jun 20

NAGRADE ZASLUŽNIM POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

Gradonačelnica Sombora Dušanka golubović i načelnik PČU Sombor Saša Dmitrašinović sa nagrađenim pripadnicima PU Sombor

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i načelnik PČU Sombor Saša Dmitrašinović sa nagrađenim pripadnicima PU Sombor

Povodom Dana policije i Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i slave Ministarstva, danas, 20. juna 2019. godine, u Skupštinskoj sali zgrade Županije u Somboru  zaslužnim policijskim službenicima uručeni su ručni satovi i zahvalnice.

Zaslužnim policijskim službenicima, nagrade su uručili gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i načelnik Policijske uprave Sombor Saša Dmitrašinović.

Ručni sat i zahvalnica su uručeni, pukovniku policije Predragu Rakonjcu iz Odeljenja za vanredne situacije, kapetanu policije Mariji Oparnica Gligorević iz Odeljenja policije i kapetanu policije Staši Kovačeviću iz Odeljenja saobraćajne policije.

Zahvalnicama su nagrađeni: zastavnik prve klase policije Bojana Lekić iz Odseka za strance i suzbijanje iregularnih migracija, zastavnik Aida Kolarić iz Odeljenja kriminalističke policije, vodnik prve klase policije Darko Šušnjar iz Odeljenja policije i viši policijski referent Dragan Marjanac iz Odseka za upravne poslove.

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović obratila se nagrađenim službenicima policije, ali i kompletnoj Policijskoj upravi u Somboru i svima čestitala Dan policije i Dan MUP-a.

 „Posebno mi je značajno što mogu da naglasim sve kvalitetniju saradnju između gradskih institucija i Policijske uprave Sombor pri uspostavljanju i razvijanju savremenih standarda zaštite od nasilja u porodici, sigurnosti naše granice prema Evropskoj uniji, odličnu saradnju sa policijskim pograničnim organima naše dve susedne države: Republikom Mađarskom i Republikom Hrvatskom koji doprinose kvalitetnoj slici naše zemlje na putu ka evro-integracijama, u čemu zapaženu ulogu ima somborska pogranična policija.

Želja svih nas u lokalnoj samoupravi Grada Sombora je da unapredimo saradnju sa ovdašnjom policijom i da zajedničkim, pre svega edukativnim aktivnostima doprinesemo zaštiti, naših najmlmlađih sugrađana u zajedničkoj prevenciji i borbi protiv narkomanije, ali i ostalih pošasti i različitih vidova devijantnog i kriminogenog ponašanja. U tom smislu izuzetno sam zadovoljna što smo posredstvom Saveta za bezbednost saobraćaja obezbedili pet aparata za alko-testiranje i  droga test aparat sa setom opereme za testiranje, čija je vrednost više od milion dinara, a koji će, nadamo se, doprineti većoj bezbednosti učesnika u saobraćaju. Takođe radi podizanja bezbednosti izradili smo Elaborat sistema saobraćajnica i javnih površina na teritoriji grada kojim je obuhvaćeno 27 lokacija.“ istakla je, između ostalog, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Načelnik PU Sombor Saša Dmitrašinović, zahvalio se na zajedničkom obeležavanju Dana policije kao dana iz herojske prošlosti.

“Danas zagledani u sadašnjost i budućnost gde policija Srbije predstavlja visoko profesionalnu službu, spremnu da odgovori izazovima vremena u kojem danas živimo. MUP poslednjih nekoliko godina ostvario je zaista dobre radne rezultate, pogotovo u oblasti suzbijanja najtežih krivičnih dela, na rasvetljavanju svih, pa i najtežih zločina, a i u uređenju stabilnog javnog reda i mira.

