мар 11

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРИОРИТЕТ, ДОГОВОРЕНО ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ КЉАЈИЋЕВУ

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима посетила Кљајићево

„Овде смо да заједно решавамо проблеме и средства буџета Града су функцији решавања комуналних проблема, водоснабдевања и других. Наведите који су то проблеми, јер не сме се поновити ситуација коју смо имали код прикључења водовода. Створени су сви предуслови да се водоводна мрежа у Кљајићеву прикључи на извориште „Јарош“, а то није урађено. Грађани имају право да користе исправну воду за пиће и ниједан разлог не може бити изнад тога. Све остало можемо решити договором и због тога наведите све проблеме које уочавате, али и све оно што видите као развојну шансу села“, казала је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић,  приликом посете Кљајићеву.

На састанку у просторијама Месне заједнице „Кљајићево“ били су и заменик градоначелнице Антонио Ратковић, чланови Градског већа: Мирослав Ковачић, за област комуналне делатности и инвестиција, Дарко Радуловић, за област пољопривреде и заштите животне средине и Антонија Нађ Косановић, за област спорта, деце и омладине. Састанку су присуствовали и директори јавних комуналних предузећа, а испред  Савета МЗ, председник Владимир Басара, те чланови Никола Жижа, Богдан Јанчић,  радници ЈКП „Простор“, пољочувари и други.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 10

МИНИСТАР КУЛТУРЕ ВУКОСАВЉЕВИЋ: СОМБОР ЖИВИ ДОБРОМ КУЛТУРНОМ АТМОСФЕРОМ, ПРОЖЕТ ЈЕ ЊОМЕ

Владан Вукосављевић, министар културе и градоначелница Сомбора Душанка Голубовић обишли су институције културе

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић посето је Сомбор и том приликом са представницима Града домаћина  и представницима општина Апатин, Кула и Оџаци разговарао о актуелним питањима из области културе, почев од Стратегије културног развоја Србије, до појединачних питања локалних самоуправа.

Поздрављајући министра,  представнике суседних општина и представнике установа културе  Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора, истакао је да Сомбор није сам себе назвао градом културе, већ су томе допринели сви они који су живели и стварали у Сомбору.

„То су људи попут Вељка Петровића, Лазе Костића, Ернеста Бошњака, Милана Коњовића, Павла Блесића, Зорана Стошића Врањског, Саве Стојкова и многих других. Сомбор и Сомборци су то умели да препознају и због тога су им се уметници одужили  поклонивши им,  попут Милана Коњовића  слике – миљенице, Павле Блесић је поклонио скулптуре, Врањски – легат Градском музеју“, навео је Рактовић и додао да Град настоји да одржи, подржи и унапреди  богатство културе, али и да очекује помоћ од  Министарства  културе  и  информисања.

Министар Вукосављевић је казао да је Сомбор неисцрпан извор  културе и традиције, те да је један од најлепших градова  у Србији.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 08

Социјално-економски савет о незапослености и стању у привреди града

Трећа седница Социјално-економског савета

Незапосленост, структура незапослених радника и стање у привреди Града Сомбора биле су теме о којима је било речи на 3. седници Социјално-економског савета Града Сомбора (у даљем тексту СЕС).

Председавајући, Радослав Прокић, на почетку седнице је констатовао је да је дошло до промена у чланству СЕС-а испред представника синдиката УГС „Независност“ који ће убудуће представљати  Петар Замбо (уместо Антуна Морбера), а потом се прешло на тематски рад.

Секула Тањевић, директор Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, информисао чланове СЕС-а  о томе да је незапосленост на територији Града Сомбора у последње три године у паду. Према речима Тањевића, на евиденцији НСЗ – Филијала Сомбор у децембру 2016. године било је евидентирано 6800 незапослених лица, што је за четири до пет одсто мање него у децембру 2015. године. Овакав тренд пада броја незапослених лица је условила добра политика Града Сомбора у области решавања проблема незапослености и сомборска локална самоуправа је међу првима по издвајању средстава за запошљавање незапослених лица. Град Сомбор је и за 2017.  годину планирао средства за програме запошљавања преко којих ће бити запослено 130 незапослених лица.

Тањевић је присутне информисао и о структури незапослених лица у погледу година старости и чекања на запослење. Он је истакао да чак 29 одсто незапослених на евиденцији НСЗ –  Филијала Сомбор, чине лица која имају више од 50 година старости, а 24 одсто лица до 30 година старости.

Председник Управног одбора Регионалне привредне коморе (у даљем тексту РПК) Сомбор Зоран Булатовић говорио је променама статуса РПК у оквиру Привредне коморе Србије, те о значају дуалног образовања за које је казао да ће бити функционално и у складу са потребама привреде.

Седница Социјално-економског савета је одржана 6. марта 2017. године.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 07

Сарадња Педагошког факултета и Омладинског клуба у Сомбору

Омладински клуб – радионица о употреби игре у раду са децом за студенте Педагошког факултета

„Употреба игре у раду са децом“ била је тема радионице одржане 06. марта 2017. године у сомборском Омладинском клубу. Радионица је одржана на иницијативу  Дејана Ђорђића, мастера педагогије и  асистента на Педагошком факултету за ужу научну област Педагошке науке, у склопу предмета „Дидактичке игре“. Радионицу је припремила Зорка Милошевић, координаторка за децу и младе, а у радионичарском раду је учествовало десеторо студената Педагошког факултета, будућих васпитача и учитеља.

Током четири часа интензивног рада,  студенти Педагошког факултета су се информисали о појмовима неформалног образовања, метода које се у овом облику образовања најчешће користе и конкретном употребом различитих облика игара за децу. На радионици су практично прошли кроз низ игара које им у раду са децом могу помоћи у развијању тимског духа, другарства, вежбању концентрације и пажње код малишана.

Учесници радионице су упознати и са изворима корисних мултимедијалних материјала за игру – постојећих приручника о различитим облицима игара, кратких едукативних видеа, музичких спотова и „ онлине библиотеке“ друштвених игара. Студенти су се информисали и о раду Омладинског клуба у Сомбору и могућностима волонтирања у њему.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 06

ГРАДСКО ВЕЋЕ ДОПУНИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

49. седница Градског већа

Чланови Градског већа на 49. седници, одржаној данас (06. март 2017.), усвојили су прве измене и допуне плана јавних набавки за 2017. годину Градске управе Града Сомбора. У план набавки услуга мале вредности додају се две нове набавке услуга од којих се једна односи на програме и пројекте праћења стања животне средине, а друга на израду пројектно техничке документације за изградњу водовода у Дорослову.

Код набавки радова додају се четири нове набавке радова од којих је отворени поступак код набавке изградње резервоара и црпне станице у селу Светозар Милетић, а набавке мале вредности су код набавке грађевинско-занатских радова на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића, као и набавка инсталатерских радова на адаптацији наведеног пословног објекта.

План набавки мале вредности допуњен је и набавком радова – Уређење шеталишта од Апатинског пута до излетишта „Тромеђа“.

План  јавних набавки за 2017. годину,  код набавки услуга  на које се Закон  о јавним набавкама не примењује, допуњен је са шест нових услуга које се реализују наруџбеницом.

Градско веће је прихватило информацију у вези давања овлашћења ЈКП „Простор“ Сомбор за издавање потврде – доказа о испуњености услова за примену општих правила за парцелацију, те информацију у вези закључења уговора о изради измена и допуна дела плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору.

Чланови Већа дали су сагласност на годишњи извештај о раду Савета за здравље за период 01. јануар 2016. – 31. децембар 2016. године и у склопу тачке финансијска питања усвојили финансијски план финансирања верских заједница и финансијски план програма противпожарне заштите.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 06

БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СОМБОРА НА УВИДУ ДО 17. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

Избори за председника Републике Србије расписани су за 02. април 2017. године и тим поводом део бирачког списка за подручје Града Сомбора изложен је грађанима на увид до 17. марта 2017. године. Увид у бирачки списак могуће је остварити сваког радног дана у времену од 17.30 до 15.00 часова, а 17. марта 2017. године до 24.00 часа.

Део бирачког списка излаже се на тај начин, што се путем рачунарске опреме у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1., у канцеларији број 2., уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

  • Грађани са територије града Сомбора да почев од 03.03.2017. до 17.03.2017. године могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1.,  канцеларија број 2., у времену од 7.30 до 15.00 часова сваког радног дана и дана 17.03.2017. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази.
  • Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 05

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СА МЕШТАНИМА РАСТИНЕ РАЗГОВАРАЛА О ПРИОРИТЕТИМА У 2017. ГОДИНИ

Посета Растини

Посета Растини

Уређење Дома културе, фасаде на згради Каштела, уређење атарских путева и дела пута према будућем граничном прелазу су радови које су мештани Растине  приликом посете градоначелнице Сомбора Душанке Голубовић и њених сарадника МЗ „Растина“, издвојили као приоритетне за реализацију током 2017. године.

Посета селу које према попису из 2011. године има 411 становника, протекла је у конструктивном разговору. Тим пре што је Растина  једно од малобројних села које млади не напуштају, напротив хоће да остану у селу и вредно раде превасходно у области пољопривреде. Отуда је на састанку било речи и о лицитацији државног пољопривредног земљишта, погодностима за младе брачне парове који се баве пољопривредом.

На лицу места је договорено шта се може урадити  на објектима који су наведени као приоритет, а Владимир Сабадош, директор Пољопривредне стручне службе „Сомбор“ и Владимир Катанић, начелник Одељења за пољопривреду су детаљно  информисали како, секретара МЗ „Растина“ Душана Ђерића, тако и друге присутне Растинце о субвенцијама Министарства и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, као и програму коришћења државног пољопривредног земљишта за 2017. годину, који је у припреми и уређењу атарских путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 03

РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ

У први разред основне школе, школске 2017/2018. године,  уписују се деца рођена од 01. марта 2010. до 01. марта 2011. године.  У први разред основне школе, по жељи родитеља, може се уписати и дете старости од шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу. Дете старије од седам и по година, које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством – старатељ или орган старатељства.

