nov 29

OBELEŽEN DAN KULTURNOG CENTRA „LAZA KOSTIĆ“

Povodom dana Kulturnog centra „Laza Kostić“ upriličen koncert violiniste Jovana Kolundžije

Povodom dana Kulturnog centra „Laza Kostić“ upriličen koncert violiniste Jovana Kolundžije

Povodom obeležavanje 28. novembra, Dana Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, u svečanoj sali Skupštine grada Sombora upriličen koncert violiniste Jovana Kolundžije. Pre samog početka prisutne goste, predstavnike gradske uprave, zaposlene iz KC „Laza Kostić“ pozdravio je Nemanja Sarač član gradskog veća zadužen za oblast kulture i obrazovanja.

„ Mi somborci volimo da istaknemo da imamo dugu tradiciju, naročito u oblasti kulture. Kulturni  Centar „Laza Kostić“ je nešto mlađi od drugih kulturnih ustanova ali zato njegov značaj zaista nije manji. On ima zadatak da objedini sve oblasti. Naročito da je značajno što kulturni centar ima manifestacije poput „Likovne jeseni“ i SOMUSa koji imaju nacionalni značaj, jer su nastale još u vreme bivše Jugoslavije“, istakao je Sarač i dodao da je isto tako veliki značaj u radu sa amaterima jer na taj način održavamo kulturni život u svim sredinama u Somboru

Čestitajući rođendan zaposlenima u Kulturnom centru „Laza Kostić“  Nemanja Sarač je prisutne upoznao da Grad planira za iduću godinu završetak radova na adaptaciji sale Kulturnog centra, što će značajno podići njihove kapacitete.

Direktorica KC „Laza Kostić“ Vesna Paštrović – Šašić se zahvalila saradnicima, javnim preduzećima, ustanovama, a pre svega gradskoj upravi Grada Sombora, na čelu sa gradonačelnicom Dušankom Golubović, koji su prepoznali značaj ove ustanove i pružaju im svakodnevnu podršku, te je prisutnima podelila Zahvalnice za doprinos u radu ove ustanove.

U program koncerta violiniste Jovana Kolundžije uvrštena su najlepša dela Vitalija, Ramoa, Sen-Sansa, Hesa, Šumana i Legrana. Maestro Kolundžija nastupio je u Somboru uz klavirsku pratnju mlade pijanistkinje Milice Zakić.

Jovan Kolundžija je rođen u Beogradu, gde je magistrirao na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Petra Toškova, a usavršavao se kod čuvenog violiniste Henrika Šeringa, čiji je bio najomiljeniji učenik. Iza sebe ima zavidnu svetsku karijeru i više od četiri hiljade održanih koncerata u zemlji i svetu.

Aktuelna turneja Jovana Kolundžije održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a u organizaciji Ustanove Gvarnerius.

                                                                         Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

nov 28

U PRIPREMI LAP ZA RODNU RAVNOPRAVNOST POLOVA GRADA SOMBORA

Radna grupa za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost danas je počela rad na pripremi LAPa za rodnu ravnopravnost

Radna grupa za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost danas je počela rad na pripremi LAPa za rodnu ravnopravnost

Radna grupa za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost završila je rad na pripremi Predloga Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2019-2020. godine.

Lokalni akcioni plan namenjen je lokalnoj upravi grada Sombora kako bi se implementirala načela i obaveze preuzete potpisivanjem Evropske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou, ali i nacionalni normativni i strateški okvir. Uspostavljanje institucionalnog okvira, izgradnja kapaciteta, usvajanje i primena procedura za rodnu procenu politika i poštovanje principa jednakih mogućnosti u javnim politikama na nivou grada su preduslovi unapređenja položaja žena i muškaraca i poboljšanje uslova života.

Značajan deo ciljeva i aktivnosti je usmeren na uspostavljanje institucionalnog okvira i sistematskih rešenja za uvođenje rodne perspektive u lokalne politike i aktivnosti institucija, javnih preduzeća i ustanova.

Drugi deo je usmeren na rešavanje praktičnih potreba žena na lokalnom nivou u sferi ličnog i profesionalnog razvoja, bezbednosti i adekvatnog informisanja.

Vlada Republike Srbije je 14. januara 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020 godine, koja predstavlja osnovni strateški dokument koji je donet sa ciljem unapređivanja rodne ravnopravnosti. Zakon o ravnopravnosti polova obavezuje sve lokalne samouprave da usvoje svoje lokalne akcione planove za rodnu ravnopravnost s obzirom da je ostvarenje rodne ravnopravnosti jedno od ključnih pitanja razvoja društva i lokalne zajednice, jer omogućava adekvatno i potpuno korišćenje, kako muških, tako i ženskih ljudskih resursa i doprinosi kvalitetnijem životu u lokalnoj zajednici.

 

                                                                     Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

nov 28

OTVOREN FESTIVAL KOREJSKOG FILMA

Festival korejskog filma organizuje Ambasada Republike Koreje povodom tridesetogodišnjice korejsko-srpskih diplomatskih odnosa

Festival korejskog filma organizuje Ambasada Republike Koreje povodom tridesetogodišnjice korejsko-srpskih diplomatskih odnosa

Juče, u sredu 27. novembra, drugi sekretar Ambasade Republike Koreje Sal Đi-von i član Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja Nemanja Sarač su u somborskom „Narodnom bioskopu“ otvorili festival korejskog filma “Upoznajte Koreju kroz filmove”.

