okt 18

GRAĐANI ZADOVOLJNI RADOM LOKALNE SAMOUPRAVE

Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović i načelnica gradske uprave Helena Roksandić Musulin održale su sastanak sa delegacijom USAID Projekta za odgovornu vlast i predstavnikom CESID-a

Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović i načelnica gradske uprave Helena Roksandić Musulin održale su sastanak sa delegacijom USAID Projekta za odgovornu vlast i predstavnikom CESID-a

Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović i načelnica gradske uprave Helena Roksandić Musulin održale su u petak 18.oktobra 2019.godine sastanak sa delegacijom USAID Projekta za odgovornu vlast i predstavnikom CESID-a, u cilju analize Izveštaja sa istraživanja javnog mnjenja-stavovi građana Sombora korisnika usluga prema radu gradske uprave i javnih gradskih službi.

Istraživanje zadovoljstva korisnika usluga radom gradske uprave u Somboru su realizovali USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, Grad Sombor i agencija za istraživanje javnog mnenja CESID, u periodu između 5. i 22. jula 2019. godine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 400 punoletnih građana Sombora – korisnika usluga gradske uprave, odnosno lica koja su pre intervjuisanja koristila usluge neke od službi gradske uprave u Somboru. Intervjuisanje građana je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, uz pomoć upitnika koji je sadržao 51 pitanje. Cilj istraživanja je unapređenje kvaliteta usluga koje pruža gradska uprava, kao i unapređenje otvorenosti i efikasnosti uprave kroz identifikovanje stavova, iskustava, prepreka i očekivanja koje korisnici usluga uprave imaju.

Većina građana koji dolaze u kontakt sa upravom ima dovoljno potrebnih informacija. Građani se o pravima i obavezama najčešće informišu neposredno od službenika ili od ljudi iz svog okruženja, ali treba istaći da je web sajt grada veoma značajan izvor informacija jer obezbeđuje tačne, pouzdane i pravovremene informacije.

Istaknut je trend porasta broja ljudi koji smatraju da lokalna samouprava  vodi računa o građanima i da pružaju usluge adekvatne njihovim potrebama. Većina rezultata pokazuje pozitivan trend i da građani danas pozitivnije ocenjuju rad gradskih službi, imaju više poverenja u lokalne institucije. Najveće poverenje je ukazano  gradonačelnici i gradskoj administraciji.

Većina anketiranih ističe da je zadovoljna radom i zalaganjem službenika gradske uprave. Odličnom ocenom je ocenjen  rad gradskih službenika po pitanju efikasnosti i ljubaznost prilikom interakcije sa građanima.

Kada je reč o zadovoljstvu anketiranih građana Sombora elementima svakodnevnog života u gradu, najveće zadovoljstvo građani iskazuju po pitanju čistoće grada,  kvaliteta životne sredine i stanja na pijacama. Sa druge strane najveće nezadovoljstvo građani Sombora imaju kada se radi o stanju/kvalitetu ulica,  puteva i trotoara.  Zadovoljstvo anketiranih građana Sombora je  veće nego nezadovoljstvo kada se radi o radu javnih preduzeća. Najveće zadovoljstvo građani pokazuju prema JKP „Zelenilo“ Sombor.

Građani su zainteresovani za učešće u radu lokalne samouprave putem  javnih rasprava, javnih tribina i okruglih stolova,  što je veoma važno za buduće aktivnosti i planove Grada u oblasti većeg uključivanja građana u izradi lokalnih javnih politika.

Sastanku su pored gradonačelnice Dušanke Golubović i načelnice gradske uprave Helene Roksandić Musulin prisustvovali Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-Projekat  za odgovornu vlast, Miloš Mojsilović, tehnički stručnjak za komponentu odgovornosti lokalne samouprave u USAID-Projekat za odgovornu vlast i Ivo Čolović, projektni direktor CESID-a.

Gradonačelnica grada Sombora je izrazila zahvalnost na dosadašnjoj saradnji sa USAID-Projektom za odgovornu vlast i potvrdila angažovanje svih raspoloživih kapaciteta u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pruža gradska uprava, kao i  uspostavljanje sistema za redovnu i sistematičnu evaluaciju rada lokalne samouprave  iz perspektive korisnika njenih usluga, a u pravcu praćenja napretka i trendova u narednom periodu.

Izveštaj sa istraživanja javnog mnjenja-stavovi građana Sombora korisnika usluga prema radu gradske uprave i javnih gradskih službi dostupan je ovde.

                                                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

okt 18

GRADU SOMBORU DODELJENA NAGRADA ZA KREIRANJE DOBROG AMBIJENTA I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Zamenik gradonačelnice Antonio Ratković primio je nagradu „GlobalLocal“

Zamenik gradonačelnice Antonio Ratković primio je nagradu „GlobalLocal“

Zamenik gradonačelnice Antonio Ratković u ime Grada Sombora primio je nagradu „GlobalLocal“ za 2019. godinu. Svečanost dodele nagrada i priznanja „GlobalLocal“ održana je 17. i 18. oktobra u Skoplju (Severna Makedonija) u okviru zvaničnog programa Svetskog kongresa preduzetnika – pod visokim pokroviteljstvom Vlade Severne Makedonije.

Grad Sombor dobitnik je Zlatne nagrade i priznanja najboljim lokalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi.