За пријаву детета,  на увид се подноси: извод из матичне књиге рођених за дете, важећа лична карта, са тачном адресом родитеља или старатеља, а за децу под старатељством решење о старатељству.

Пријављивање деце вршиће се у Градској управи Града Сомбора, у Одељењу за образовање, соба број 55 у приземљу, Трг цара Уроша 1 (зграда Жупаније), сваког радног дана, у времену од 08.00 до 15.00 часова.

Распоред уписа и детаљна информација доступни су у огласима.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 03

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СА САРАДНИЦИМА ПОСЕТИЛА ГАКОВО

Посета основној школи у Гакову

Посета основној школи у Гакову

Како задржати у селу и запослити мештане Гакова, кључна је тема и питање  за представнике Савета МЗ „Гаково“, речено је на састанку са градоначелницом Сомбора Душанком Голубовић која је са сарадницима посетила ово сомборско село. Састанку  у Гакову присуствовали су и Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, чланови Градског већа – Мирослав Ковачић, за област комуналне делатности и инвестиције и Антонија Нађ Косановић, за област спорта, деце и омладине, представници појединих одељења Градске управе,  директори сомборских јавних комуналних предузећа, те директор Пољопривредне стручне службе „Сомбор“ Владимир Сабадош.

Испред Савета МЗ „Гаково“ присуствовали су Сима  Марковић, председник  и Милош Дрча, члан Савета, као и Мирослав Берић, секретар МЗ у Гакову. Састанку су присуствовали и представници спортских клубова, пољочуварске службе, добровољних давалаца крви и пензионера.

 Разговарано је и о лицитацији државног пољопривредног земљишта, граничном прелазу у Растини, наставку радова на Дому културе и другим питањима.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 03

СОМБОРУ ПОХВАЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТУРНИРА У ОДБОЈЦИ НА ПЕСКУ

Састанак у Одбојкашком савезу

Састанак у Одбојкашком савезу

На састанку у Одбојкашком савезу Србије представници Савеза и компаније „Вип мобиле“, са представницима градова у којима су одржавани турнири у одбојци на песку, разговарали су о календару такмичења у 10-ој јубиларној години популаризације овог спорта, а за турнир у Сомбору речено је да је један од најбоље организованих.

На састанку у Одбојкашком савезу Србије испред Града Сомбора је био заменик градоначелника Антонио Ратковић и представници Спортског савеза града Сомбора Милош Алексић и Предраг Мандић, јер ће у организацију турнира ове године бити укључен  и Спортски савез.

Осим представника Сомбора састанку су присуствовали и представници Чајетине, Великог Градишта, Зрењанина, Бача, Новог Сада, Беле Цркве и Пожаревца.

Састанком у Одбојкашком савезу Србије председавао је Иван Кнежевић, генерални секретар ОСС, а у радном председништву су били Сања Арсић, стручњак за спонзорства компаније „Вип мобиле“ генералног спонзора ОСС и Зоран Аврамовић, директор „Црвена звезда маркетинг“-  званичне маркетинг агенције ОСС.

На састанку је било речи о томе да сезона такмичења почне крајем јуна, а да се финални турнир одигра у Београду, традиционално крајем августа, али ће коначна одлука накнадно бити саопштена, речено је на састанку одржаном 01. марта 2017. године, у Београду.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 01

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ

Седница градског већа

Градско веће је на 48. седници утврдило план капиталних улагања за период 2017.  до

2020. године и план имплементације приоритетних пројеката за 2017. годину.  План капиталних улагања базира се на Стратегији развоја града 2014 – 2020. године, а позитивно мишљење на  план  капиталних улагања је дао и Привредни савет Града Сомбора.

План имплементације, који је усвојило Градско веће, садржи приоритетне пројекте који би требало да се реализују у 2017. години и реализација неколико пројеката зависи од тога да ли ће тражена  средства за суфинансирање одобрити надлежне домаће, односно стране институције.

Пројекти су разврстани према стратешким областима, а у области инфраструктуре  планом је обухваћено  десетак пројеката међу којима је и  пројекат пројектовања и изградње реконструкције пута Сомбор-Бачки Брег, пројекат изградње и реконструкције пута Сомбор-Баја – друга фаза. Наведени пројекти ће бити реализовани уколико буду одобрена средства за суфинансирање у оквиру програма  ИПА ХУ-СРБ.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 28

ОД ПРВОГ МАРТА ПОСЛОВИ ОВЕРЕ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Градска управа Града Сомбора обавештава грађане да на основу члана 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. Гл.РС“ бр. 93/2014 и 22/2015) почев од првог марта 2017. године, послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у искључиву надлежност јавних бележника

Начелник

Роксандић Мусулин Хелена

Starije objave «

» Novije objave

Zvanična internet prezentacija