Prethodne godine u Republici Srbiji izvršen je najmanji broj krivičnih dela u poslednjih 18 godina, što je svakako za pohvalu, a rezultat je rada i odnosa stvorenih unutar MUP-a koja deluje kao jedna celina. Takav trend beležimo i u PU u Somboru, smanjena je stopa kriminaliteta u poslednje dve godine za oko 8% a ono što je posebno značajno je da u strukturi krivičnih dela nije povećan broj najtežih krivičnih dela čiji broj iz godine u godinu pada, a samim tim povećava se i broj rasvetljenih krivičnih dela i iznosi preko 60%“ istakao je načelnik Policijske uprave Sombor Saša Dmitrašinović i dodao da je pred Policijskom upravom još velikih izazova, ali da duboko veruju da će u saradnji sa svima, pre svega gradom i samim građanima, postići da Sombor bude miran i bezbedan grad za svu našu decu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 20

RHMZ UPOZORAVA NA MOGUĆU LOKALNU POJAVU GRMLJAVINA SA GRADOM I KIŠOM

Republički hidrometeorološki zavod izdao je i danas, upozorenje (narandžasti meteo alarm) na moguću lokalnu pojavu grmljavine sa gradom i količinom padavina većom od 20 litara po kvadratnom metru, na teritoriji Bačke za period od 20. juna 2019. god. od 10,00 časova do 21. juna 2019. godine do 00,00 časova.

Navedena prognoza odnosi se na vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Za tri časa moguće je da padne i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Originalno upozorenje RHMZ pogledajte ovde.

                                                               Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 19

ODRŽANA 162. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Na 162. sednici Gradskog veća predsedavala gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović

Na 162. sednici Gradskog veća predsedavala gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović

Na 162. Sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, članovi gradskog veća razmotrili su 23. tačke dnevnog reda.

Većnici su usvojili a krajnju reč daće odbornici Skupštine grada Sombora na narednoj sednici o Nacrtu odluke o osnivanju gradskog muzeja Sombor, Nacrtu odluke o upotrebi imena i simbola grada Sombora, Nacrtu odluke o pečatima organa grada Sombora kao i Izveštaju o radu mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.

Zbog odlaska jednog člana stručnog tima gradski većnici su na 162. sednici usvojili Predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva – dimničarske usluge na teritoriji grada Sombora, te će po ovom predlogu u timu biti:

1. Miroslav Kovačić, dipl.ek. (član Gradskog veća zadužen za oblast komunalnih delatnosti i investicija),

2. Jagoda Basarić, dipl. pravnik (Odeljenje inspekcije i komunalne policije)

3. Jovan Sretović, dipl. Pravnik ( Odeljenje za komunalne delatnosti i imnovinsko pravne i stambene poslove)

4. Milan Jović, dipl. inž. građ. (Odeljenje za komunalne delatnosti-imovinsko pravne i stambene poslove)

5. Milan Prole, dipl.ek i inženjer za proizvodno mašinstvo (pomoćnik načelnika Odeljenja za obrazovanje).

Učešće grada Sombora u projektu „razvijanje održivih prekograničnih klastera“ („enabling development of sustainable cross-border clusters“) predstavlja saradnju grada Sombora, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), lokalne razvojne agencije grada Belišća d.o.o., Biznis inkubatora BIOS Osijek i Fakulteta agrobiotehničkih nauka Osijek.

Projektom će se postići jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja, jer je njegov osnovni cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za rast kapaciteta i potencijala za zapošljavanje malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz uspostavljanje dva zajednička prekogranična klastera u sektoru poljoprivrede i primenjenih IT rešenja u poljoprivredi i mašinskoj inženjerskoj industriji, koje koordiniraju institucije za podršku poslovanju i istraživačke institucije, na području grada Sombora i grada Belišća.

Članovi gradskog veća usvojili su Predlog rešenja o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini po kome učenici koji pohađaju srednje škole sa sedištem u Somboru za školsku 2019/2020. godinu, imaju pravo na regresirani prevoz kod izabranog prevoznika  i to u visini od 40% za I i II zonu i 50% za III i IV zonu, odnosno u visini od 100% ukoliko su iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći, imaju smetnje u razvoju ili su bez roditeljskog staranja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 19

ODRŽAN PRVI MEĐUNARODNI STRUČNI FORUM O TRETMANU OTPADNIH VODA I VODE ZA PIĆE

Na panel diskusiji govorila gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović

Na panel diskusiji govorila gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović učestvovala je na panel diskusiji  Prvog međunarodnog stručnog foruma o tretmanu otpadnih voda i vode za piće. Forum je održan pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade, u saradnji sa Ambasadom Izraela i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Gradonačelnica je na panelu predstavila izazove i potrebe lokalnih samouprava u ovoj oblasti.

