окт 18

ГРАЂАНИ ЗАДОВОЉНИ РАДОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић и начелница градске управе Хелена Роксандић Мусулин одржале су састанак са делегацијом УСАИД Пројекта за одговорну власт и представником ЦЕСИД-а

Градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић и начелница градске управе Хелена Роксандић Мусулин одржале су састанак са делегацијом УСАИД Пројекта за одговорну власт и представником ЦЕСИД-а

Градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић и начелница градске управе Хелена Роксандић Мусулин одржале су у петак 18.октобра 2019.године састанак са делегацијом УСАИД Пројекта за одговорну власт и представником ЦЕСИД-а, у циљу анализе Извештаја са истраживања јавног мњења-ставови грађана Сомбора корисника услуга према раду градске управе и јавних градских служби.

Истраживање задовољства корисника услуга радом градске управе у Сомбору су реализовали УСАИД-ов Пројекат за одговорну власт, Град Сомбор и агенција за истраживање јавног мнења ЦЕСИД, у периоду између 5. и 22. јула 2019. године. Истраживање је спроведено на узорку од 400 пунолетних грађана Сомбора – корисника услуга градске управе, односно лица која су пре интервјуисања користила услуге неке од служби градске управе у Сомбору. Интервјуисање грађана је спроведено техником „лицем у лице“, уз помоћ упитника који је садржао 51 питање. Циљ истраживања je унапређење квалитета услуга које пружа градска управа, као и унапређење отворености и ефикасности управе кроз идентификовање ставова, искустава, препрека и очекивања које корисници услуга управе имају.

Већина грађана који долазе у контакт са управом има довољно потребних информација. Грађани се о правима и обавезама најчешће информишу непосредно од службеника или од људи из свог окружења, али треба истаћи да је wеб сајт града веома значајан извор информација јер обезбеђује тачне, поуздане и правовремене информације.

Истакнут је тренд пораста броја људи који сматрају да локална самоуправа  води рачуна о грађанима и да пружају услуге адекватне њиховим потребама. Већина резултата показује позитиван тренд и да грађани данас позитивније оцењују рад градских служби, имају више поверења у локалне институције. Највеће поверење је указано  градоначелници и градској администрацији.

Већина анкетираних истиче да је задовољна радом и залагањем службеника градске управе. Одличном оценом је оцењен  рад градских службеника по питању ефикасности и љубазност приликом интеракције са грађанима.

Када је реч о задовољству анкетираних грађана Сомбора елементима свакодневног живота у граду, највеће задовољство грађани исказују по питању чистоће града,  квалитета животне средине и стања на пијацама. Са друге стране највеће незадовољство грађани Сомбора имају када се ради о стању/квалитету улица,  путева и тротоара.  Задовољство анкетираних грађана Сомбора је  веће него незадовољство када се ради о раду јавних предузећа. Највеће задовољство грађани показују према ЈКП „Зеленило“ Сомбор.

Грађани су заинтересовани за учешће у раду локалне самоуправе путем  јавних расправа, јавних трибина и округлих столова,  што је веома важно за будуће активности и планове Града у области већег укључивања грађана у изради локалних јавних политика.

Састанку су поред градоначелнице Душанке Голубовић и начелнице градске управе Хелене Роксандић Мусулин присуствовали Џеклин Вилијамс Бриџерс, директорка УСАИД-Пројекат  за одговорну власт, Милош Мојсиловић, технички стручњак за компоненту одговорности локалне самоуправе у УСАИД-Пројекат за одговорну власт и Иво Чоловић, пројектни директор ЦЕСИД-а.

Градоначелница града Сомбора је изразила захвалност на досадашњој сарадњи са УСАИД-Пројектом за одговорну власт и потврдила ангажовање свих расположивих капацитета у циљу унапређења квалитета услуга које пружа градска управа, као и  успостављање система за редовну и систематичну евалуацију рада локалне самоуправе  из перспективе корисника њених услуга, а у правцу праћења напретка и трендова у наредном периоду.

Извештај са истраживања јавног мњења-ставови грађана Сомбора корисника услуга према раду градске управе и јавних градских служби доступан је овде.

                                                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација