јун 09

ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 2017. ГОДИНИ

За реализацију Локалног акционог плана за младе града Сомбора у 2017. години у буџету је опредељен износ од 3.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана, организације, установе и институције које припадају јавном сектору и баве се младима, имају седиште на територији града Сомбора, нису организовале акције које пропагирају верску, националну мржњу и дискриминацију.

Према критеријумима конкурса, удружења могу предложити један пројекат који се највећим делом мора реализовати на територији Града, односно сомборских села  и мора бити реализован до 1. децембра 2017. године.  По једном пројекту надлежна комисија може  одобрити максимално 300.000,00 динара.

Конкурс и пратећи обрасци могу се преузети овде, а пријава се подноси у штампаном облику, у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2017. – не отварати“.

                                                          Послови информиасања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација