feb 22

ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE POZIVA OBVEZNIKE DA U ZAKONSKOM ROKU PRIJAVE NASTALE OBAVEZE

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora podseća i poziva obveznike koji vode poslovne knjige da su dužni da do 31. marta svake poreske godine podnesu poresku prijavu (PPI1) sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili na drugi način nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik poreza na imovinu – pravno ili fizičko lice, podnosi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka bilo koje od navedenih promena.

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, kao i obveznik takse za držanje sredstava za igru dužan je da nadležnom organu (Odeljenje lokalne poreske administracije),  u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava,  predmeta i usluga, podnese prijavu za utvrđivanje takse.

Obavezu da podnesu prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine  imaju imaoci prava na nepokretnosti, odnosno zakupci,  za poslovni prostor koji koriste za obavljanje privredne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata.  Rok za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade je 15 dana od dana nastanka obaveze za utvrđivanje naknade.

Originalno obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije dostupno je ovde, a potrebni obrasci ovde.

Obrasci se mogu preuzeti i popunjeni predati i na šalteru tri (3) Gradskog uslužnog centra u prizemlju zgrade „Županije“.

 Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 21

UTVRĐEN PREDLOG RASPODELE SREDSTAVA U OBLASTI SPORTA U 2018. GODINI

Komisija za raspodelu sredstava u oblasti sporta u 2018. godini utvrdila je predloge za sufinansiranje  naknada  za stručno pedagoški rad trenera u sportskim klubovima, predlog liste za dodelu stipendija  najperspektivnijim mladim sportistima, utvrdila predlog liste za dodelu sredstava za programe klubova i predložila manifestacije koje će se sufinansirati iz budžeta grada Sombora.

Učesnici javnog poziva imaju pravo da podnesu prigovor na predloženu raspodelu. Rok za podnošenje prigovora je petak,  23. februar  2018. godine.

Prigovor se upućuje Komisiji za raspodelu sredstava u oblasti sporta putem  Odeljenja za društvene delatnosti, a podnosi se u pisanoj formi  na Pisarnici Gradske uprave grada Sombora (Gradski uslužni centar, šalteri 11 i 12), Trg cara Uroša 1, Sombor.

Zapisnik Komisije o predlogu raspodele sredstava dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 21

POZIV MLADIMA DA SE DO 27. FEBRUARA PRIJAVE NA OBUKU ZA PRIPREMU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA MEĐUNARODNIH FONDOVA

Obuka mladih sa teritorije grada Sombora, starosti od 15 do 30 godina, za pripremu i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava  fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova biće organizovana početkom marta. S obzirom da je broj učesnika obuke ograničen, grad Sombor kao realizator obuke, poziva mlade da se za učešće na obuci prijave najkasnije do utorka, 27. februara 2018. godine.

Prijave se vrše popunjavanjem formulara koji je dostupan na sajtu www.mladisombora.rs

Informaciju  o prijemu za učešće u obuci, mladi  koji budu uključeni u obuku, dobiće do kraja dana u  sredu, 28. februara 2018. godine, a tada će im biti prosleđena i agenda obuke.

Obuka će biti realizovana u Omladinskom klubu grada Sombora  u dva dela, prvi deo obuke biće organizovan u periodu od  2. do 4. marta, a drugi od 9. do 11. marta 2018. godine.

Za učesnike obuke obezbeđeni su obroci, osveženje, promo materijal, materijal za rad, sertifikati o pohađanju obuke i  usluga prevoza za učesnike iz naseljenih mesta na teritoriji grada Sombora.

Obuka se organizuje u okviru projekta „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 3.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“, a partneri lokalne samouprave u projektu su  Somborski  edukativni  centar i Somborski  omladinskim Boom,  uz finansijsku podršku Ministarstva omladine  i  sporta  Republike Srbije.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti elektronskim putem: e-mail: kancelarijazamlade@sombor.rs i putem telefona broj: 062/87-50-901

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 21

GRADSKO VEĆE – ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U SELIMA 50 MILIONA DINARA

Gradsko veće – 105. sednica

Gradsko veće je,  na 105. sednici,  usvojilo ponudu i plan rada Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“ na poslovima uređivanja i održavanja javnih površina u somborskim selima. Vrednost poslova koju će „Prostor“ obaviti procenjena je na 50.000.000,00 dinara, o čemu je sačinjen i potpisan ugovor sa lokalnom samoupravom koja finansira održavanje javnih površina u selima.

JKP „Prostor“ će u 2018. godini održavati neaktivna groblja u gradu i selima i za navedene poslove, ugovorena vrednost poslova koju će Grad finansirati iznosi 7.000.000,00 dinara, odlučeno je na sednici Gradskog veća.

Grad će sa 12.000.000,00 dinara finansirati i službu zoohigijene koju obavlja JKP „Čistoća“, odlučeno je  na 105. sednici Gradskog veća, održanoj 19. februara 2018. godine.

Veće je razmotrilo i prihvatilo i na dalje odlučivanje Skupštini grada Sombora uputilo predlog Statuta Turističke organizacije grada Sombora.

Veće je donelo Pravilnik o kriterijumima i merilima za učešće korisnika i njegovih srodnika u ceni usluge pomoći u kući, personalne asistencije i dnevnog boravka dece, mladih i odraslih lica i na osnovu kriterijuma pravilnik za svaku  od navedenih socijalnih usluga.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 20

PREVENCIJA NARKOMANIJE I BEZBEDNOST BICIKLISTA – POSEBNI PRIORITETI U RADU POLICIJSKE UPRAVE U SOMBORU U 2018. GODINI

Sednica Saveta za bezbednost grada

Na sednici Saveta za bezbednost grada Sombora, načelnik Policijske uprave (PU) Sombor  i zamenik predsednika Saveta  Saša Dmitrašinović izvestio je članove Saveta o rezultatima rada PU u prošloj godini i prioritetima u radu u 2018. godini.

Dmitrašinović je istakao da je u protekloj godini, kao i u ranijem periodu, ostvarena dobra saradnja, kako sa lokalnom samoupravom, tako i sa drugim činiocima bezbednosti.

„Naš cilj je da održavamo stabilnost javnog reda i mira na teritoriji Zapadnobačkog upravnog okruga i u tome smo i uspeli. Analize koje smo uradili pokazuju da je smanjen broj izvršenih krivičnih dela, a u saradnji sa tužilaštvom  sve slučajeve u oblasti privrednog kriminala izveli smo do kraja“, kazao je Dmitrašinović i dodao da će se na tome raditi i  ubuduće.

Analiza je poslužila i za određivanje prioriteta u radu tokom 2018. godine, a kao posebni prioriteti određeni su prevencija narkomanije i bezbednost i edukacija biciklista kao najranjivije kategorije učesnika u saobraćaju.

Zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, je najavio da će Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Sombor, nastaviti akciju podele svetlosnih kompleta za bicikliste, koja je prošle godine dobro prihvaćena i organizovaće edukacije biciklista kako bi se povećala, kako njihova tako i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Na sednici Saveta, održanoj 19. februara 2018. godine, bilo je reči i o vršnjačkom nasilju kao sve učestalijem u školama. Prema rečima  direktora  Srednje poljoprivredno prehrambene škole u Somboru Jove Ćate, nije jasno koje se sve radnje u školi mogu preduzeti kako bi se  vršnjačko nasilje sprečilo.

Svoje viđenje ovog problema naveo je prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora koji  je kazao da je vršnjačko nasilje produkt vaspitanja ponetog iz porodice, a potom i iz škole.

„Roditelji pre svega, a potom i prosvetni radnici, morali bi se više baviti decom i reagovati pravovremeno“, rekao je dr Parčetić i predložio da  policija u svom radu više pažnje obrati i na problem koji stvaraju roditelji kada decu čekaju po završetku nastave.

