15 новембра, 2016 archive

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ – ПРЕДЛОЗИ ПРЕД ГРАЂАНИМА 21.НОВЕМБРА

Град Сомбор је и ове године, у склопу припрема буџета за 2017. годину, житељима  града и села, омогућио да предложе пројекте за које  сматрају да ће унапредити квалитет живота у њиховој месној заједници или кварту, а који ће након спроведеног процеса пројекта Парцитипативно буџетирање (у даљем тексту ПБ) постати саставни део буџета за наредну годину.… Детаљније

ГРАДСКО ВЕЋЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТA, ПЛАНУ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ…

Градско веће је на 31. седници усвојило извештај о извршењу буџета Града Сомбора за период јануар – септембар 2016. године. Према извештају,  у наведеном периоду текући приходи остварени су у износу од 1.631.064.539,00 динара, а у истом периоду расходи су износили 1.624.813.595,00 динара. У структури остварених текућих прихода највише прихода остварено је од наплате пореза … Детаљније