Povratak na Обавештења (2019. година)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економски објекат – стаја за свиње са водонепропусном септичком јамом, на катастарској парцели број 465, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Холо Роналда из Дорослова (01.03 – 11.03.2019.)

Званична интернет презентација