Festival korejskog filma organizuje Ambasada Republike Koreje povodom tridesetogodišnjice korejsko-srpskih diplomatskih odnosa, a u saradnji sa partnerima iz četiri grada u Srbiji: Beograda, Sombora, Niša i Leskovca.

Prvog dana festivala u Somboru, 27. novembra, prikazan je film „Secretly Greatly“ („Neviđena konspiracija“), a danas će posetioci moći da pogledaju dva filma: „KUNDO“ od 14 časova i film „Runn-Off“ od 19 časova, koji će biti prikazani u „Narodnom bioskopu“.

Ulaz na projekcije je besplatan.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

nov 28

PREDSTAVLJENA METODOLOGIJA ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O PRIMENI LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA.

Svoja iskustva u koordinaciji i praćenju sprovođenja LAP-a Grada Sombora izložila je Koordinatorka LAF-a Grada Sombora Čarna Petričević

Agencija za borbu protiv korupcije i Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) organizovali su okrugli sto na kom je predstavljena Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), predstavnici lokalnih samouprava i Autonomne Pokrajine Vojvodine, članovi tela za praćenje sprovođenja lokalnih antikorupcijskih planova i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku lokalnim samoupravama u procesu izrade i usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova.

Svoja iskustva u koordinaciji i praćenju sprovođenja LAP-a Grada Sombora izložila je Koordinatorka LAF-a Grada Sombora Čarna Petričević.

U svom izlaganju Čarna Petričević je hronološki izložila postupak osnivanja LAF-a u Gradu Somboru, te pružila uvid u postupak sistematičnog prikupljanja podataka od odgovornih subjekata, te odgovarala na pitanja prisutnih, a vezano za funkcionisanje LAF-ova u RS, obzirom da je Grad Sombor i dalje jedna od retkih jedinica lokalne samouprave koje su osnovale LAF. Kao takav, Grad Sombor je svojim postupanjem pružio nemalu podršku ostalim jedinicama lokalne samouprave koje se još uvek nalaze u postupku osnivanja LAF-ova.

Iz tog razloga je Koordinatorki LAF-a Grada Sombora, Čarni Petričević, pripala čast da na Konferenciji bude izlagač, a u svrhu boljeg informisanja prisutnih o konkretno preduzetim koracima.

Posle niza postavljenih pitanja od strane prisutnih predstavnika JLS, kao i civilnog sektora, upućene su reči hvale  kako samoj Koordinatorki, Čarni Petričević na dosadašnjem zalaganju, tako i Gradu Somboru na ostvarenom uspehu , uz molbu da se tim putem nastavi koračati i u budućnosti, jer ideja LAF-ova predstavlja koncept  koji tek treba da zaživi na teritoriji cele Republike Srbije, a pozitivni primeri čine da se ideja širi brže i bolje.

Prava poruka Konferencije glasi da je ljudima sistem neophodan za funkcionisanje, ali ne treba zaboraviti da je sistem sačinjen od ljudi, koji kada zablistaju, daju smisao sistemu.

Takve pojedince je Grad Sombor uvažio i prepoznao kroz koncept LAF-a.

 

                                                                        Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

nov 27

POČETAK RADA NA OZAKONJENJU OBJEKATA ROMSKIH NASELJA

Sastanak na temu ozakonjenja romskih naselja

Sastanak na temu otvaranja saradnje u realizaciji tehničke podrške koju SKGO pruža Gradu Somboru  za potrebe legalizacije romskih podstanarskih naselja u okviru projekta Podrške EU inkluziji Roma održan je danas u zgradi Županije.

Projekat Podrške EU inkluziji Roma u Srbiji se realizuje kroz  tri komponente: zapošljavanje Roma, ozakonjenje objekata i izgradnje komunalne infrastrukture u romskim naseljima.

Sastanku je  prisustvovao stručni tim Gradske uprave grada Sombora i predstavnici SKGO i JUKOM-a koji će dalje sarađivati na realizaciji  komponente Projekta koja se odnosi na ozakonjenje objekata romskih naselja.

Grad Sombor je jedna od deset lokalnih samouprava kojoj će SKGO pružiti tehničku podršku u sprovođenju legalizacije objekata romskih naselja u trajanju od godinu dana.

Tehnička podrška će se realizovati kroz radionicu o specifičnim situacijama ozakonjenja, tribina sa romskom zajednicom o procesu ozakonjenja, analiza arhive zahteva za ozakonjenje pripadnika romske zajednice, izradu akcionog plana i uspostavljanje pravnog savetovališta za ozakonjenje.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

nov 27

IZLOŽBA KONKURSNIH RADOVA IDEJNIH REŠENJA „TRGA UMETNOSTI“

U petak 29. novembra 2019. godine u 13,00 časova u Domu omladine – Kulturni centar „Laza Kostić“, u ulici Venac Radomira Putnika br. 2, biće otvorena izložba konkursnih radova Urbanističko arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru.

Izložbu organizuje Grad Sombor, a otvoriće je glavni urbanista Grada Sombora Milan Stojkov i predsednik žirija Dejan Radovanović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Pozivaju se svi zainteresovani da posete izložbu konkursnih radova Urbanističko arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru, koja će trajati sve do ponedeljka 9. decembra 2019. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!