feb 11

31. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ZAKAZANA ZA 12.02.2019

Sednica Skupštine grada Sombora (foto arhiva)

Sednica Skupštine grada Sombora (foto arhiva)

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić zakazao je 31. sednicu Skupštine grada Sombora za 12.02.2019. godine (utorak) sa početkom u 9,00 časova.

Sednica će se održati u Velikoj sali zgrade Županije u Somboru, Trg cara Uroša br. 1

Odbornici će razmotriti i odlučivati o 18 pitanja iz delokruga rada skupštine, i to: predlog statuta grada Sombora, predlog plana javnog zdravlja grada Sombora za period 2018-2025. godine, predlog odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Sombora i predlog odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada. Za dnevni red 31.sednice predloženi su izveštaj o radu gradonačelnice i gradskog veća za 2018. godinu i izveštaj o radu gradske uprave grada Sombora za 2018. godinu.

Odbornici će razmotriti i odlučiti o imovinsko pravnim predmetima i ostalim pitanjima iz delokruga rada skupštine grada.

Saziv za 30. Sednicu Skupštine dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 11

VANREDNA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Crveni krst Sombor u saradnji sa partnerima iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u utorak, 12. februara 2019. godine organizuje vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se odvijati u terminu od 09.00 do 12.00 časova u prostorijama Centra za edukaciju Crvenog krsta Sombor na Apatinskom putu broj 19.

Podršku akciji dobrovoljnog davanja krvi mogu da daju svi zdravi punoletni građani do navršenih 65 godina života.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 08

POSTAVLJENA PRVA DIGITALNA INFO TABLA

Digitalna info tabla za slepe i slabovide

Digitalna info tabla za slepe i slabovide

U okviru projekta „Visitus“ – obogaćivanje turističke ponude za slepe i slabovide osobe, danas je u zgradi „Županije“ u Somboru postavljena i predstavljena digitalno senzorska ploča koja će omogućiti slepim i slabovidim osobama da upoznaju turističku ponudu na području Zapadnobačkog okruga. Svojevrsni tonski info-pult prvi je te vrste u Srbiji.

Ploča je rađena od pleksiglasa, formata A0, na kojoj je postavljeno šest geografskih tačaka Zapadnobačkog okruga: Sombora, Apatina,  Bačkog Monoštora, Sonte, Bezdana i Telečke.  Na svakoj od tih tačaka postavljeni su digitalni prekidači pomoću kojih se dobijaju informacije o kulturno-istorijskim znamenitostima i ugostiteljsko-turističkim objektima. Ploča je rađena reljefno i u kombinaciji sa Brajevim pismom, tako da slepe osobe dodirom mogu pročitati sadržaje o lokaciji na kojoj se nalaze, a pomoću digitalnog prekidača mogu poslušati zvučni zapis na četiri jezika: srpskom, hrvatskom, engleskom i mađarskom.

Projekat „Visitus“ deo je Intereg IPA programa prekograniče saradnje Srbija-Hrvatska 2014 – 2020. „Visitus“ je jedan od 24 projekata odobrenih za finansiranje od ukupno 127 projektnih predloga u okviru Prvog projektnog poziva za period 2014-2020.

Nosilac projekta je grad Sombor, a partneri su opština Erdut iz Hrvatske i Institut ekonomskih nauka Republike Srbije. Iz IPA fonda za ovaj projekat izdvojeno je 300.090,92 evra, a projekat traje od 15. juna 2017. do 14. februara 2019. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 08

ODRŽANA PRVA SEDNICA PRIVREDNOG SAVETA U 2019. GODINI

16. sednici Privrednog saveta prisustvovali su članovi: gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, gradski većnik za oblast finansija i privrede Sava Dojić, gradski većnik za oblast komunalne delatnosti i investicije Miroslav Kovačić, načelnik Odeljenja za privredu, turizam i LER Ivan Kamerer, šef Odseka za ekonomski razvoj i podršku ulaganjima Mihael Plac, direktor „Sinagoga“ d.o.o. Slobodan Lovrić, direktor „Oris“ d.o.o. Zoran Ogrizović, direktor regiona za poslove sa stanovništvom OTP banke Nikola Paskaš, direktor AMK „Magnet“ Panto Petrović, direktor „Meteor-commerce“ d.o.o. Slaviša Drobilović i „Agricom company group“ Aleksandar Lalić

16. sednici Privrednog saveta prisustvovali su članovi: gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, gradski većnik za oblast finansija i privrede Sava Dojić, gradski većnik za oblast komunalne delatnosti i investicije Miroslav Kovačić, načelnik Odeljenja za privredu, turizam i LER Ivan Kamerer, šef Odseka za ekonomski razvoj i podršku ulaganjima Mihael Plac, direktor „Sinagoga“ d.o.o. Slobodan Lovrić, direktor „Oris“ d.o.o. Zoran Ogrizović, direktor regiona za poslove sa stanovništvom OTP banke Nikola Paskaš, direktor AMK „Magnet“ Panto Petrović, direktor „Meteor-commerce“ d.o.o. Slaviša Drobilović i „Agricom company group“ Aleksandar Lalić

Na prvoj sednici Privrednog saveta grada Sombora u ovoj godini članovi saveta su raspravljali o osam tačaka dnevnog reda. Šesnaestom sednicom Privrednog saveta predsedavao je Ivan Kamerer, načelnik Odeljenja za privredu i turizam, zbog ostavke dosadašnjeg predsednika Dmitra Pavlevskog, direktora  „Somboled“ d.o.o. Za novog predsednika članovi su jednoglasno predložili Slobodana Lovrića, direktora preduzeća „Sinagoga“ d.o.o. Sombor, za njegovog zamenika predložen je Sava Dojić, gradski većnik za oblast finansija i privrede. Ovi predlozi dostavljaju se Gradskom veću grada Sombora na razmatranje i usvajanje.

Gradski većnik za oblast finansija i član saveta Sava Dojić izložio je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu. Ovaj plan reguliše ciljeve i prioritete programa zapošljavanja na osnovu podataka dobijenih od NSZ. U budžetu grada Sombora za 2019. godinu za aktivne mere zapošljavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara. Lokalnim akcionim planom predviđene su subvencije za  samozapošljavanje, zapošljavanje teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima i javni radovi u seoskim područjima. Predočeno je da su Nacionalna služba za zapošljavanje i Centar za socijalni rad od sada povezani sa svojim evidencijama i da se radi na tome da se što više radno sposobnih korisnika socijalne pomoći zaposli pomoću ovih mera. LAP za zapošljavanje grada Sombora prihvaćen je od strane članova privrednog saveta uz određene sugestije.

Gradonačelnica Dušanka Golubović izvestila je članove Privrednog saveta o učešću Sombora na II Forumu lokalnih samouprava u Španiji. Ovaj boravak i predstavljanje Sombora dogovor je dva Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Španije. Gradonačelnica je istakla da je učešće na ovom Forumu bilo veoma konstruktivno i da je Sombor jedan od dvadeset gradova koji su potpisali protokol o saradnji sa Seviljom, što su članovi saveta pozdravili kao dobar razvojni potencijal.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 07

U TOKU JE PRIPREMA NACRTA ODLUKE O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

Odeljenje lokalne poreske administracije je otpočelo rad na pripremi nacrta Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Sombora. Prema količini zagađenja koje nastaje usled određenih aktivnosti biće određene naknade kako bi se smanjio stepen negativnog uticaja na životnu sredinu, a u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Bliže kriterijume za određivanje stepena negativnog uticaja na životnu sredinu, iznose naknada za određene aktivnosti, uslove za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje i kriterijume koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu utvrđuje Vlada na predlog nadležnog ministarstva. Visinu naknade na nivou grada utvrđuje sama lokalna samouprava na osnovu kriterijuma koji je utvrdila Vlada.

Nakon izrade nacrta Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji Grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije će, uputiti javni poziv i sprovesti javnu raspravu kada će zainteresovana lica, odnosno građani moći da dostave svoje pisane predloge, sugestije i komentare.

Nakon završetka rasprave, Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 06

AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Crveni krst Sombor u saradnji sa partnerima iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u petak, 8. februara 2019. godine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se odvijati u terminu od 09.00 do 12.00 časova u  prostorijama Centra za edukaciju Crvenog krsta Sombor na Apatinskom putu broj 19.

Podršku akciji dobrovoljnog davanja krvi mogu da daju svi zdravi punoletni građani do navršenih 65 godina života.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!