Povratak na 2020. година

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације пословно – спортске зоне око градског стадиона (22.05. – 22.06.2020.)