jan 19

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU GRADA

Javnoj raspravi prisustvovali zakupci ugostiteljskih lokala

Javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Sombora održana je danas, a raspravi su  prisustvovali zakupci poslovnih prostora  lociranih u najužem jezgru grada.

Ispred Gradske uprave grada Sombora o razlozima izmena Odluke, dostavljenim  primedbama  i ostalim postavljenim pitanjima tokom rasprave, sa zakupcima su razgovarali: načelnica Gradske uprave grada Sombora Helena Roksandić Musulin, Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Milanka Krstić, načelnica Odeljenja inspekcije i komunalne policije i Viktor Despotović, pomoćnik načelnika Odeljenja za komunalne delatnosti, imovninsko-pravne i stambene poslove.

„Osnovni   razlozi za donošenje prvih izmena i dopuna  Odluke  su: regulisanje  postupka izdavanja odobrenja za postavljanje drugih objekata i uređaja koji nisu navedeni u postojećoj Odluci, kao i definisanje uslova i mera za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata u obuhvatu prostorno kulutrno-istorijske celine „Istorijsko jezgro Sombora-Venac“ prema Rešenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture“, rečeno je na početku prezentacije i javne rasprave  Nacrta odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Sombora.

Na Nacrt odluke primedbe i predlozi  su dostavljeni  ispred  lokala: „DENCING BAR“

i  „Coffee time“, a primedbu je dostavila i advokat Marija Vučković. Predlozi su se odnosili na postavljanje podijuma ispred lokala, brendiranje suncobrana, korekciju cena zakupa javnih površina za letnje bašte van sezone i slične primedbe i predlozi.

Nakon iscrpne rasprave, zakupcima prostora je rečeno da će izveštaj o održanoj javnoj raspravi i primedbama biti dostavljen Gradskom veću koje će utvrditi Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada i dostaviti na odlučivanje Skupštini grada.

Raspravi su prisustvovali zakupci poslovnih prostora, odnosno vlasnici lokala: „Via Gusto“, „Grutini Press“, „Coffee  time“, „Coffee time II“, „Buda bar“, Bašta „Centar“, SG „Priča“, „Des Arts 025“ i „Sunset“.

                                                       Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 19

UTVRĐEN PREDLOG LISTE ODOBRENIH PROJEKATA ZA REALIZACIJU LAP-a ROMA U 2018. GODINI

Komisija za dodelu sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana  Roma, pregledala je dostavljene projekte po javnom pozivu za realizaciju LAP-a Roma u 2018. godini i utvrdila predlog liste odobrenih projekata.

Na javni poziv dostavljeno je osam predloga projekata, od kojih je Komisija odbila dva i odobrila šest projekata.

Prema obrazloženju Komisije, predlog projekta UG „Centar za inkluziju Roma“  je odbijen jer nije dostavljen u roku trajanja poziva, a predlog projekta  NVO „Ženska alternativa“  je odbijen jer u ciljevima i zadacima ove organizacije nije naveden  rad sa romskom  populacijom, niti je romska populacija istaknuta kao ciljna grupa.

Komisija je predložila da se finansira realizacija projekata: „Edukativne radionice“  –  predlog „Udruženja  Roma Bački Monoštor“, „Znam da mogu“ –  predlog „Udruženja Roma Doroslovo“, projekat  „Obrazovanjem do uspeha“  je predložilo  UR „Beli golub“, a projekat  „Nagradna ekskurzija učenika osnovne škole“  predložilo je UG „Baranjka“.

Savez romskih NVO zapadnobačkog okruga predložio je projekat „Materijalna podrška romskoj zajednici“ i predloženo je da se finansira projekat  „Zajedno do zdravlja“ čiji je predlagač UG „Romska kuća“.

Na predlog liste  odobrenih projekata učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog  objavljivanja.

Prigovor se upućuje Komisiji za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma posredstvom Odeljenja  za društvene delatnosti i podnosi se u pisanoj formi putem  pisarnice Gradske uprave grada Sombora (Gradski  uslužni  centar, šalteri 11 i 12), Trg cara Uroša 1, Sombor.

Predlog liste odobrenih projekata dostupan je ovde.

                                                           Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 17

DODATNI ROK ZA REGISTRACIJU STAMBENIH ZAJEDNICA

Zakonski rok  za registraciju stambenih zajednica istekao  je 12. decembra  2017. godine. Stanari  koji organe upravljanja nisu izabrali u propisanom  roku,  imaće mogućnost da to učine u naknadnom roku koji će odrediti komunalni inspektor  prilikom obilaska zgrade radi provere o upisu  u  Registar stambenih zajednica.

Samo u slučaju da  stanari ni u naknadnom roku ne izaberu organe upravljanja, Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove  Gradske  uprave grada Sombora  će  imenovati  profesionalnog  upravnika sa liste  koja se vodi u Registru profesionalnih upravnika.

Cilj Zakona o stanovanju i održavanju zgrada nije uvođenje prinudnih upravnika, već ostvarivanje javnog interesa kroz unapređenje uslova stanovanja građana. Zbog toga  i Gradska uprava,  putem  nadležnog  Odseka, i dalje prima prijave za registraciju stambenih zajednica.

Obrasci potrebni za upis zgrada u registar stambenih zajednica dostupni su ovde  i na  pisarnici Gradskog uslužnog centra, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Uz prijavu je potrebno priložiti i zapisnik sa sednice skupštine stanara sa odlukom o određivanju upravnika stambene zajednice, kao i dokaz o uplati 309,00 dinara na ime administrativne takse za registraciju.

Potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona: 025/468-267 ili lično u kancelariji 206, drugi sprat, zgrada lokalne samouprave (tzv. Županija), Trg cara Uroša 1, Sombor.

Originalno obaveštenje Odseka za imovinsko-pravne i stambene poslove dostupno je ovde.

                                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnišću

jan 16

PRIPREMA SEDNICE STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA ODRŽANA U SOMBORU

Sastanak gradonačelnice Sombora i predsednice SKGO sa stručnom službom ove organizacije

Sastanak gradonačelnice Sombora i predsednice SKGO sa stručnom službom ove organizacije

Pripremajući  sednicu Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština, gradonačelnica Sombora i predsednica  SKGO Dušanka Golubović, danas je u Somboru održala  sastanak sa  generalnim sekretarom SKGO Đorđem Staničićem, pomoćnicima sekretara  i šefovima pojedinih službi i odeljenja SKGO.

U Somboru su boravili pomoćnici generalnog sekretara Nikola Tarbuk i Ivan Milivojević, sekretar Predsedništva Maja Stojanović Kerić, Marko Tomašević, šef Odeljenja za sistem lokalne samouprave, Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju i  ispred Službe za informisanje SKGO Željko Krnetić.

Po završetku priprema za sednicu Predsedništva SKGO, gradonačelnica je predstavnike SKGO  u kratkom izlaganju informisala o gradu Somboru, najznačajnijim infrastrukturnim radovima izvedenim tokom prethodne godine, razvojnim i drugim karakteristikama lokalne samouprave.

Generalni sekretar SKGO Staničić je istakao da je ova organizacija u funkciji lokalnih samouprava, te da su  otvorenost u radu  i  jasno definisani ciljevi ključ uspeha SKGO.

Drugom delu sastanaka ispred grada Sombora prisustvovali su i: Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice, članovi Gradskog veća:  Miroslav Kovačić – za oblast komunalne delatnosti i investicija, Sava Dojić – za oblast finansija i privrede, Antonija Nađ Kosanović  – za oblast sporta, dece i omladine. Sednici su prisustvovali i Boris Bulović, pomoćnik gradonačelnice za oblast urbanizma i zaštite životne sredine, Helena Roksandić Musulin, načelnica Gradske uprave grada Sombora, te Kristina Harjung, savetnik u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.

                                                       Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 15

GRADSKO VEĆE USVOJILO PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE ZA 2018. GODINU

Gradsko veće – 99. sednica

Gradsko veće je na 99. sednici, održanoj 15. januara 2018. godine, usvojilo Plan javnih nabavki Gradske uprave grada Sombora za 2018. godinu i utvrdilo tromesečnu kvotu i dinamiku povlačenja sredstava za period januar-mart 2018. godine. Prema zaključku Gradskog veća tromesečna kvota za prvi kvartal iznosi maksimalno 18 odsto sredstava planiranih Odlukom o budžetu grada za 2018. godinu.

Gradsko veće je donelo i zaključak kojim se poslovi vršenja stručno-tehničkog  nadzora nad građevinskim radovima na  izgradnji  treće deonice magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo, poveravaju Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, odnosno Franji Budimčeviću radniku Odeljenja koji poseduje odgovarajuću licencu.

Izvođač radova na izgradnji magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo je novosadsko preduzeće GP „Graditelj NS“-

Veće je donelo i zaključak kojim poslove stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji fasade atrijuma zgrade  Županije poverava Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, odnosno zaposlenima u Odeljenju -Slađani Kronić, nadzor nad arhitektonskim, a Tomislavu Đavaru, nad građevinskim radovima.

Gradsko veće je usvojilo i finansijski plan prema kojem je za projekte opšteg karaktera od značaja za lokalnu samoupravu potrebno 30.000.000,00 dinara. Reč je o devet projekata i to: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju naseljenih mesta (3.000.000,00),  revizija strategije lokalnog održivog razvoja (200.000,00), međunarodne sajamske manifestacije investicionog karaktera na inicijativu Pokrajinske vlade (2.200.000,00), očuvanje motiva i revitalizacija staparskog ćilima (561.000,00), LAG „Panonski fijaker“ (1.600.000,00), „Srbija u ritmu Evrope“ (372.000,00), za Regionalnu razvojnu agenciju Bačka (2.100.000,00), projekat besplatnog ambulantnog prevoza (250.000,00). Za sufinansiranje projekata: „Projekat Lavanda – women to save“, „VISITUS“, „DACFOR“, „Evropski Amazon“, „Baja – Sombor zelene staze“ – 16.717.000,00 dinara i za članarine, pripremu i štampanje promotivnih materijala – 3.000.000,00 dinara, što sve ukupno čini 30.000.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

                                                                                    Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 12

MOGUĆE ZAGAĐENJE U DELU TOKA BAČ BOKOTSKOG KANALA I REKE PLAZOVIĆ

Danas u ranim jutarnjim satima od strane patrole Pogranične policije primećen je neprijatan miris  u reci Plazović u delu toka duž granice sa Republikom Mađarskom u dužini od oko jednog kilometra prema selu,

O događaju su obaveštene nadležne inspekcije koje su u roku od dva sata izašle na teren i izvršile uviđaj na delu toka Bač Bokotskog kanala koji dolazi  sa teritorije Republike Mađarske i kod graničnog kamena 115 ulazi u Republiku Srbiju, a  kod graničnog kamena 125 se uliva u Plazović. Upozoravaju se građani da ne borave u navedenom delu toka Bač Bokotskog kanala i reke Plazović, te da ne koriste vodu iz rečnog korita u bilo koje svrhe. Uviđaj je izvršen od strane Pokrajinskog vodoprivrednog inspektora, a o pojavi su obavešteni nadležni Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo.  Uzorkovanje vode je izvršeno od strane nadležnih, te se čekaju rezultati analize.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!