U AP Vojvodini registrovano je više od 500 zagađivača a od ukupne količine otpadnih voda prečišćava se samo 10 posto, rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i dodao da je pre dva meseca usvojena Deklaracija o zaštiti životne sredine kojom je predviđena realizacija 11 ekoloških ciljeva na teritoriji AP Vojvodine. Isto tako, podržali smo 123 projekta u 39 opština usmerena upravo na poboljšavanje stanja u toj oblasti, vredna više od 1,1 milijardu dinara, dok smo u ovoj godini, za tu namenu, izdvojili dodatnih 330 miliona dinara.

 „Hvala Pokrajinskoj vladi jer smo ovu prvu bilateralnu konferenciju posvetili globalnom pitanju, a to je pitanje pijaće vode i otpadnih voda. Moja zemlja je vodeća u oblasti zaštite i prerade vode, i predstavićemo danas trendove u prečišćavanju vode za upotrebu u domaćinstvu i poljoprivredi“, kazala je ambasadorka Izraela Alona Fišer Kam.

Današnjim skupom želimo da sagledamo najbolje modele za realizaciju projekata i da razmenimo dragocena iskustva sa izraelskim kompanijama u ovoj oblasti jer je procena da je u Srbiji potrebno izgraditi novih 300 pogona za tretman vode, izjavila je izvršna direktorka NALEDA-a Violeta Jovanović.

                                                                                                    Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 19

RHMZ UPOZORAVA NA MOGUĆU LOKALNU POJAVU GRMLJAVINA SA GRADOM I KIŠOM

Republički hidrometeorološki zavod izdao je i danas, upozorenje ( narandžasti meteo alarm ) na moguću lokalnu pojavu grmljavine sa gradom i količinom padavina većom od 20 litara po kvadratnom metru, na teritoriji Bačke za period od 19. juna 2019. god. od 10,00 časova do 20. juna 2019. godine do 00,00 časova.

Navedena prognoza odnosi se na vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Za tri časa moguće je da padne i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Narandžasti meteoalarm na snazi je i u preostalim područjima Republike Srbije  do 20. juna 2019. godine.

Originalno upozorenje RHMZ pogledajte ovde.

                                                               Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 19

LJILJANA TICA PREDSEDNICA SKUPŠTINE GRADA SOMBORA

Ljiljana Tica polaganjem zakletve imenovana za predsednicu Skupštine grada Sombora

Ljiljana Tica polaganjem zakletve imenovana za predsednicu Skupštine grada Sombora

Na danas održanoj 35 sednici skupštine grada Sombora odbornici su većinom glasova izabrali novog predsednika Skupštine grada Sombora.

Sa 42 glasa za  od ukupno prisutnih 44 odbornika za predsednicu Skupštine imenovana je Ljiljana Tica, profesor razredne nastave iz Sombora, koja funkciju predsednice neće obavljati na stalnom radu.

„Zahvalna sam svima vama koji ste me podržali i dali svoj glas za, kao i vama koji ste bili protiv ali ste pokazali odgovornost i poštovanje, prema ovom domu, prema meni i građanima kao i prema bivšem pokojnom predsedniku primarijusu doktoru Zoranu Parčetiću“  rekla je u svom obraćanju novoimenovana predsednica skupštine i dodala: „Ono što ja mogu da obećam je da ću ovaj posao raditi na najsavesniji način i biću dostupna svim odbornicima bez obzira na stranačku pripadnost, a sve u cilju postizanja najboljih rešenja. Želela bih da ovaj dom postane stecište raznih ideja od kojih ćemo birati samo najbolje, a jedini motiv kojim ću se rukovoditi je interes naših sugrađana“ izjavila je Ljiljana Tica novoimenovana predsednica Skupštine grada Sombora u svom obraćanju odbornicima grada Sombora.

Inače, Ljiljana Tica je rođena u Gakovu 12. 12. 1961. godine,  gde je i završila osnovnu školu. Srednju učiteljsku školu je završila u Somboru 1980. godine  a potom Pedagošku akademiju 1983. godine, nakon čega je diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru i stekla zvanje profesora razredne nastave. Radni odnos u osnovnom obrazovanju je započela 1983 godine u Subotica  a danas je zaposlena u Osnovnoj školi „Bratstvo jedinstvo“ u Somboru. Član je Srpske napredne stranke i jedan od osnivača.

                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!