мар 23

ОД 23. ДО 30. МАРТА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Нацрт Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора припремило је Одељење за комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ради  усклађивања са релевантним законима.

Новом  Одлуком детаљније се разрађује одржавање чистоће  као комуналне делатности од  од јавног интереса и врши усклађивање са Законом о комуналним делатностима, Законом о инспекцијском надзору, Законом о управљању отпадом и Законом о прекршајима.

Јавна расправа о наведеној одлуци трајаће од 23. до 30. марта 2018. године, а јавна презентација Одлуке ће се одржати 3. априла 2018. године, у сали 108, у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор, у времену од 10.00 до 11.00 часова.

На нацрт Одлуке, предлоге и сугестије грађани могу доставити до 03. априла 2018. године путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт Одлуке о одржавању чистоће доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 23

ДЕЛЕГАЦИЈЕ ГРАДА И ПРВОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПОЛОЖИЛЕ ЦВЕЋЕ НА СПОМЕНИКЕ ЖРТВАМА НАТО АГРЕСОРА

Делегација Града венац је положила и на споменик заставнику Радовану Медићу - првој жртви НАТО агресије

Делегација Града венац је положила и на споменик заставнику Радовану Медићу – првој жртви НАТО агресије

Поводом  сећања на  24. март  1999. године, делегације Града и Првог центра за обуку Војске Србије у Сомбору, положиле су цвеће на споменик жртвама ратова 1990-1999.  године, у Парку хероја.

„У Сомбору је  пре 19 година, 24. марта, пала прва жртва бруталне  НАТО агресије, а у Југославији је до престанка  агресије, пало још око  2500 жртава које не смемо никада заборавити. Хришћански је опраштати и сећајући се Христових речи и ми можемо опростити, али не смемо никада да заборавимо невине жртве бруталне НАТО агресије“, рекао је прим. др Зоран Парчетић, председник Скупштине града Сомбора, након што је са помоћницима градоначелнице Борисом Буловићем и Мирком Безбрадицом положио венац на споменик жртвама ратова 1990-1999.  године.

На споменик жртвама ратова 1990-1999.  године цвеће је положила и делегација Првог центра за обуку Војске Србије у Сомбору у саставу: заменик команданта Првог центра за обуку потпуковник Слободан Станковић, мајор Небојша Мијаиловић и потпоручник Марко Пандурица.

Делегација Града је данас (23. март 2018.) венац положила и на споменик заставнику Радовану Медићу,  првој  жртви НАТО агресије.

Сутра, 24. марта, делегација Града, припадници Војске Србије, породица заставника Медића и удружења која чувају сећање на жртве НАТО агресије, цвеће ће положити и на спомен обележје у кругу касарне Првог центра за обуку ВС у Сомбору.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 23

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗНОСУ НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОД 23. ДО 30. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора.

Нацрт Одлуке  условљен је  усклађивањем са Законом о јавним путевима и биће на јавној расправи од 23. до 30. марта 2018. године, а јавна презентација Одлуке ће се одржати 3. априла 2018. године, у сали 108, у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор, у времену од 11.00 до 11.30 часова.

Предлоге и сугестије на нацрт Одлуке грађани могу доставити до 03. априла 2018. године путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт Одлуке о општинским путевима доступан је овде.

***

Одељење за комуналне делатности припремило је и Нацрт Одлуке о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Сомбора.

Наведеном одлуком предлаже се умањење накнаде за употребу општинских путева и обрачун накнаде биће једноставнији у односу на досадашњи.

Јавна расправа нацрта Одлуке о износу накнаде водиће се у периоду од 23. до 30. марта 2018. године, а јавна презентација Одлуке ће се одржати 3. априла 2018. године, у сали 108, у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор, у времену од 11.30 до 12.00 часова.

Предлоге и сугестије на нацрт Одлуке грађани могу доставити до 03. априла 2018. године путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт Одлуке о висини накнаде за употребу општинских путева и улица доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, ИЗВЕШТАЈЕ ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ И „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ“ У 2017. ГОДИНИ

Градско веће - 109. седница

Градско веће – 109. седница

Градско веће је на 109. седници, одржаној 21. марта 2018. године, утврдило предлоге четири одлуке и то: Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Сомбора за 2017. годину, Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о главном урбанисти града Сомбора, Одлуке о одређивању  надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и предлог Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора. Наведене одлуке биће упућене на разматрање и усвајање Скупштини града Сомбора.

Градско веће је прихватило извештај о раду Правобранилаштва града Сомбора за 2017. годину. У извештају је наведено да су током прошле године запримљена 642 предмета, од којих је 212 предмета у току.

„У односу на ранији период повећан је број тужбених захтева који се покреће против града, али и против осталих правних лица чији је оснивач град. Имајући у виду надлежности које јединица локалне самоуправе има, у тужбеним захтевима град  је увек наведен као другоредни тужени. Овако повећан број се односи на тужбе ради накнаде нематеријалне штете настале од уједа паса луталица и ради накнаде материјалне штете коју пси луталице  причине имаоцима домаћих животиња“, наводи се, осим осталог, у извештају о раду Правобранилаштва града Сомбора  и додаје да се знатно већи број од укупног поднетих захтева, по наведеном основу, завршава мирним путем, а  мањи део пред судом.

О извештају о раду Правобранилаштва града Сомбора у 2017. години, изјасниће се и одборници Скупштине града.

Градско веће је усвојило и извештај тима за мониторинг и евалуацију Локалног акционог плана за младе у 2017. години, као и извештај за мониторинг и евалуацију „Програми за децу 2017“.

Градско веће је усвојило закључак којим се мења финансијски план који се односи на средства намењена верским заједницама. Укупан износ остаје исти, односно 9.000.000,00 динара, као и расподела средстава верским заједницама,  а мења се само расподела средстава у  оквиру  износа намењеног Римокатоличкој жупи Пресветог Тројства Сомбор. У складу са захтевом Сомборског деканата  2.269.284,00 динара, колико је опредељено овој верској заједници,  расподелиће се у једнаким износима за радове на црквама у Бачком Брегу и Бездану.  Средства намењена Православној црквеној општини Сомбор (6.000.000,00 динара) и њихова расподела се не мењају, као ни средства (730.716,00 динара)  намењена Јеврејској општини Сомбор.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 20

ШЕСТ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ДО 26. МАРТА МОРАЈУ ДОПУНИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета града Сомбора за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите, одржала је 1. седницу, ради отварања пријава на конкурс и прегледа поднете документације.

Комисија је констатовала да је на Конкурс достављено 11 пријава,  од којих је пет удружења доставило комплетну, а шест непотпуну документацију.

Организације  које нису доставиле  тражену документацију имају обавезу да је ДОПУНЕ до 26. марта 2018. године.

На 1. седници, одржаној 20. марта 2018. године, Комисија је сачинила табеларни приказ пристиглих пријава и документације која недостаје код пријава појединих организација.

Извод из записника Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета града Сомбора за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите, са прегледом пријава на конкурс и назнаком о  потреби допуне документације, доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 20

ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕВИДИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Удружења грађана којима су за реализацију програма/пројеката  у области социјалне и здравствене заштите у 2018. години  одобрени мањи износи  у односу на тражене у финансијском плану, имају обавезу да доставе нову спецификацију трошкова.

Ревидиран финансијски план удружења достављају Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, односно обавештење да одустају од средстава која су додељена.

Расподела средстава извршена је у складу са Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Сомбор и Одлуке о буџету града за 2018. годину.

Обавештење Одељења за друштвене делатности доступно је овде, а РЕШЕЊЕ о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области социјалне и здравствене заштите овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!