jan 16

ELEKTRONSKO PLAĆANJE NA PET POS TERMINALA

Uveden POS terminal u uslužni centar Gradske uprave

Uveden POS terminal u uslužni centar Gradske uprave

Gradska uprava grada Sombora, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, postavila je pet POS terminala i time omogućila korisnicima svojih usluga da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski.

Elektronsko plaćanje dostupno je platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca. POS terminal (Point Of Sale) omogućuje plaćanje robe i usluga, opremljen je softverom za procesiranje transakcija platnim karticama.

Uspostavljanje plaćanja taksi na šalterima putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupaka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana. E-plaćanjem stranka izbegava odlazak do pošte/banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 16

APEL GRAĐANIMA DA OZAKONE SVOJE NELEGALNO IZGRAĐENE OBJEKTE

Rok za ozakonjenje objekata koji su predmet ozakonjenja (nelegalno izgrađeni objekti)  je 06. novembar 2023. godine.

Za objekte  koji do tada ne budu ozakonjeni odnosno legalizovani, biće odbijeni zahtevi za ozakonjenje. Na osnovu konačnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje sprovešće se rušenje nezakonito izgrađenog objekta, a o trošku vlasnika objekta.

Građevinski inspektor u roku od tri dana od dana dobijanja konačnog rešenja kojim se odbacuje ili odbija zahtev za ozakonjenje objekta, obaveštava komunalno preduzeće da se taj objekat isključi sa mreže. Komunalna preduzeća su dužna da ga isključe za najviše 30 dana.

Za rušenje nezakonito izgrađenih objekata obezbeđena su sredstva u budžetu grada Sombora.

Poruka svim građanima jeste da kada dobiju Obaveštenje o dostavi potrebne dokumentacije istu dostave u traženom roku i nakon toga plate taksu za ozakonjenje. Nepostupanje po Obaveštenju, odnosno ne dostavljanje tražene dokumentacije i takse za ozakonjenje je osnov za donošenje rešenja kojim se odbacuje zahtev za ozakonjenje. Konačnim rešenjem kojim se odbacuje zahtev za ozakonjenje, stiču se uslovi za rušenje nezakonito izgrađenog objekta, odnosno dela objekta.

Nadležni organ za postupak ozakonjenja je Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave grada Sombora. Sve potrebne informacije o postupku ozakonjenja i statusu predmeta građani mogu dobiti svakog radnog dana od 7:30 do 15:00 časova u prostorijama zgrade „Županija“, Sombor, Trg cara Uroša br.1,  kancelarija broj 148/I sprat.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 16

VEČE ITALIJANSKO-SRPSKOG PRIJATELJSTVA

Dušanka Golubović gradonačelnica grada Sombora, Karmin Teralo, počasni italijanski vicekonzul u Vojvodini i Nemanja Sarač gradski većnik za kulturu grada Sombora

Dušanka Golubović gradonačelnica grada Sombora, Karmin Teralo, počasni italijanski vicekonzul u Vojvodini i Nemanja Sarač gradski većnik za kulturu grada Sombora

U utorak 15. januara u Gradskom muzeju Sombor otvorena je izložba „Za srpsku vojsku – jedna zaboravljena priča“ u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu iz Beograda. Autorka je dr Mila Mihajlović, istoričarka, novinarka i publicista, a tema izložbe je evakuacija srpskih vojnika iz Albanije na Krf uz pomoć italijanske Kraljevske ratne mornarice. Taj čin se smatra za jednu od najznačajnijih i najsloženijih operacija pružanja međunarodne pomoći i pretečom današnjih humanitarnih akcija. Povod za ovu izložbu je obeležavanje stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata. Otvorili su je Karmin Teralo, počasni italijanski vicekonzul u Vojvodini i viši kustos istoričar Gradskog muzeja Sombor Milka Ljuboja, a otvaranju su prisustvovali gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović, gradski većnik za oblast kulture i obrazovanja Nemanja Sarač i gradska većnica za kulturu grada Subotice Miroslava Babić.

Zahvalivši se gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović na omogućavanju postavljanja ovakve izložbe u Somboru, kao i svim građanima prisutnim na izložbi i onima koji će je posetiti, Karmin Teralo, počasni italijanski vicekonzul u Vojvodini, istakao je da je izložba jednako bitna i za sve Italijane u Italiji.

„Ova priča, koja je pre svega humanitarna, je trajno svedočanstvo svih veza između dva naša naroda, srpskog i italijanskog, i ovekovečena je ovim fotografijama koje publika ima priliku prvi put da vidi“, rekao je vicekonzul Teralo  i dodao da će nam ova svedočanstva omogućiti da i u budućnosti živimo kao prijatelji, u našem stalnom bratstvu.