„Ispred OŠ „Nikola Vukićević“ i OŠ „Ivo Lola Ribar“ u vreme završetka nastave nižih razreda, nastane saobraćajni kolaps jer roditelji sačekuju decu u automobilima ispred škole“, kazao je Parčetić, a načelnik PU Sombor Dmitrašinović je rekao da je to primećeno i da će nastojati da se taj problem reši.

Dmitrašinović je pozvao i ostale članove Saveta za bezbednost saobraćaja grada Sombora da predlože sve ono čime bi Policijska uprava trebala više da se bavi tokom 2018. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 20

GOLUBOVIĆ: U SOMBORU IMA NADE ŽIVETI, VOLETI I STVARATI, JER U SOMBORU JE CEO SVET, KAO ŠTO U CELOM SVETU IMA SOMBORA

Mališani Sombora spretni i okretni

Dan grada Sombora, 17. februar, obeležen je nizom manifestacija, a centralna manifestacija,  Svečana akademija,  bila je prilika za podsećanje na dešavanja u proteklih 269 godina od sticanja statusa slobodnog kraljevskog grada, ali i prilika da se pojedincima i organizacijama koje doprinose promociji Sombora uruče zahvalnice, a najistaknutijem  Somborcu u 2017. godini  uruči nagrada i Povelja grada Sombora. Bila je to i prilika za susret sa delegacijama prijateljskih i bratskih gradova: Kišpešta, Baje, Velesa, Pirota, Zvečana, Pljevlja, Mojkovca, Novog Pazara, Osijeka, Loznice, Subotice, Bačkog Petrovca, Novog Sada…

Obraćajući se prisutnima gradonačelnica Dušanka Golubović je o Somboru govorila kao o gradu u kojem je su rođene i stvarale velike ličnosti, o Somboru koji predstavlja dom za više od dvadeset različitih nacija, kultura, religija, običaja, gradu u  kojem se prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost.

„Možemo da kažemo da je  2018. godina  –  godina jubileja. U ovoj godini se navršava 240 godina od osnivanja „Norme“ Avrama Mrazovića, prve škole za obrazovanje učitelja na čitavom slovenskom jugu, navršava se 160 godina od rođenja dr Radivoja Simonovića, utemeljivača planinarstva i zdravstvenog prosvetitelja čije ime nosi naša bolnica. Navršava se i 120 godina otkad  je najveće ulje na platnu u našoj zemlji slika,  „Bitka kod Sente“, uneta u zgradu somborske Županije. Ove godine navršava se i 100 godina Sombora u Srbiji. Uprkos burnim i turbulentnim vremenima, koja Somboru baš nikad nisu bila blagonaklona, u našem gradu izgrađen je jedan snažan građanski duh kog odlikuju tolerancija, mir i solidarnost i u kome se prepliću bogatstvo i šarolikost kultura, vera, nacija i običaja.

U želji da Sombor kakav znamo sačuvamo,  tokom 2017. godine najveće investicije smo imali u oblasti vodosnabdevanja, jer smo želeli da naši građani imaju ispravnu pijaću vodu.  Završili smo drugu fabriku vode, priključili smo naseljeno mesto Kljajićevo na gradski vodovod i krenuli u izgradnju 17 km dugog dovodnika vode prema Staparu i Doroslovu.

