jun 27

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U GRADSKOM JEZGRU POVODOM POSETE SOMBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA

U okviru kampanje „Budućnost Srbije“, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić će u subotu, 29. juna 2019. godine posetiti  Grad Sombor i u 18.00 časova na Trgu svetog Trojstva obratiti se građanima.

Tim povodom će u gradskom jezgru biti prilagođen režim saobraćaja u prilaznim ulicama i to:  od petka, 28.06.2019. godine od 12.00 časova, pa do subote, 29.06.2019. godine do 24.00 časa, u Pariskoj, Dositejevoj, ulici Laze Kostića i delu Trga cara Lazara (od Galerije „Milan Konjović“ do Grašalković palate), saobraćaj će biti potpuno obustavljen.

U subotu, 29.06.2019. godine od 14.00 časova do 24.00 časa će na Trgu cara Lazara saobraćaj biti obustavljen u oba smera i to na delu od Srednje tehničke škole do Trga Svetog Trojstva.

Molimo sugrađane da imaju razumevanja i pridržavaju se novog režima saobraćaja u navedenim ulicama. Sva vozila koja se budu nalazila na navedenim lokacijama u terminima koji su najavljeni za zatvaranje, JKP „Parking servis“ će biti primorano da specijalnim vozilom „pauk“ izmesti na drugu lokaciju.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 26

PREKOGRANIČNI PROJEKAT ŠKOLE NA RECI

Šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac i zamenik gradonačelnice Antonio Ratković u obilasku Škole na reci „Karapandža“

Šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac i zamenik gradonačelnice Antonio Ratković u obilasku Škole na reci „Karapandža“

U Ekološkom centru „Karapandža“ otvorena je u petak 21. juna Škola na reci „Karapandža“ u Specijalnom rezervatu biosfere „Gornje podunavlje“, u okviru projekta „Prekogranični plan upravljanja za planirani rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet država“(coopMDD). Škola na reci „Karapandža“ je prva škola koju je uspostavilo JP „Vojvodinašume“, čija prvenstvena namena je prekogranično obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine. Projekat se finansira iz EU fondova, a sufinansira ga Pokrajinski sekretarijat za finansije, a projektni partner je JP „Vojvodinašume“.

Grad Sombor je pridruženi partner bez finansijskog učešća na ovom projektu. Prezentaciji i obilasku Škole na reci  „Karapandža“ prisustvovali su zamenik gradonačelnice Antonio Ratković i šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode početkom 2017. godine, u saradnji sa partnerima, započeo je realizaciju projekta „Prekogranični plan upravljanja za planirani rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet država“(coopMDD). Ideja je da se upravljanje zaštićenim područjima u državama kroz koje protiču ove tri reke uskladi i podigne na viši nivo, a cilj je da se formira prvi prekogranični rezervat biosfere na svetu pod patronatom Uneska.

Projekt coopMDD je finansiran od strane Evropske unije putem Dunavskog transnacionalnog programa. Zahvaljujući tome, upravljači zaštićenih područja, civilne organizacije, stručne institucije zaštite prirode i predstavnici regionalnih vlasti iz ovih pet zemalja radili su zajedno u pravcu zajedničkog cilja dve i po godine. On je sada u završnoj fazi.

Otvaranju Škole na reci u Novom Sadu, u utorak 25. juna, prisustvovao je pomoćnik gradonačelnice Sombora Ivan Šimunov.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 26

TRETMAN SUZBIJANJA ODRASLIH KOMARACA IZ VAZDUHA I SA ZEMLJE

Obaveštavamo građane grada Sombora da je najavljeni tretman komaraca za 26.06.2019. god. iz vazduha odložen, te da će se vršitu u narednom periodu u danima kada meteorolški uslovi budu povoljni. Tretman će se sprovoditi u periodu od 28.06.2019. do 15.07.2019. godine u predvečernjim časovima od 18:00 do 23:00 časa. Izvođači radova su preduzeće „Oris“ doo Sombor u saradnji sa „Ciklonizacija“ Ad Novi Sad. Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom na teritoriji naselja preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, dok se aviotretman sprovodi  preparatom na bazi aktivne materije lambdacihalotrin. Iz vazduha će biti tretirani rubni delovi grada i zona uz Dunav, kao i obodni delovi naselja Bački Monoštor i Bezdan.  Preparati su štetni za pčele, te se mole pčelari da zašite ili izmeste svoje košnice. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na FB i internet stranici preduzeća “ORIS” doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova. Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

jun 26

VREMENSKE PRILIKE DIKTIRAJU TEMPO PRSKANJA KOMARACA

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golbović sa predstavnicima preduzeća „Oris doo“ i Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor“

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa predstavnicima preduzeća „Oris doo“ i Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor“

Situacija sa najezdom komaraca, nastalom kao posledica ogromne količine padavina u prethodnom periodu koja je zahvatila ceo region, pa i somborsko područje, bio je povod za treći u nizu sastanaka koji je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović održala sa predstavnicima preduzeća „Oris doo“ koje, zajedno sa preduzećem „Ciklonizacija“ AD Novi Sad sprovodi tretmane prskanja komaraca na teritoriji Grada Sombora i Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor“, koji vrši stručni nadzor nad sprovođenjem tretmana.

