jun 19

UDRUŽENJA GRAĐANA SPREMNA DA BUDU PARTNERI LOKALNOJ SAMOUPRAVI U PROCESU UKLJUČIVANJA GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Učesnici sastanka

Učesnici sastanka

Građani i udruženja građana su spremni da se uključe u izradu Akcionog plana u kojem bi oni aktivno učestvovali u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,  poruka je  učesnika  sa  današnjeg sastanka održanog u Gradskoj upravi grada Sombora.

Sastanak na temu učešća građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava koji se prikupe po osnovu naplaćenog poreza na imovinu, organizovan je u okviru programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji – Reforma poreza na imovinu (faza 2) u koji je uključen i grad Sombor, kao jedna od 45 jedinica lokalne samouprave u kojima  se program realizuje.

Sastanku je porisustvovalo  20-ak predstavnika udruženja građana, mesnih zajednica, kao i građana pojedinaca, te predstavnici  Švajcarske organizacije  za razvoj i saradnju koja ovaj program finansira  u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština. Program sprovodi International Management

Građane je ispred Gradske uprave pozdravila načelnica Helena Roksandić Musulin, koja je istakla da je tribina organizovana sa ciljem da se građani uključe u sam proces donošenja Akcionog plana i predstavila članove radne grupe koja će raditi na njegovoj izradi.

Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede je predsednik Radne grupe, a članvoi su: Biserka Jovićević, načelnik i Verica Sretović i Ognjen Eraković, pomoćnici načelnika  Odeljenja lokalne poreske administracije Mihael Plac, šef i Kristina Harjung, mlađi savetnik  Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima.

Načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije  istakla je da će grad učešćem u ovom projektu unaprediti svoju bazu podataka i obuhvata poreskih obveznika i  navela da je u te svrhe angažovano 17 popisivača.

„Učešće poreza na imovinu u ukupnim prihodima budžeta grada Sombora poslednjih desetak godina beleži stalni rast i danas, posle jedne decenije učešća poreza na imovinu fizičkih lica u ukupnim prihodima budžeta grada Sombora,  je sedam puta veće“, navela je Jovićević i potom detaljno objasnila na koje se sve nepokretnosti plaća porez na imovinu, te ko i do kada se plaća i podnosi poresku prijavu na imovinu.

„Cilj reforme poreza na imovinu jeste da svaki građanin plaća porez na imovinu koju poseduje, a svi građani moraju da budu i jesu jednaki u tome. Sa druge strane potrebno je obezbediti da se prihodi ostvareni od poreza na imovinu koriste u  one svrhe koje su u  vrhu liste prioriteta kod svih građana“, istakla je Jovićević.

Načelnica Gradske uprave Roksandić Musulin je govorila o Akcionom planu za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,  ističući da učešćem u programu grad teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana.

„Osnovni cilj programa jeste da građani i privreda ostvaruju korist tako što će učestvovati u donošenju odluka, čime će se pospešiti i odgovorniji način upravljanja, a poboljšaće se i kvalitet javnih usluga. Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između loklane vlasti i građana kao poreskih obveznika i to tako da se kroz programske aktivnosti pokrene i poboljša dijalog sa građanima“, navela je Roksandić Musulin i dodala da je kao jedna od programskih aktivnosti planirana i izrada Akcionog plana čiji je osnovni cilj da unapredi proces konsultovanja i učešća građana u donošenju odluka o trošenju sredstava od prihoda koji se ostvari od naplaćenog poreza na imovinu građana.

Načelnica Gradske  uprave  je potom detaljno govorila o Akcionom planu, od aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi uključila građane, preko participacije građana do plana aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa potpuno određenim nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskim okvirom izvorom finansiranja i indikatorom učinka.

„Kod građana je potrebno razviti svest o njihovoj odgovornosti za doprinos ovom procesu kroz učešće u kreiranju  i donošenju  odluka o pitanjima koja su vezana za njihove živote. Ovaj  proces  donosi brojne koristi, kako građanima, tako i zajednici“, istakla je Roksandić Musulin i dodala da je kod građana potrebno podići i svet o njihovom značaju kao poreskih obveznika  u procesu popisa, naplate i trošenja sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu.

Načelnica Gradske uprave je istakla i da su građani Sombora savesni poreski obveznici, te da je procenat naplate poreza na imovinu fizičkih lica oko 90 odsto, ali i da je rad popisivača na terenu pokazao da nisu  prijavljene sve nepokretnosti na koje se porez na imovinu plaća.

„Očekujemo da nam pomognete da pokrenemo građane da učestvuju u svim fazama ovog programa, od svesti o potrebi  plaćanja poreza na imovinu, preko njihovog učešća u procesu predlaganja i kreiranja projekata od značaja za građanina, ali i za zajednicu, do učešća o odlučivanju  i sprovođenju projekta koji su zajedno odabrali lokalna samouprava i građani“, navela je Helena Roksandić Musulin i istakla da je građanski aktivizam potencijal koji je potrebno pokrenuti kako bi zajednički poboljšali kvalitet života u našoj zajednici.

Sava Dojić, član Gradskog veća je naveo da je protkle tri godine realizovan projekat „Participativno budžetiranje“, preko kojeg su građani realizovali projekat uređenja  centra u Stanišiću, prošle godine je uređeno izletište „Tromeđa“, a ove godine će biti realizovan projekat „Rekonstrukcije vrtića u Kljajićevu“.

Svoje stavove o programu i učešću građana naveli su predstavnici UG „Psihozon“ , koji su od posebnog značaja naveli rad sa ranjivim grupama, pre svega osobama sa psihičkim smetnjama, kao i povratnicima sa izvršenja zakonskih kazni. Navedenim grupama  je, prema rečima predstavnika udruženja, potreban prostor gde bi se mogli okupljati i tražiti psihološke i druge vidove pomoći.

Predstavnici  MKPZ „Stapar“  i  UG „Udahni život“, Stanišić,  istakli su da je udruženjima građana prevashodno potreban kontinuitet u finansiranju njihovih projekata, te da je potrebno da neki od njih budu namenjeni ruralnom  razvoju.

Predstavnik udruženja  somborskih vojnih penzionera kazao je da podržava ovakav program i naglasio potrebu nadzora nad realizacijom odabranih projekata.

Predstavnik  „Somborskog edukativnog centra“ je naveo da je ovo udruženje  sa šest drugih  udruženja građana pokrenulo inicijativu o osnivanju Saveza udruženja građana.

Prema mišljenju predstavnika SEC- a kruženje informacija između udruženja u okviru saveza bilo bi daleko brže, a svako udruženje bi imalo organizacionu i tehničku podršku.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 18

U PETAK, 22. JUNA, ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA RAZMATRAJU PREDLOG REBALANSA BUDŽETA

Foto arhiva

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, uputio je odbornicima saziv za 26. sednicu. Sednica je sazvana za 22. jun 2018. godine, od 9.00 časova, u zgradi Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Odbornici bi trebalo da razmotre i odluče o 18 tačaka dnevnog reda, od kojih je Predlog odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu,  najvažnija.

Odbornici će se izjasniti i o Predlogu revidirane Strategije održivoj razvoja grada Sombora za preriod 2014-2020. godine, Predlogu programa razvoja turizma grada Sombora 2017-2025, te o setu odluka koje su u prethodnih nekoliko nedelja bile na javnim raspravama.

Odbornici će odlučiti i o prestanku funkcije direktora  i imenovanju vršioca dužnosti  direktora JKP „Zelenilo“, kao i o prvim izmenama i dopunama programa poslovanja  za 2018. godinu  javnih kounalnih preduzeća:  „Vodokanal“, „Parking servis Sombor“, „Vodovod“ u Bezdanu, „Prostor“, „Energana“, „Čistoća“ i „Zelenilo“.