Na Trgu umetnosti krenuli smo u izgradnju prolaza somborskih velikana, izgradili smo dva kružna toka, izgradili smo puteve i parkirališta, opremili industrijsku zonu, otpočeli izgradnju puta radi otvaranja graničnog prelaza u Rastini. Tokom 2017. godine u našem gradu počeli su da rade „Kapitol park“, „Univereksport“, „Priti Sveters“ „Guma S“, a grad je dobio sertifikat povoljnog poslovnog okruženja. Dobili smo i  priznanje Nacionalne službe za zapošljavanje, a broj nezaposlenih smanjen je na pet hiljada. Tokom prošle godine obnovili smo jednu od  najstarijih škola u Somboru – OŠ „Nikola Vukićević“, kompletno opremili kabinet hemije u OŠ „Avram Mrazović“, dogradili i rekonstruisali salu u somborskoj Gimnaziji, dogradili objekat vrtića i time omogućili da još tri vaspitne grupe budu uključene u vaspitno-obrazovni proces. Tokom 2017. godine,  oko 120 pripremnih predškolaca počelo je da uči nemački jezik. Prošle godine kompletno je obnovljen kompleks Muzeja „Batinske bitke“, Dom kulture u Staparu, a prvi put su počeli programi „Art okupacija“ i „Festival multikulturalnosti“. Započelo se sa štampanjem Istorije Sombora, a nastojali smo da ispoštujemo i kulturno-istorijsko nasleđe naših naseljenih mesta i podržali  štampanje knjige o Bačkom Monoštoru i Riđici.

Prošle godine dobili smo izuzetno visoke ocene od poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarije za ljudska i manjinska prava kao sredina koja poštuje ljudska prava i brine o ranjivim kategorijama stanovništva. Proširili smo i obim zdravstvene zaštite, podržali smo otvaranje angio sale u našoj bolnici, jedan objekat prenamenili u objekat ambulante, apoteke i pošte u jednom od najvećih gradskih naselja. Naša je želja da u takvom maniru nastavimo i u 2018. godini. Prioritet će sigurno ostati vodosnabdevanje i želja nam je da ove godine sa  vodovodom u Bezdanu, otpočnemo povezivanje vodovoda u Bačkom Monoštoru, Kolutu i Bačkom Bregu. U ovoj godini nas čeka proširenje puta Sombor – Baja, proširenje puta u Gakovu i otvaranje graničnog prelaza Rastina-Bačsentđerđ. Gradićemo kružne tokove, obnavljati puteve, ulagaćemo dalje u industrijsku zonu, a čeka nas i izgradnja puta Stapar – Sivac. U želji da zaštitimo svoje kulturno-istorijsko nasleđe u ovoj godini očekujemo obnovu fasade atrijuma zgrade  Županije i početak obnove Grašalković palate, zamišljene kao jedan multikulturalni centar, tzv. somborski omnibus. Nastavićemo i sa obnovama domova kulture, a u kulturi nas čeka nova aktivnost – organizovanje filmskog festivala. Nastavićemo sa obnavljanjem i opremanjem škola, a naša najveća želja je da ove godine otvorimo informatičko odeljenje u somborskoj Gimnaziji. Ove godine očekujem i početak obnove Doma zdravlja, bolničkog kompleksa, Gerontološkog centra, pa i Centra za socijalni rad.

U ovoj godini kada se navršava vek građanskog Sombora, želja nam je da vrednu prošlost odenemo ruhom budućnosti. Želja nam je da odamo priznanje Somborcima tako što ćemo živeti njihove vizije. Želja nam je da se za somborski mikrokosmos daleko čuje, da se jednostavnim ravangradskim ulicama prošetaju svetska imena. Želja nam je da trgovi budu ispunjeni dečjim osmesima i ljudima koji veruju da u Somboru ima nade živeti,  voleti i stvarati, jer u Somboru je ceo svet, kao što u celom svetu ima Sombora“, obratila sa prisutnima gradonačelnica Dušanka Golubović i svim sugrađanima čestitala Dan grada.

POVELJA GRADA PRIM. DR MILANU ZOBENICI

Na Svečanoj akademiji zahvalnice za afirmaciju i promociju Sombora i podizanje ugleda grada u zemlji i inostranstvu su uručene: Sonji Šarić, operskoj pevačici, glumcima Slavenu Došlo i Radivoju Bukviću, piscu Dušanu Saviću, Ištvanu Viragu, umetničkom fotografu,  prof. dr Tihomiru Petroviću, Nikoli Jokiću, košarkašu, Filipu Krajinoviću, teniseru, Srednjoj tehničkoj školi, Srednjoj poljoprivrednoj i Prvom centru za obuku Vojske Srbije – Sombor.

