 18. маја 2017. године, почети да постављају инсталације за канализацију отпадних вода у делу улице Симе Шолаје у Сомбору.

За време постављања инсталација, у периоду од 18. до 30. маја 2017. године биће измењен режим саобраћаја и то у временском периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Саобраћај ће се у наведеном периоду одвијати према пројекту саобраћајне сигнализације који је урадио „ДП-ИНГ“ ДОО, Нови Бечеј.
Извођач радова има обавезу да, по потреби, обезбеди присуство радника саобраћајне полиције и да предузима све потребне мере у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 17

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 23. МАЈ 2017. ГОДИНЕ

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић упутио је одборницима сазив за 13. седницу Скупштине града. Седница је заказана за уторак, 23. мај, у 9.00 часова, а одборницима је предложен дневни ред од 17 тачака.

Одборници ће размотрити Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2016. годину, Предлог одлуке о иступању Града Сомбора из Агенције за регионални развој АПВ д.о.о. Нови Сад, предлог Локалног акционог плана за младе Града Сомбора 2017-2021., као и прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Простор“ за 2017. годину.

Одборници ће се изјаснити и о предлозима одлука које се односе на постављање бисте Вељку Петровићу и Николи Тесли, Предлогу одлуке о подизању споменика „Сомборској алтернативи“, као и о постављању скулптура Павла Блесића.

На седници Скупштине града биће размотрени и извештаји о раду и пословању јавних установа у области друштвених делатности у 2016. години, те извештај о раду Туристичке организације града Сомбора и Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор.
Одборници ће се изјаснити и о предлозима за прихватање почетног ликвидационог извештаја за предузећа у ликвидацији и то: ЈП „Урбанизам“ и ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“.

На дневном реду Скупштине су и имовинско-правни предмети, информација о финансирању активности на одржавању пруге на деоници Сомбор-Врбас, као и информација о опремању, изградњи и другим активностима које се односе на центар за прихват миграната.
Одборници ће се изјаснити и о предлозима Одбора за кадровска и административна питања и радне односе.

Послови и информисања и односа са јавношћу

мај 17

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора позива привредне субјекте који послују на територији Града Сомбора да, уколико то до данас нису урадили, поднесу пријаву за утврђивање локалних јавних прихода за просторе на којима обављају пословну делатност на територији Града Сомбора.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети овде, као и у Градском услужном центру, шалтер број три, Трг цара Уроша 1, Сомбор (приземље зграде Жупаније).

Оверене пријаве се могу предати лично, на шалтеру број три Градског услужног центра (приземље зграде Жупаније) или путем поште на адресу:

Градска управа града Сомбора –
за Одељење локалне пореске администрације,
Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Додатна објашњења могу се добити путем телефона: 025/468-158 и 025/468-198.

Оригинални позив Одељења локалне пореске администрације доступан је у рубрици обавештења.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О АКТИВНОСТИМА НА ОДРЖАВАЊУ ПРУГЕ СОМБОР-ВРБАС

61. седница Градског већа

Градско веће је на 61. седници, одржаној 16. маја 2017. године, прихватило извештај о раду Туристичке организације града Сомбора за 2016. годину и упутиће га на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора.

Скупштина града ће размотрити и информацију о центру за прихват миграната за време трајања мигрантске кризе. У информацији, коју је Веће усвојило и упућује је одборницима на разматрање и усвајање, су хронолошки наведене све радње и активности које се односе на објекат за прихват миграната – од обезбеђења и опремања локације за изградњу објекта, изградње центра и пратећих објеката: трпезарије са дистрибутивном кухињом и управне зграде са амбулантом – до изградње дневног едукативно-рекреативног центра за децу и мајке, чију изградњу ће финансирати Екуменска хуманитарна организација – ЕХО Нови Сад.

Објекат ће, наведено је у свим уговорима закљученим између Комесаријата за избеглице и мигранте и Града Сомбора, за време мигрантске кризе користити и њима управљати Комесаријат, а по истеку кризе биће предат у посед локалној самоуправи. На седници Већа је речено да Град није учествовао у доношењу одлуке о одабиру локација за изградњу центра, већ је одлуку да се центри за прихват миграната граде у пограничним подручјима донело надлежно Министарство, а реализовао Комесаријат за избеглице.

Градско веће је прихватило информацију о потреби финансирања активности на одржавању пруге на деоници Сомбор-Врбас, као пружног правца од виталног локалног интереса за развој града Сомбора. Веће је прихватило и нацрт уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре, односно „Инфраструктуре Железнице Србије“ АД и локалне самоуправе. О наведеној информацији изјасниће се и одборници на седници Скупштине града.
Чланови Градског већа усвојили су и Предлог Локалног акционог плана за младе града Сомбора за период 2017-2021. године, а Предлог ЛАП-а ће размотрити и одборници СГ.

Градско веће је одлучило и о имовинско-правним предметима, као и о финансијским питањима.

Послови информисања и односа са јавношћу

Starije objave «

Zvanična internet prezentacija
No Notify!