Karmen Teralo je takođe naglasio da se ove godine proslavlja 140 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Italije.

„Priča o prijateljstvu dva naroda započela je mnogo pre ovog istorijskog ratnog događaja. Naša dva naroda imaju visoko kvalitetnu međusobnu razmenu na više polja, zajedničku kulturu i zajedničku budućnost. To je razlog zašto je odabran baš Sombor, kao grad slobode i internacionalizma“ zaključio je vicekonzul i dopunio da on stoji, kao predstavnik Italije, u svakom smislu, na raspolaganju i saradnji somborskoj Gradskoj upravi i građanima Sombora.

Nakon otvaranja izložbe koja traje do 10. februara, italijansko veče je nastavljeno u Narodnom pozorištu gde je održan koncert Italijanskog kulturnog centra „Piazza Italia“ Subotica i Subotičkog tamburaškog orkestra. Na repertoaru se našla italijanska i naša tradicionalna, moderna i klasična muzika. Gost koncerta je bio somborski dečiji hor „Šareni vokali“.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 14

ODRŽANA 146. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

146. sednica Gradskog veća grada Sombora

146. sednica Gradskog veća grada Sombora

Održana je 146. sednica Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović. Na sednici je usvojen predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u oblasti obrazovanja, predlog pravilnika u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Na 146. sednici većnici su usvojili predlog kriterijuma i teksta konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2019. godinu. Prema Odluci o budžetu grada Sombora za 2019. godinu, sufinansiraće se  godišnji programi klubova, u ukupnom iznosu od 34.576.000,00 dinara i stipendije za najperspektivnije mlade sportiste, u ukupnom iznosu od 1.844.000,00 dinara.

Gradski većnici su na 146. sednici Gradskog veća usvojili predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Sombora za 2019. godinu koji će se uputiti Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost. Dali su saglasnost i na predlog programa JKP „Čistoća“ Sombor na poslovima održavanja higijene na javnim površinama kao i program rada JKP „Zelenilo“ Sombor na poslovima održavanja urbanog mobilijara i dečijih igrališta u gradu i naseljenim mestima za 2019. godinu.

Odlučivalo se i o drugim pitanjima iz delokruga rada Veća.

                                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 14

PREDLOZI ZA DODELU POVELJE GRADA SOMBORA DO 18. JANUARA 2019. GODINE

Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade raspisala je JAVNI POZIV za dodelu Povelje grada Sombora, kao posebnog priznanja za dostignuća u 2018. godini.

Povelja grada, kao posebno priznanje, može se dodeliti za rezultate u radu u oblastima: nauke, kulture, umetnosti, književnosti i svim vidovima umetničkog stvaralaštava, za postignuća u oblasti novinarstva i publicistike, planiranja i unapređenja i zaštite životne sredine, sporta, zdravstva, socijalnog i humanitarnog rada, privrednog razvoja i drugih oblasti od značaja za grad Sombor.

Predloge za dodelu Povelje grada Sombora mogu podneti fizička i pravna lica prijavom na javni poziv i sa detaljnim obrazloženjem.

Rok za dostavljanje predloga je 18. januar 2019. godine.

Predlozi se  dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Predlog za Povelju grada Sombora – ne otvarati“,  lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora  i putem pošte na adresu:

  • Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Poslovi informisanja i odnosi sa javnošću

jan 11

STUDENTIMA STIPENDISTIMA SVEČANO URUČENI UGOVORI

Gradonačelnica Dušanka Golubović uručuje studentu ugovor o stipendiranju

Gradonačelnica Dušanka Golubović uručuje studentu ugovor o stipendiranju

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je uručila ugovore za 25 najboljih studenata koji su ispunili kriterijume na konkursu za dodelu gradskih stipendija u školskoj 2018/2019. godini.

„Zadovoljstvo mi je što ste danas tu, što možemo da podelimo gradske stipendije i iskreno se nadam da će vam one biti od koristi i da ćete sa njima dobiti jednu malu podršku za vaše studiranje i obrazovanje. Naša želja je da se jednog dana kao visokoškolovani možda vratite u ovaj grad. Situacija se menja i nije slučajan ovaj kriterijum deficitarnih kadrova, jer želimo da popunimo one struke koje su kod nas neophodne. Nadamo se da će vaši rezultati biti i dalje jednako dobri i  da će vam to pomoći da se lično ostvarite onako kako ste vi želeli“ poručila je gradonačelnica stipendistima.

Studenti su naglasili da je ove godine procedura za konkurisanje pojednostavljena i zahvalili su se na pruženoj podršci.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!