– Hidrometeorološke prilike tokom ove godine i obilne kiše izuzetno pogoduju ubrzanom i nesmetanom razvoju komaraca, kiše su doprinele izlivanju vodenih tokova i uzrokovale pojavu plavljenja i formiranja velikog broja plitkih stajaćih vodenih površina koje su idealno stanište za razvoj komarca, a visoke temperature uz toliku vlažnost zemljišta su pogodovale bujanju trave i rastinja koje su idealno skrovište za odrasle jedinke komaraca. Svi navedeni faktori ujedno i sprečavaju planirano sprovođenje tretmana. Uprkos takvoj situaciji, mi zajedno sa kolegama iz „Ciklonizacije“, uspevamo da se pridržavamo plana i programa suzbijanja komaraca i kontinuirano sprovodimo tretmane, naravno uz neophodna prilagođavanja postojećim uslovima na terenu, objašnjavaju nadležni iz „Orisa“.

Nadležni iz „Orisa“ kažu da je zaključno sa 19. junom izvršen tretman suzbijanja komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima Grada Sombora, kao i tretman iz vazduha na području zaštitne zone Dunava i obodnih delova naselja Bački Monoštor i Bezdan, a kontinuirano se vrši i suzbijanje larvi na vodenim površinama. Struka kaže da svakodnevni tretmani na istim površinama ne bi značajnije uticali na poboljšanje trenutne situacije, s obzirom da hidrometeorološki uslovi omogućavaju konstantno premnožavanje komaraca, a sa tom konstatacijom je saglasan i kontrolni i nadzorni organ – Veterinarski specijalistički institut „Sombor“.

Grad Sombor je za suzbijanje komaraca na svojoj teritoriji, koja podrazumeva i sva naseljena mesta, obezbedio budžetska sredstva, blagovremeno sproveo postupak javne nabavke i zaključio  ugovor na trogodišnji period – od 2018. do 2020. godine, te se taj posao radi u skladu sa planom i programom. Međutim, ukoliko stručni nadzor iz Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor“  proceni opravdanom  primenu novih preparata i povećanog broja i vrste tretmana za suzbijanje komaraca, lokalna samouprava Grada Sombora će maksimalno izaći u susret potrebama svojih sugrađana i omogućiti rešavanje problema s komarcima.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 26

SOMBOR PRIMER DOBRE PRAKSE U OBLASTIMA KULTURE I OBRAZOVANJA

Konferencija „VASPITAVATI KULTUROM: Ka društvu u kom su vrednosti važne“

Konferencija „VASPITAVATI KULTUROM: Ka društvu u kom su vrednosti važne“

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u partnerstvu sa Reprezentativnim udruženjem u kulturi BAZAART, Centrom za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Malim pozorištem „Duško Radović“ organizovao je naučno-stručnu konferenciju s međunarodnim učešćem, pod nazivom „VASPITAVATI KULTUROM: Ka društvu u kom su vrednosti važne“ 24. i 25. juna u Beogradu,

Ova konferencija sagledala je potrebe i mogućnosti za saradnju među resorima kulture i prosvete, s fokusom na značaju saradnje za vaspitavanje mladih generacija i time konsolidaciju sistema vrednosti u društvu.

Na panelu „Saradnja kulture i prosvete uređena na nivou lokalnih samouprava“ grad Sombor je predstavljao većnik zadužen za oblast kulture i obrazovanja Nemanja Sarač, zajedno sa predstavnicima gradova Pančevo, Smederevo i Helsinki.

Sarač je predstavio ključne gradske projekte u oblastima kulture i obrazovanja među kojima su Palata kulture i Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

“Izražavam zahvalnost organizatorima zbog činjenice da su kao primere dobre prakse prepoznali brojne aktivnosti grada Sombora u oblastima kulture i obrazovanja. Kultura i obrazovanje su istorija, sadašnjost i budućnost Sombora. Naša posvećenost liderstvu u njima izražena je podrškom u vidu budžetskih sredstava, ali i brojnim manifestacijama, priznanjima i stipendijama. Nikad ne gubimo iz vida da su uspesi bazirani na ljudima. Ulaganja u kulturu i obrazovanje su u svakom smislu najisplativija” rekao je ovom prilikom većnik Nemanja Sarač.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 26

POČELA PODELA PORESKIH REŠENJA ZA 2019. GODINU

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Sombora izdalo je rešenja za porez na imovinu fizičkih lica za 2019. godinu i počelo sa podelom istih.

Treću i četvrtu ratu za tekuću godinu, obveznici mogu uplatiti na osnovu rešenja za 2019. godinu, u kom su dati svi podaci za plaćanje (iznosi kvartalnih obaveza, broj računa, poziv na broj), sa svrhom uplate: Porez na imovinu, primalac: Budžet Grada Sombora.

Građani kojima je odobreno odlaganje plaćanja poreskog duga na rate dužni su da izmiruju rate i tekuće obaveze.

Podelu poreskih rešenja obavljaju dostavljači ovlašćeni od strane Gradske uprave grada Sombora

Originalno Obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije sa više informacija pogledajte ovde.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na šalteru 2. i 3. Gradskog uslužnog centra u zgradi Županije, ili pozivom na sledeće brojeve telefona 025/468-158, 025/468-249 i 025/468-198.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!