Zahvalnice za društveno odgovorno poslovanje i doprinos uređenju grada su uručene: somborskim kompanijama „MARA“ doo , „UNIVEREKSPORT“, „AGRI BUSINESS PARTNER“ doo, „KANONTREJD“, preduzeću „Hram“ doo, Domu učenika srednjih škola, te kompaniji „RTI“,  Novi Sad, „COCA COLA HELLENIC BOTTLING COMPANI SRBIJA“, Zemun, kompaniji „BOŠKOVIĆ AGRAR“,  Aleksa Šantić, kompaniji  „VIP GROUP, kompaniji „DŽIMI KOMERC“, Prigrevica, kompaniji „POSEIDON GROUP“, Beograd i Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Nagrada i Povelja grada Sombora za dostignuća  u 2017. godini dodeljena je, na predlog Upravnog odbora Crvenog krsta Sombor, prim. dr Milanu Zobenici, poznatom neuropsihijatru i humanisti.

Program Svečane akademije, izveden je prema scenariju Milivoja Mlađenovića, a kroz „Vek građanskog Sombora“ prisutne su „vodili“: Biljana Keskenović, Pero Stojančević, Saša Torlaković i Mihajlo Nestorović,  glumci somborskog Narodnog pozorišta.

Tamburaški orkestar Muzičke škole „Petar Konjović“, pod vođstvom prof. Đure Parčetića i učenice etnomuzikološkog smera, pod vođstvom prof. Ivane Madžarac, doprineli su punom doživljaju građanskog Sombora – nekad i sada.

Svečanoj akademiji prisustvovali su i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Srbiji, opština Zapadnobačkog upravnog okruga, verskih zajednica, nacionalnih zajednica, policije, Vojske Srbije, sudova, tužilaštva, javnih komunalnih preduzeća, javnih ustanova, škola…

„VEK GRAĐANSKOG SOMBORA – U PREDVEČERJE VELIKOG RATA I PRISAJEDINJENJA SRBIJI 1918.“

Povodom Dana grada u petak, 16. februara, promovisana je monografija  „Istorija Sombora – grad kroz vekove“, koju su priredili dr Miloš Petrović i dr Vladimir Jerković, a izdala GB „Karlo Bijelicki“.

Istog dana, 16. februara, profesori Muzičke škole „Petar Konjović“ priredili su koncert za Somborce, ljubitelje muzike.

Istog dana, po formuli za svakog po nešto u Gradskoj hali „Mostonga“ organizovan je  Sportski spektakl „Serbian Battle Championship 16“

Subota je obilovala dešavanjima,  na Trgu Svetog trojstva građani su imali priliku da vide deo naoružanja i opreme Vojske Srbije, a na Trgu Svetog Đorđa sportske veštine prikazali su deca iz somborskih sportskih klubova.

U Galeriji „Milan Konjović“ priređena je izložba  „Slikarstvo Milana Konjovića 1913 -1918. g.“

Dve izložbe,  u dva izložbena prostora Gradskog  muzeja Sombor.

Izložbu „Sombor na starim razglednicama“ priredio je Gradski muzej, a izložbu „Veliki rat na fotografijama“, čiji su autori Istorijski arhiv  Požarevac u saradnji sa Vojnim arhivom Ministarstva odbrane Republike Srbije, organizovali su KC „Laza Kostić“ i Prvi centar za obuku Vojske Srbije.

U Narodnom pozorištu premijerno je izvedena predstava „Kad bi Sombor bio Holivud“, u režiji Kokana Mladenovića.

Subotnje veče, 17. februara, okončano je koncertom Dejana Petrovića i trubačkog  orkestra „Big bend“ (poklon koncert Grada)

Osim poklon-koncerta, građani su mogli u nedelju, 18. februara da pogledaju i poklon-predstavu „Maestro“ u režiji Milana Neškovića.

Poklon koncert „Somborci svome gradu“ priredili su somborski pevački ansambli.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!