Na 26. sednici  biće odlučeno i o drugim pitanjima iz delokruga rada Skupštine grada.

Saziv 26. sednice SG dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 18

U 18. TRCI ZA PEHAR GRADA SOMBORA POBEDILO GRLO DONATO LUCA

18. trka za pehar grada Sombora

Najvatrenije ljubitelje konjičkih trka, ni kiša, niti prohladno vreme nisu juče oterali

sa Hipodroma u Somboru, na kojem je u organizaciji Konjičkog kluba „Vojvođanin“ održan prvi kasački dan.

Održano je deset trka, a u glavnoj trci za 18. pehar grada Sombora,  startovalo je deset grla od  tri godine i starija.

Na stazi dužine 2200 metara,  sa vremenom 1:19.1,  najbrže je bilo  grlo dr Srbivoja Petrova  Donato Luca, sa vozačem Pantićem.

Pobednički pehar uručio je Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 15

U NEDELJU NA SNAZI NARANDŽASTI METEO-ALARM REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda  sutra i prekosutra na teritoriji  grada  Sombora, kao i celog Zapadnobačkog upravnog okruga,  postoje uslovi za pojavu grmljavine i veće količine padavina sa gradom.

Sutra, 16. juna,  na teritoriji grada Sombora moguća je pojava lokalne grmljavine sa količinom padavima od 20 litara po kvadratnom metru za 12 časova.

Za nedelju, 17. jun 2018. godine, najavljuju se jaki pljuskovi i grmljavinske nepogode  sa kratkotrajnom pojavom grada i količinom padavina  koja bi za tri časa mogla iznositi  20 litara  kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje RHMZ  dostupno je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 15

VEĆE UTVRDILO PREDLOG PRVOG REBALANSA BUDŽETA GRADA ZA 2018. GODINU – TEKUĆI PRIHODI VEĆI ZA 119 MILIONA DINARA

Gradsko veće – 120. sednica

Gradsko veće je na 120. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018. godinu.

Razlozi za donošenje Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu,  rečeno je na sednici, sadržani su u potrebi  da se rasporedi budžetski  suficit  u iznosu od 49.734.089,00 dinara, utvrđen Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu.

Osim navedenog i pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za korekcijom   pojedinih budžetskih stavki u važećoj Odluci o budžetu grada, a došlo je i do izmena određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje celokupnog  budžetskog sektora.

Prema predloženom rebalansu ukupna sredstva budžeta iznose                                            3.247.505.778,00 dinara, a planirano  je veće ostvarenje tekućih prihoda za 3,8 odsto, odnosno za 119 miliona u odnosu na važeću Odluku o budžetu grada, što znači da su tekući prihodi,  planirani u iznosu od 2.969.000.000,00 dinara.

Ukupni prihodi prema Predlogu odluke o prvom rebalansu iznosiće 3.296.858.000,00, a rashodi  3.348.592.000,00 dinara. Planirano je da se budžetski deficit u iznosu od 51.734.000,00 dinara „pokrije“  iz prenetih sredstava i sredstava ostvarenih od prodaje domaće finansijske imovine.

Predlog odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, biće na razmatranje i odlučivanje upućen odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo predlog prvih  izmena i dopuna programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini. Razlozi izmena programa poslovanja JKP „Zelenilo“, JKP „Čistoća“, JKP „Energana“, JKP „Prostor“, JKP „Parking servis Sombor“, JKP „Vodokanal“ i JKP „Vodovod“ u Bezdanu, proističe iz njihovih potreba o revidiranju pojedinih stavki i usaglašavanja sa Odlukom  o prvom rebalansu budžeta. Kod svih preduzeća program je dopunjen i iznosom za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, što je utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koja za isplatu  imaju obezbeđena finansijska sredstva. Dopunjeni programi poslovanja JKP, biće razmotreni i na sednici Skupštine grada.

Veće je utvrdio predloge sledećih odluka: Predlog odluke javnoj rasveti, Predlog odluke o održavanju javnih zelenih površina, Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i Predlog odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora.

Na 120. sednici utvrđen je Predlog revidirane Strategije održivog razvoja grada Sombora za period 2017-2020. godine, kao i Predlog programa razvoja turizma grada Sombora 2017-20125. godine.

Prethodno navedeni predlozi Gradskog veća, biće na dalje razmatranje i odlučivanje upućeni odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o naknadi štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Veće je prihvatilo predlog nadležne Komisije da se naknada štete odobri 15 lica, a da se jedan zahtev odbije.

Veće je odlučilo i o finansijskim pitanjima i za „Festival multikulturalnosti“ odobrilo 500.000,00 dinara, a za sufinansiranje muzičkog događaja „Koncert u šumi – simfonija ptica“, izdvojilo 300.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 

jun 14

POVODOM SVETSKOG DANA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI ORGANIZOVAN PRIJEM ZA DOBROVOLJNE DAVAOCE

Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi organizovan prijem za dobrovoljne davaoce krvi sa teritorije grada Sombora

Povodom   Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi  u lokalnoj samoupravi je i ove godine organizovan  prijem dobrovoljnih davalaca krvi sa teritorije grada Sombora. Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora i dr Dalibor Forgić, član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite zahvalili su se dobrovoljnim davaocima krvi na humanosti i apelovali na sve građane,  kojima to zdravstveno stanje omogućava, da daju krv.

„Drago mi je što je sa nama više mladih dobrovoljnih davalaca  krvi, što znači da mladi nastavljaju  humanu tradiciju, a zahvalio bih se i gospodinu Jakobu Juliju koji je krv dao 99 puta“, obratio se prisutnima Ratković.

Dr Forgić je istakao da je krv resurs koji ne može da se proizvede i nezamenljiva je u pojedinim situacijama i utoliko je davanje krvi kao  lični, humani gest značajniji.

Počasni predsednik Crvenog krsta  u Somboru, prim. dr Milan Zobenica čestitao je svim dobrovoljnim davaocima Svetski dan dobrovoljnog  davalaštva krvi i zahvalio im na humanosti.

„Promocija dobrovoljnog davalaštva krvi je poverena Crvenom krstu, ali ste vi – dobrovoljni davaoci – najbolji promoteri ovog humanog gesta. Naša težnja jeste da imamo što više dobrovoljnih davalaca krvi koji krv daju prvi put, jer kada neko krv da jednom, najčešće to i nastavi da čini“,  rekao je dr Zobenica.

Počasni predsednik Crvenog krsta u Somboru dr Zobenica je istakao da je na današnjem prijemu  „šareni sastav“ dobrovoljnih davalaca.

„Ovde su veterani, ali i mladi ljudi koji su krv nedavno dali prvi put. Imamo i čitave porodice koje su davaoci krvi, kao i respektabilan broj zdravstvenih radnika koji su davaoci krvi“, rekao je dr Zobenica i zahvalio se lokalnoj samoupravi na saradnji, ne samo na promociji dobrovoljnog davalaštva, već i na pomoći i saradnji u svim akcijama koje se preduzimaju kada je dobrovoljno davalaštvo krvi u pitanju.

Načelnica Službe za transfuziju dr Sonja Janković, je pozdravila sve dobrovoljne davaoce krvi i zahvalila im  što spašavaju ljudske živote.

Dobrovoljni davaoci krvi, govorili su o svojim razlozima da se upišu na listu humanista velikog srca, a zajedničko za sve je, kako su naveli,   neizreciv osećaj sreće što pomažu u spašavanju života.

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi svim davaocima čestitala je i Biljana Klipa, sekretar somborskog  Crvenog krsta, naglašavajući da svi koji žele da daju krv mogu to učiniti svakog dana  u Službi za transfuziju krvi Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“, Vojvođanska ulica br. 75, Sombor.

„Krv možete dati i svake srede od 12.00 do 14.00 časova u prostorijama Crvenog krsta Sombor, Apatinski put br. 19“, istakla je Klipa.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!