Za ove nagrade predloženo je 112 kandidata iz 7 zemalja (Srbija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Severna Makedonija i Slovenija).

Priznanje najboljim lokalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva dodeljuje se posebno uspešnim lokalnim zajednicama (opštinama i gradovima) koje su u izazovima novog dinamičkog i zahtevnijeg vremena, originalnim rešenjima i kreativnim merama značajno unapredile ambijent za brži i održivi razvoj preduzetništva – kao temelj razvoja lokalne zajednice i njenih građana.

Nagradu i priznanje „GlobalLocal“ dodeljuju Međunarodni ekonomski forum „Perspektive“ sa sedištem u Dubrovniku i nezavisni Međunarodni komitet za dodelu nagrada “GlobalLocal” koga čine osamnaest eksperata iz devet zemalja iz oblasti: ekonomija, marketing, menadžment, finansije, sociologija, preduzetništvo, pravo, arhitektura, ekologija, lokalni i regionalni razvoj te druge relevantne nauke i discipline.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

okt 18

UPOZNAVANJE JAVNOSTI SA PREVENCIJOM TRGOVINE LJUDIMA

Predstavnici Crvenog krsta Sombor u član Gradskog veća dr Dalibor Forgić

Predstavnici Crvenog krsta Sombor u član Gradskog veća dr Dalibor Forgić

Povodom obeležavanja 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima, čiji je sastavni deo Crveni krst Sombor, organizovao je danas manifestaciju u cilju podizanja svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima na Glavnoj ulici  u Somboru.

Posetioci manifestacije imali su priliku da se na šest punktova upoznaju sa načinima vrbovanja žrtava, načinima eksploatacije kao i načinu izlaska iz lanca trgovine ljudima. Za najmlađe posetioce organizovan je punkt ,,Miša i Maša – na putu od kuće do škole“ na kojem se na zanimljiv i kreativan način uči kako da bezbedno dođu od kuće do škole.

U manifestaciju se uključio i član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite dr Dalibor Forgić koji je ukazao na to da žrtva može da postane svako, bez obzira na uzrast, pol i socijalni status.

„U Gradu Somboru postoji Lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima koji čine pet članova koji su predstavnici institucija sa teritorije grada i šesti član ispred Policijske uprave u Somboru. Oni tokom godine vrše veliki broj aktivnosti koje su preventivnog karaktera i imaju za cilj da upoznaju širu javnost sa ovom problematikom. Tokom ove godine preko 600 omladinaca upoznato je sa ovim problemom. Takođe, danas ovde imamo naše omladince koji su na nekoliko punktova na kreativan način pokazali kako se postaje žrtvom trgovine ljudima“ rekao je ovom prilikom član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite dr Dalibor Forgić.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

okt 18

PRIJAVA KANDIDATA ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je javni oglas za prijem kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoca kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsku Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Prijavu kandidat donosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

                                                                     Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

okt 18

ZEMLJIŠTE KOJE JE DOBIJENO U ZAKUP PO OSNOVU STOČARSTVA TREBA KORISTITI U SKLADU SA PRAVILNIKOM

Odeljenje poljoprivrede i zaštite životne sredine Gradske uprave grada Sombora izdalo je Saopštenje za poljoprivredne proizvođače koji su ostvarili pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu stočarstva.

Prema ovom Saopštenju, zakupac poljoprivrednog zemljišta po osnovu stočarstva zemljište treba da se koristi za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja.

Svi poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u svojini Republike Srbije, dužni su da se ponašaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Ukoliko zakupac ne koristi zemljište u skladu sa propisanim pravilnikom, ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta prestaće da važi zaključno sa istekom agroekonomske godine u kojoj je utvrđena nepravilnost, a poljoprivrednom gazdinstvu zakupca utvrdiće se pasivan status.

Originalno obaveštenje u čijem sastavu je i tabela poljoprivrednih kultura za ishranu životinja po vrstama domaćih životinja pogledajte ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

okt 17

GENERALNI KONZUL CRNE GORE POSETIO SOMBOR

Gradonačelnica Dušanka Golubović danas je ugostila novog generalnog konzula Republike Crne Gore Dragana Đurovića

Gradonačelnica Dušanka Golubović danas je ugostila novog generalnog konzula Republike Crne Gore Dragana Đurovića

Gradonačelnica Dušanka Golubović danas je ugostila novog generalnog konzula Republike Crne Gore Dragana Đurovića prilikom njegove posete Somboru.

U kabinetu gradonačelnice upriličen je prijem za generalnog konzula i njegovu prvu savetnicu Ljiljanu Čamparu, nakon  čega je prikazana prezentacija kojom su predstavljeni geostrateški, privredni i kulturni resursi koje poseduje Grad Sombor.

Ovom prilikom gradonačelnica je izrazila zadovoljstvo što će se dobra saradnja sa Konzulatom Crne Gore nastaviti i sa dolaskom novog generalnog konzula.

Generalni konzul Crne Gore Dragan Đurović i gradonačelnica Dušanka Golubović, u pratnji člana Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja Nemanje Sarača i pomoćnika gradonačelnice za oblast međunarodne saradnje Ivana Šimunova, peške su obišli centar grada i posetili Gradski muzej Sombor gde je gostima slikovito prikazana bogata istorija grada i ovog podneblja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!