авг 02

ГРАД СУФИНАНСИРА КРЕДИТИРАЊЕ „МИКРО“ И „МАЛИХ“ ПРАВНИХ ЛИЦА

Град Сомбор расписао је Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању редовне камате на краткорочне кредите.

Кредити су намењени „микро“ и „малим“ правним лицима са седиштем на територији Града Сомбора, првенствено онима који се баве производњом, прерађивачком делатношћу, трговином и угоститељством.

Град Сомбор ће суфинансирати цео износ камате на годишњем нивоу, за шта су обезбеђена средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. Привредни субјект и предузетник има право на један кредит који не може бити већи од 500.000,00 динара.

Право учешћа имају све банке које су регистроване за обављање банкарских делатности и које доставе понуду у складу са Јавним позивом.

Јавни позив је отворен од 02. августа 2019. године и траје 15 дана.

Више информација и начин на који банка може да поднесе пријаву погледајте овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација