Povratak na Обавештења (2019. година)

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Објекат станице за снабдевање горивом моторних возила, катастарска парцела број 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕРЕНА-ТРАДЕ“ д.о.о., Стапарски пут бб, Сомбор

Званична интернет презентација